Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se våra rekommendationer <> Se generella prislistor <> Teckna elavtal online  <> Info om våra elavtal <> Rörligt timpris

 

Rörligt timpris


Med ett rörligt timpris hos oss, varierar ditt elpris per kilowattimme, timme för timme. Varje timmes unika pris bestäms en dag i förskott. Varje månad får du en faktura där du i efterskott betalar för alla de kilowattimmar du använt under olika timmar under den gångna månaden. Du ser varje enskild timmes förbrukning om du loggar in på hemsidan och sedan går till Mina sidor och fliken förbrukning. På fakturan visas endast det totala antalet kilowattimmar du använt under månaden. Avtal om rörligt timpris förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. Notera att det inte är säkert att du kan byta tillbaka till ett rörligt månadspris om du en gång valt timpris, detta bestäms av ditt elnätsbolag, se mer om detta längre ner.  

Rörligt timpris i korthet


Vad är det för skillnad på rörligt månadspris och timpris?

Timprisavtal

Med ett rörligt timpris, är det mycket upp till dig själv hur höga eller hur låga dina elkostnader kan bli. För att ett timpris ska bli förmånligt är det viktigt att du undviker att använda el på de dyraste timmarna och istället bara användrt el på de billigaste timmarna på dygnet. Tänk på! Har du solceller, elbil, eller stor förbrukning som går att styra för att undvika att använda elen på dyra timmar - så är timpris ett bra alternativ.  

Månadsprisavtal

Med ett rörligt månadspris får du ett "utslätat" kollektivt snittpris som både beror på hur du själv använder el, men som till största delen beror på hur alla andra kunder med månadspris använder sin el. Om kollektivet använder elen klokt blir månadspriset på el billigare för alla i kollektivet. Och tvärtom - om alla kunder med månadspris använder merparten av sin el på dyra timmar, så blir månadspriset dyrare för alla som har månadspris. Tänk på! Alla kunder har inte möjlighet att styra sin förbrukning, så för merparten av elanvändarna är ett ett utslätat månadspris det bästa alternativet. 

Använd elen klokt - oavsett avtal!
OBS! Tänk på att oavsett vilket elavtal du har, så är det alltid mycket vettigt att tänka på att spara på energi och förbruka el så klokt som möjligt. Just nu befinner vi oss i en ansträngd energisituation i hela Europa. Om alla ser över sin förbrukning, kan effekttoppar undvikas, vilket är bra både för plånboken och för klimatet!

Så här redovisar och debiterar vi rörligt timpris


Nord Pools timspotpris
Vårt rörliga timpris baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools så kallade timspotpriser. Nord Pool redovisar timspotpriserna  en dag i förväg och publicerar dem på deras hemsida kl 13.00 varje dag. Länk: Se Nord Pools prislistor.   

Rörliga timpåslag som tillkommer
Ovanpå timspotpriset, adderas rörliga timpåslag som består av myndighetsavgifter, som kan variera månad för månad beroende på att priset på detta sätts i Euro, medan du som kund betalar i svenska kronor. April månad låg myndighetsavgifterna i SE4 på 3,33  öre/kWh (2,66 öre/kWh exkl moms). Elcertifikatsavgift tillkommer också med för närvarande 0,06 öre/kWh (0,05 öre/kWh exkl moms). Du som har ett timprisavtal hos Värnamo Energi, får förnybar, miljöriktig el som producerats av vattenkraft, vindkraft eller sol. För verifiera detta köper vi in så kallade ursprungsgarantier. Kostnaden för ursprungsgarantier varierar mycket, då det är en handel som styr detta pris. Ursprungsgarantierna kostade för Mars 12,50 öre/kWh (10,00 öre/kWh exkl moms), vilket också läggs ovanpå timspotpriset. Sedan lägger vi till vårt eget påslag som för närvarande är 3,375 öre/kWh (2,7 öre/kWh exkl moms). Alla dessa rörliga kostnader läggs ihop och 25% moms tillkommer.  

Fasta kostnader
Fast årsavgift tillkommer med 480 kronor/år. Vi debiterar del av årsavgiften varje månad och beroende på hur många dagar det är i den aktuella månaden varierar summan, men ligger runt ca 40 kr/månad.

Så ser du dina enskilda timmars förbrukning
Om du loggar in på vår hemsida och går till Mina sidor och fliken förbrukning, ser du exakt hur mycket el du använt varje timme. Länk: Se min förbrukning på Mina sidor.

Så debiterar vi dina enskilda timmars förbrukning
Vi mäter hur mycket el du förbrukar varje timme, sen multipliceras varje timmes förbrukning med det timpris som gällde för just den timmen (Nord Pools timpspotpris + de rörliga timpåslagen). I slutet på månaden lägger vi ihop kostnaden för alla enskilda timmar, då blir det ett totalpris. Sen lägger vi ihop all förbrukning du haft under månaden. Din unika kostnad delas med din totala förbrukning och då får vi fram ett pris/kWh som vi skriver ut på fakturan. Du betalar alltså ALLTID olika priser för olika timmar i verkligheten, MEN på fakturan skriver vi ut ett snitt. Detta beror på att fakturan annars skulle vara jättelång.

Så går det till om du vill börja eller sluta med timpris


Begär timavläst elmätare
För att du ska kunna få ett rörligt timpris så ska din elmätare vara timavläst, vilket aktiveras av ditt elnätsbolag. Om du tecknar avtal om rörligt timpris med Värnamo Energi, så hjälper vi dig med din anmälan till ditt nätbolag. Elnätsbolaget har då 3 månader på sig att byta avläsningsfrekvens på din elmätare. Bytet utförs kostnadsfritt och det brukar gå snabbare än 3 månader. Det kan hända att nätbolaget kontaktar dig för att komma åt mätaren. Medan du och vi väntar på att elmätaren ska bli redo, får du vårt rörliga månadssnittpris. Så fort timavläsning aktiverats på din elmätare, börjar ditt nätbolag skicka timvärden till oss. Det är först då du börjar debiteras timvis, och därefter kommer din elkostnad fortsättningsvis baseras på hur mycket el du använder vid specifika tider och det aktuella elpriset just då.

 

Ångrat att du begärt timavläsning?
Tänk på! Om du en gång väl har begärt att ditt elnätsbolag ska skicka "timvärden", så måste du betala rörligt timpris för all el du köper. Vill du försöka ändra detta, så måste du själv kontakta ditt elnätsbolag, som i så fall eventuellt kan gå med på att ändra tillbaka din elmätare till "månadsavläsning". Enligt ellagen är elnätsbolag bara tvingade att aktivera timavläsning på kunds begäran, men de är inte tvingade enligt lag att ändra tillbaka till månadsavläsning, därför kan det hända att ditt elnätsbolag vägrar ändra tillbaka till månadsavläsning om du en gång väl begärt att de ska administrera timavläsning.Har du solceller eller säljer överskottsel till oss?
Om du har egen elproduktion med solceller, måste du du betala rörligt timpris, för elen du köper, dvs det är inte valbart att ha någon annan avtalsform än rörligt timpris.


 

Alltid grön el med Värnamo Energi!


Oavsett vilket elavtal du tecknar hos oss på Värnamo Energi, så får du ALLTID förnybar el från Vattenkraft, vindkraft eller Sol.