Du är här: Start <> Om oss <> Bolagsinfo

Ägarstruktur & bolagsinfo


Värnamo Energi koncernen består av moderbolaget Värnamo Energi AB samt de två dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB. Koncernen ägs sedan år 2010 till 100 % av Värnamo Stadshus AB, som i sin tur ägs av Värnamo kommun. Värnamo kommuns ägardirektiv, mål och syfte gällande ägandet av Värnamo Energi koncernen återfinns i sin helhet på Värnamo kommuns hemsida.

Om Värnamo Energi AB

Om Värnamo Elnät AB

Övervakningsplan

Om Värnamo Energi Produktion AB

Årsredovisningar

Styrelseprotokoll

Hållbarhetsarbete

Affärsområden

Visselblåsning