Du är här: Kundservice <> Konsumenträttigheter <> Avtalsvillkor

 

Allmänna avtalsvillkor - samlingssida


Dina rättigheter och skyldigheter som kund är reglerade i lagar, allmänna branschavtalsvillkor och i enlighet med Värnamo Energis egna allmänna och särskilda avtalsvillkor för respektive verksamhetsområde och specifik tjänst / produkt. Värnamo Energis och våra branschers allmänna avtalsvillkor finner du nedan. I vissa fall förekommer även särskilda, kundunika avtalsvillkor. Vi hänvisar i dessa fall till de avtalskopior du får när du ingår ett avtal hos Värnamo Energi. Kontakta kundtjänst om du vill ha en ny kopia på det avtal du ingått hos oss.