Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se våra rekommendationer <> Se prislistor <> Teckna avtal online  <> Rörligt timpris <> Rörligt månadspris <> Vintersäkring <> Fast elpris 1år <> Anvisningspris <> Försäljning av överskottsel <> Info om alla våra elavtal 

 

Info om våra elavtal


Oavsett var du bor i Sverige, kan du köpa din el från Värnamo Energi. Hos oss får alla 100% förnybar el. Vi erbjuder alltid bra elpriser och god service tryggt, nära och hållbart!

Hur tecknar jag elavtal?


Det är superenkelt att teckna elavtal hos oss. Du väljer själv vilket sätt som passar dig bäst!

Självservice - teckna online

Gå till: www.varnamoenergi.se/elavtal

 

Ring oss för personlig hjälp
Tel: 0370-69 41 00

 

Mejla oss

E-post: kund@varnamoenergi.se

 

Besök oss
Personlig service: Kapellgatan 2 i Värnamo. Se besökstider

Vilka elavtal kan jag välja på?


Hos Värnamo Energi kan du just nu välja på rörligt månadspris, rörligt timpris, vintersäkring eller fastpris 1 år. Om du bor i Värnamo tätort och inte väljer något alls får du anvisningspris. På vår hemsida tecknar du enkelt elavtal online om ditt boende finns i elområde 3 eller 4. Är din bostad i elområde 1 eller 2 ringer du vår kundservice 0370-69 41 000 så hjälper i dig manuellt istället! Se mer om elområden längre ner på denna sida.

Nyhet! Vintersäkring


Med en vintersäkring hos oss, får du ett bundet elpris i 5 månader och därefter övergår avtalet automatiskt i ett rörligt månadsprisavtal. Vintersäkring är ett bra alternativ för dig som vill binda ditt elpris under vintern. Vintersäkringspriset är bundet i 5 månader och startar 1 november och upphör 31 mars 2024. Därefter övergår avtalet automatiskt till rörligt månadspris från 1 april 2024. Det rörliga månadspriset löper på tillsvidare en månad i taget med 1 kalender månads uppsägningstid. Det fastapriset under de vintermånaderna (nov-mar) är bundet under hela avtalsperioden.

NOTERA! Kunder som för närvarande har ett timpris, eller säljer överskottsel (har solceller) med timersättning - kan just nu inte teckna vintersäkring utan måste i så fall först kontakta sitt elnätsbolag, se mer om detta under detaljerad info om vintersäkring.

Teckna Vinteräkring här  

 

Rörligt månadspris


Med rörligt månadspris hos oss, betalar du samma elpris per kilowattimme under en månad i taget. Det månadspris/kWh du ska betala, bestäms i efterskott och beror bland annat på hur dyrt det så kallade månadsgenomsnittspriset på Nord Pool varit den aktuella månaden. Månadens pris redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje månadsskifte. Ett rörligt månadspris förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. 

Teckna Rörligt månadspris här  

 

Rörligt timpris


Med rörligt timpris hos oss, varierar ditt elpris per kilowattimme, timme för timme. För att ett rörligt timpris ska bli förmånligt är det viktigt att försöka att undvika att använda el de dyraste timmarna på dygnet och istället styra elförbrukningen till timmar då elen är billigare. Det timpris/kWh du ska betala, bestäms en dag i förskott och beror bland annat på hur dyrt det så kallade timspotpriset på Nord Pool är för just den timmen. Ett timprisavtal förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. OBS! Det är inte säkert att du kan byta tillbaka till "vanligt" rörligt månadspris eller till fastpris, om du byter till timpriser. Se mer om detta på separatsida. 

Teckna Rörligt timpris här  

 

Fast pris 1 år


Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. Du vet om ditt elpris under en lång tid och i god tid innan ettårsavtalet löper ut, skickar vi en påminnelse till dig så du vet om när det är dags att teckna om. Tryggt och bekvämt!

NOTERA! Kunder som för närvarande har ett timpris, eller säljer överskottsel (har solceller) med timersättning - kan just nu inte teckna fast pris 1 år utan måste i så fall först kontakta sitt elnätsbolag, se mer om detta under detaljerad info om fastpris.

Teckna fast pris 1 år här  

 

Anvisningpris - avtalslös


Anvisningspris innebär att du betalar ett fast elpris per kilowattimme. Anvisningspris är ofta dyrt. Anvisningspris får du automatiskt om du köper el till en bostad i Värnamo elnätsområde och INTE själv aktivt tecknat något elavtal. 

Tillägg: Befintliga kunder som före september 2022 hade ett fast elavtal hos Värnamo Energi där avtalstiden löpt ut och de INTE tecknat något nytt elavtal trots att vi skickat en skriftlig påminnelse att det fasta elavtalet upphört, har fått anvisningspris. From oktober 2022 får befintliga kunder vars fasta avtal löper ut, rörligt elavtal när bindningstiden på det fasta löpt ut.

 

Överskottsel, sälja el


Har du egna solceller så kan du sälja din överskottsel till Värnamo Energi, om du är elhandelskund och har avtalsformen Rörligt timpris hos oss. Ersättningen för såld överskottsel är samma som elbörsen Nord Pools spotpris i det aktuella elområdet för den timme då produktionen skett, minus ett avdrag om 4 öre per kilowattimme.

 

Varför ska jag teckna elavtal hos Värnamo Energi?


Det finns flera anledningar till varför det är bra att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Framförallt är det tryggt, nära och hållbart! Du får allt 100% förnybar, ursprungsgaranterad el från vattenkraft, vindkraft och/eller sol. Vi ger dig alltid snabb och personlig service. Våra erbjudanden är ärliga och vi har bra priser. Vi är ett lokalt bolag som verkar där du bor, våra vinster går tillbaka till hemkommunen och vi stöttar det lokala föreningslivet. Hos oss får du mer än bara el!  

Vad menas med elområden?


Sverige är indelat i fyra elområden, från SE1 i norr till SE4 söder. Under senare tid har elpriserna varit mycket dyrare i SE3 och särskilt dyrt i SE4. Som elhandelskund kan du köpa din el från vilket elhandelsbolag du vill i hela Sverige. När du tecknar elavtal kontrollerar elhandelsbolaget att du får det elpris du ska ha. Det kan alltså inte "råka" få fel elområdespris när du väl tecknar ett avtal.

Däremot kan det vara lurigt INNAN du tecknat, när du fortfarande jämför priser. Var därför ALLTID noga med att kontrollera att de prisuppgifter du får verkligen gäller rätt elområde! Hela Värnamo kommun ligger i Elområde 4. Skulle du till exempel ha en sommarstuga i Bohuslän, eller skidstuga i Dalarna, så hade du fått elområdespris 2 och 3 till dessa, medans om du skulle köpa el till en bostad i Värnamo kommun så skulle du få elområdespris 4.