Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Prislistor fjärrvärme <> Support fjärrvärme <> Info om vår fjärrvärme <> Fjärrvärmekartor

 

Fjärrvärmeområden

Kartor - här finns det fjärrvärme!


Värnamo Energi erbjuder fjärrvärme i sex olika fjärrvärmenät i delar av Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Längre ner på denna sidan hittar du kartor som visar var det finns utbyggd fjärrvärme idag. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av fjärrvärme. På en separat sida beskriver vi hur det går till att beställa fjärrvärme.

Här erbjuder vi fjärrvärme i Värnamo tätort

Fjärrvärme i Rydaholms tätort

Fjärrvärme i Bor

Fjärrvärme i Forsheda

Fjärrvärme i Bredaryd

Fjärrvärme i Lanna

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Värnamo tätort

Första fjärrvärmekunden anslöts på Storgatsbacken i Värnamo redan 1984. Idag är fjärrvärmenätet utbyggt i nästa hela Värnamo tätort. Nya kunder i Värnamo tätort tillkommer främst som förtätningar i befintligt fjärrvärmenät. Men vi välkomnar även nya fjärrvärmekunder i de stadsområden som nyanläggs inne i stadskärnan samt i de industriområden som nyanläggs strax utanför Värnamo tätort. I Värnamo tätort finns sex fjärrvärmepanncentraler på olika platser runt om i staden, som ser till att Värnamo tätorts fjärrvärmekunder dygnet runt har tillgång till klimatsmart och trygg uppvärmning. Alla pannor eldas med lokala förnybara biobränlsen. Länk: Läs mer om våra klimatsmarta biobränslen

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Rydaholm

Fjärrvärmen i Rydaholm produceras av Småland Timber, som är ett lokalt träförädlingsbolag. Eftersom Småland Timber får stora mängder biobränslen som en restprodukt i sin ordinarie verksamhet, beslutades runt år 2000 att Småland Timber skulle börja producera fjärrvärme. Värnamo Energi byggde då ett lokalt fjärrvärmenät i Rydaholm, som ägs och driftas av Värnamo Energi. Småland Timber ansvarar för fjärrvärmeproduktionen och Värnamo Energi ansvarar för fjärrvärmenätet samt distributionen av fjärrvärmen. Är du intresserad av att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet i Rydaholm kontaktar du vår kundservice!

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Bor

Via ett relativt nytt värmenät i Bor erbjuds privatpersoner och näringsidkare anslutning till den klimatsmarta närvärmen. 2015 övertog Värnamo Energi driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar som använts för att värma upp skolor, äldreboende, offentliga lokaler och hyresfastigheter i Bors tätort. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Bor samt att bygga ett nytt närvärmenät i nära anslutning till den nya pannan. Tack vare att det gamla pannorna har fasas ut och växlats över till uppvärmning via Bors nya panncentral, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Bor minskats med flera ton. Miljösatsningen att bygga ny panncentral och ett nytt närvärmenät i Bor möjliggjordes med statligt stöd av Naturvårdsverkets "Klimatklivet".

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Forsheda

Även i Forsheda tog Värnamo Energi 2015 över driften av ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders pannanläggningar som använts för att värma upp skolor, äldreboende, offentliga lokaler och hyresfastigheter i Forsheda. För att möjliggöra en snabb konvertering till förnybar uppvärmning och för att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi att ersätta alla små pannor med en ny större central pannanläggning i Forsheda samt att bygga ett nytt närvärmenät i nära anslutning till den nya pannan. Idag finns ett helt nytt fjärrvärmenät i Forsheda med kapacitet att ansluta fler kunder. Är du intresserad av klimatsmart och kostnadseffektiv uppvärmning kan du kontakta vår kundervice för att diskutera om det är möjligt att ansluta din fastighet eller dina företagslokaler till Forshedas fjärrvärmenät. 

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Bredaryd

Via ett relativt nytt värmenät i Bredaryd erbjuds näringsidkare anslutning till klimatsmart närvärme. Värnamo Energis fjärrvärmenät värmer ett flertal av Värnamo kommuns och Finnvedsbostäders fastigheter i Bredaryd, såsom skola, äldreboende, offentliga lokaler och hyresfastigheter i Bredaryds tätort. För att kunna erbjuda förnybar uppvärmning med effektiv och stabil drift, har Värnamo Energi byggt en ny central pannanläggning i Bredryd samt ett nytt närvärmenät i nära anslutning till den nya pannan. I vår kundtidning berättar Laserkraft (som är ett lokalt företag i Bredaryd) om hur nöjda de varit sedan de anslutit till Bredaryds fjärrvärmenät och både kapat kostnader och på köpet fått en mer klimatsmart uppvärmning av sina produktionslokaler. Länk: Läs reportaget om Laserkraft och fjärrvärme på sidan 9 i vår kundtidning 

Om fjärrvärmeutbyggnaden i Lanna

2015 övertog Värnamo Energi driften av Värnamo kommuns pannanläggning, som använts för att värma upp Lanna skola. För att effektivisera driften, beslutade Värnamo Energi bygga en ny större central pannanläggning i Lanna samt att bygga ett nytt närvärmenät som även kunde försörja ett antal närliggande företagslokaler. Tack vare den nya panncentralen, där enbart förnybara bränslen används, så har koldioxidutsläppen i Lanna minskats med flera ton. I Lanna eldas pannan med förnybar pellets. Länk: Läs mer om våra hållbara och klimatsmarta bränslen

Är du intresserad av fjärrvärmeanslutning?

Fjärrvärmenätet växer och fler fjärrvärmekunder tillkommer successivt. Under de senaste decenniet har vi upplevt en ökad efterfrågan på fjärrvärme där antalet kunder tredubblats. Den första fjärrvärmekunden anslöts redan på 80-talet, idag nära 40 år senare, har vi över 1500 fjärrvärmeanslutningar, i sex olika fjärrvärmeområden runt om i Värnamo kommun. När du fjärrvärmeansluter din fastighet får du en klimatsmart och trygg uppvärmningsmetod. Kontakta vår kundservice för mer information och offert.