Hållbarhetsredovisning & Årsredovisning


Hållbarhetsarbete – För Värnamo Energi är det viktigt att ta ansvar för en hållbar utveckling. Vårt hållbarhetsarbete omfattar perspektiven; Ekologisk hållbarhet, Social hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet och redovisas i en Årlig hållbarhetsredovisning samt tillhörande separat Årsredovisning.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Vi berättar gärna mer om det arbete vi gör för att driva på utvecklingen mot en hållbar framtid. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst, så lotsar de dig till rätt kontaktperson.