Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info kring elnätsabonnemang <> Elnät supportsida <> Din elmätare 

 

Din elmätare


Din elmätare skickar mätvärden till Värnamo Elnät. Mätvärdena visar hur stor din elförbrukning är (hur mycket el du använder). Om du har solceller mäter elmätaren även hur mycket sol-el du matar in på det lokala elnätet. På Mina sidor kan du se de värden din elmätare rapporterat in.

Denna sida är under konstruktion.

Har din elmätare nyligen blivit utbytt har du troligtvis fått  en elmätare av typen Landis & Gyr.
Länk: PDF Instruktion elmätare modell Landis & Gyr

Har du en äldre typ av elmätare kan du kontakta kundservice om du vill ställa frågor om elmätaren.