Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: All info om vår fjärrvärme <> Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Om fjärrvärmeanslutning

 

Fjärrvärmeanslutning


Många fastigheter inom Värnamo tätort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Bor kan anslutas till våra fjärrvärmenät. På en separat sida kan du se kartor över hittills utbyggda fjärrvärmeområden.

Hur mycket kostar det att ansluta till fjärrvärmenätet?

Fjärrvärmeanslutningsavgiften beror på var din fastighet finns (vilket fjärrvärmeområde) och hur långt det är till närmsta möjliga anslutningspunkt i befintligt utbyggt fjärrvärmenät. Övriga installationskostnader i samband med en fjärrvärmeanslutning beror även på hur stort värmebehov du har samt vilket uppvärmningsalternativ du haft tidigare. Kontakta oss så får du en offert baserad på just din fastighets förutsättningar och dina önskemål.

Nyanslutning till fjärrvärme, så går det till steg för steg...

Kolla först om det finns fjärrvärme i ditt område

Om din fastighet ligger i ett område där de närmsta grannfastigheterna redan är anslutna till fjärrvärmenätet, så är det hållbart och klokt att ansluta och det brukar normalt sett gå ganska snabbt från beställning till färdig installation.

Om din fastighet ligger på en gata där fjärrvärmenätet INTE är utbyggt ännu kan det ta längre tid och eventuellt inte vara kostnadseffektivt att ansluta. Kontakta vår kundservice för definitivt besked om det går att ansluta din fastighet till våra fjärrvärmenät.

Begär offert på anslutning

Anslutningsavgiften varierar beroende på var din fastighet finns och hur långt det är till närmsta möjliga anslutningspunkt i befintligt utbyggt fjärrvärmenät. När du kontaktar Värnamo Energi för en offert diskuterar vi tillsammans förutsättningarna för att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet och du får pris och villkor som som gäller för just din fastighet.

Det här ingår normalt i anslutningsavgiften

Beroende på din fastighets förutsättningar kan det skilja från fall till fall vad som ingår i anslutningsofferten från Värnamo Energi. Men normalt sett ingår:

  • Grävning på din tomt fram till din husgrund
  • Ledningsdragning och genomföring
  • Värmeväxlare samt installation av denna
  • Besiktning, information och utbildning
  • Återställning efter grävning på din tomt

Se mer detaljerad information om vad som ingår i respektive punkt lite längre ner på denna sida.

Du kan behöva tilläggsofferter

  • Om din fastighet har vattenburen uppvärmning sedan tidigare är det enkelt att ansluta till fjärrvärme. Men om din fastighet har uppvärmning via direktverkande el, så behöver du begära in separat offert från en VVS-firma som byter ditt invändiga uppvärmningssystem (element, radiatorer samt invändig rördragning till dessa), detta ingår inte i fjärrvärmeanslutningsavgiften.

  • Kanske vill du även passa på att byta från väggradiatorer till golvvärme i ett eller flera rum, då behöver du även begära in offert på eventuellt hantverks- och elinstallatörsarbete, detta tilkommer i så fall och ombesörjs och beskostas av dig separat, det ingår inte i fjärrvärmeanslutningsavgiften.

  • Har du tidigare haft uppvärmning med en olje-, ved- eller pelletspanna vill du kanske passa på att ta bort pannan och eventuella tankar, du behöver i så fall begära en offert för detta arbete, det ingår inte i fjärrvärmeanslutningsavgiften, men kan köpas till som en separat tjänst.

Välj entreprenörer, skriv avtal, invänta installationsmedgivande

Efter att du tagit del av offerter och prislistor och har bestämt dig för att ansluta till fjärrvärme, så kommer Värnamo Energis upphandlade schaktfirma samt även VVS-firman kontakta dig och göra en skriftlig beställning på fjärrvärmeanslutningen å dina vägar genom att skicka in en så kallad föranmälan samt en situationsplan där ni ritat in önskad placering av värmeväxlaren och inkommande fjärrvärmerör. Du får ett avtal från Värnamo Energi som du signerar. När föranmälan och avtal är handlagt kan anslutningsarbetet börja. 

Har du beställt tilläggstjänster på inre arbeten i din fastighet och annat som inte ingår i anslutningsavgiften, så kontaktar du de installatörer och hantverkare du skrivit avtal med och ber dem vara redo att starta sitt arbete.

Dags för installation!

Du förbereder och grovstädar platsen inne i din fastighet där fjärrvärmecentralen ska installeras. Om du har en befintlig panna eller tankar som behöver avlägsnas, utför du detta arbete, alternativt kan Värnamo Energi utföra detta arbete om detta har avtalats i förväg. Värnamo Energi gräver och drar rör från befintligt fjärrvärmenät och fram till din huskropp. Värnamo Energis upphandlade VVS-firma installerar din fjärrvärmecentral inne i din fastighet. Värnamo Energi ansluter fjärrvärmecentralen till fjärrvärmenätet. Schakt för rörläggning i din trädgård återställs. Om trottoar och gata utanför din fastighet har grävts upp återställer Värnamo Energi detta med grus, varefter Värnamo kommun ansvarar för asfalteringen. 

Slutbesiktning och igångsättning

När allt är färdiginstallerat gör Värnamo Energi, VVS-firman och du som kund en slutbesiktning. Du får en genomgång hur din nya värmeväxlare fungerar. När allt är klart kan du se fram emot en trygg, bekväm och kostnadseffektiv värme under många år framåt. Du kommer fortsättningsvis kunna se din energiförbrukning på Mina sidor. Notera att om du både är fjärrvärmekund och elkund så visas detta i separata diagram på Mina sidor. 

Grattis till dig som bestämt dig!

Du kommer få en fantastisk uppvärmning som är:

 

Enkel och bekväm!

Fjärrvärme kräver minimalt med tillsyn och driftsäkerheten är mycket hög. Du får en jämn och behaglig värme och obegränsat med varmvatten. Alla i familjen kan duscha efter varandra utan att någon riskerar en kalldusch.

Lokalproducerad och klimatsmart!

Vi producerar vår fjärrvärme på olika lokala platser beroende på vilket fjärrvärmenät du anslutit till. I alla pannor använder vi förnybara biobränslen - bra för miljön! 


Prisvärd och en långsiktigt trygg investering!

Underhållskostnaderna är låga eftersom fjärrvärmen använder beprövad och okomplicerad teknik - du riskerar inte att få några obehagliga överraskningar. Fjärrvärmen klarar även hela värmebehovet för ditt hushåll, du behöver inte köpa till någon extra el för uppvärmning. Det kan vara en trygghet när elpriserna är höga, särskilt på vintern. Installationskostnaden för fjärrvärme är också låg jämfört med till exempel att borra för bergvärme vilket gör fjärrvärme till ett prisvärt alternativ.

Detaljerad redovisning av vad som normalt ingår i fjärrvärmeanslutningsavgiften


Nedan specifierar vi vad som brukar ingå i fjärrvärmeinstallationen. Observera att det skiljer från fall till fall vad som ingår, se alltid din unika offert / ditt avtal för exakt specifikation vad som ingår i just din anslutningsavgift. 


Grävning/ Ledningsdragning

Grävning på kunds tomt fram till leveransgränsen utförs av Värnamo Energis upphandlade schaktfirma. Fjärrvärmeledningen dimensioneras för det avtalade effektbehovet. Fjärrvärmeledningen dras fram till leveransgränsen. Innan ledningsdragning påbörjas inhämtar Värnamo Energi ledningskartor från Gatukontoret, Telia, Elnätsbolag på orten etc. Det åligger dig som kund att upplysa Värnamo Energi om ledningar och andra föremål som finns innanför tomtgräns men som inte är utmärkta på ritningen och som kan påverka ledningsdragningen, om du missar att informera så behöver du svara för eventuella extrakostnader som kan tilkomma på grund av detta. 

Genomföring och installation av fjärrvärmeledningen

Värnamo Energis upphandlade installatör gör ett hål i din husvägg och drar in fjärrvärmeledningen in i din fastighet och anslutningsventiler monteras på insidan av husväggen. Du behöver inte ha källare för att ansluta fjärrvärme utan genomföringen kan göras på flera olika sätt. Görs genomföringen genom vägg så täcks ledningarna av en skyddskåpa på ytterväggen. Allt material ingår i anslutningsavgiften.

Installation av fjärrvärmecentral (värmeväxlare)

I anslutningsagiften ingår en fjärrvärmecentral (värmeväxlare) som du sedan äger. Du kan läsa mer om värmeväxlaren på en separat infosida. Värmeväxlaren monteras och kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem av Värnamo Energis upphandlade VVS-firma samt ansluts till el av elektriker, detta ingår i anslutningsavgiften. För att installera värmeväxlaren kan befintlig utrustning behöva demonteras och flyttas åt sidan. Bortforsling och skrotning av till exempel el-panna ingår inte utan kan offereras som tillval. Vi isolerar alla fjärrvärmerör, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp gjorts för invändiga ledningsdragningar.

Besiktning, information och utbildning

Din värmeväxlare förses med en fjärrvärmemätare och när allt är monterat och klart så besiktas anläggningen. Fjärrvärmeleveransen startas när anläggningen är besiktigad och godkänd, i regel samma dag. Vi visar dig då hur din nya fjärrvärmecentral fungerar, hur värme- och varmvattentemperaturerna kan justeras och hur eventuell påfyllning av värmesystemet utförs. En första avluftning av radiatorsystemet utförs av dig som kund. Vid besiktningen får du även skriftliga drift- och underhållsinstruktioner. Vi bjuder även regelbundet in till infoträffar då vi ger specialinformation till våra värmekunder, vid sådana träffar får du tips och råd om din uppvärmning, eller annan info kring energi. 

Återställning av kunds tomt

Efter avslutat ledningsdragning återställer Värnamo Energis upphandlade schaktfirma schaktet i gatan och på din tomt. Asfaltering av gata och trottoar ombesörjs av Värnamo kommun och samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Asfalterade ytor och plattor på din tomt samt hålet för husgenomföring återställs direkt efter att ledningarna har dragits av schaktfirman. Utomhus ingår påfyllnad av matjord i anslutningsavgiften, därefter ansvarar fastighetsägaren om det finns behov av ytterligare finåterställning (rabatter eller dylik återplantering).