Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Nyanslutning i fjärrvärmenätet <> Info om vår fjärrvärme

 

Fjärrvärme - Aktuella projekt


Värnamo Energi erbjuder fjärrvärme i sex olika fjärrvärmenät i delar av Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Längre ner på denna sida informerar vi om våra pågående fjärrvärmeförtätningar och berättar även om större aktuella utbyggnationer. På en separat sida kan du se kartor på redan utbyggda områden.

Nu ansluter vi fler fjärrvärmekunder längs Repslagarevägen, Värnamo

Under vecka 9 år påbörjar vi utbyggnaden av fjärrvärmenätet längs Repslagarevägen i Värnamo. Fler fastighetsägare vill ansluta till Värnamo Energis stabila samt ekonomiskt och miljömässigt hållbara fjärrvärme. Arbetena längs gatan förväntas pågå fram till och med vecka 14.

Samförläggning mellan Sveavägen och Bangårdsgatan, Värnamo

För att möjliggöra fler kundanslutningar och förbättra fjärrvärmenätet bygger Värnamo Energi en ny kulvert mellan Sveavägen och Bangårdsgatan via Norregårds IP i Värnamo. Arbetet sker genom samförläggning med Värnamo kommun. Kommunen bygger VA-ledningar, gång- och cykelväg samt fördröjningsdammar.