Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här:  Info om vårt Bredband <> Läs om vårt Bredband <> Läs att gräva kabelränna

 

Gräva kabelränna


Grattis till att du beslutat att ansluta till Värnamo Energis fibernät. På den här sidan informerar vi om hur du ska gå till väga, från att du beställt din fiberanslutning, till att du kan komma igång och använda din nya internetuppkoppling. 

Vänta på informationbrevet!

Efter att du beställt fiberanslutning handlägger Värnamo Energi ditt ärende. Vi kommer därefter återkoppla till dig med ett bekräftelsebrev som innehåller information om vem som kommer utföra din fiberinstallation. Det kan ta allt i från 1 arbetsdag upp till flera veckor innan du får detta informationsbrev. Detta beror på att det tar olika lång tid att handlägga din beställning beroende på var din fastighet finns.

Invänta samtal från fiberinstallatören

Efter att du fått ditt första informationsbrev från Värnamo Energi, kommer fiberinstallatören att kontakta dig. Det kan ta allt ifrån 3 arbetsdagar upp till flera månader innan fiberinstallatören kontaktar dig.

OM din fastighet är en så kallad förtätning, dvs fastigheten finns i ett redan utbyggt fiberområde OCH om väderförhållandena är goda (ingen snö eller tjäle), så brukar fiberinstallatören höra av sig till dig inom ett par veckor efter att du fått Värnamo Energis första informationsbrev.

OM din fastighet finns i ett större projektområde, där många fiberinstallationer kommer göras samtidigt, kan det dröja flera veckor eller till och med månader, innan fiberinstallatören hör av sig till dig. Detta beror dels på att fiberinstallatören kontaktar fastighetsägarna i området i en viss ordning, men det kan även bero på att Värnamo Energi väntar på grävtillstånd från andra myndigheter, tex från Trafikverket. Att fiberinstallatören dröjer kan även bero på att projektet försenats på grund av tjäle eller snö, eller om det kommit berg i dagen så att sprängningar måste göras på sträckan fram till avlämningspunkten. Fiberinstallatören kommer dock att kontakta dig så fort det är möjligt och så snart just din installation börjar närma sig.

Info om avlämningspunkt och kabelrännans sträckning

När fiberinstallatören kontaktar dig, kommer han visa var Värnamo Energis avlämningspunkt är för någonstans. Tillsammans planerar du och fiberinstallatören var det kommer vara mest lämpligt att montera fiberuttaget på din fastighet samt vart kabelrännan ska grävas.

Avlämningspunkten är den geografiska plats, där din fiberanslutning kommer kopplas ihop med Värnamo Energis fibernät. Vanligtvis är avlämningspunkten i fastighetsgränsen.

Dags att gräva din kabelränna

Efter att du och fiberinstallatören haft en första kontakt, ska du gräva en så kallad kabelränna. Kabelrännan ska vara 40 cm djup och 20 cm bred. OBS! Om kabelrännan går över/i åkermark skall kabelrännan vara 100 cm djup.

Kabelrännas sträckning ska gå från Värnamo Energis avlämningsplats och fram till din bostads huskropp. Sträckan grävs där du och fiberinstallatören kommit överens om att det är lämpligast att gräva.

Kabelrännas sträckning ska gå från Värnamo Energis avlämningsplats och fram till din bostads huskropp. Sträckan grävs där du och fiberinstallatören kommit överens om att det är lämpligast att gräva.

Grävningen av kabelrännan ombesörjs av dig själv. Om du har lång sträcka att gräva kan du kontakta fiberinstallatören och genom honom få information om vilken entreprenör som gräver i ytterområdet. Du kan då eventuellt begära in offert på vad det skulle kosta att låta den entreprenören utföra grävningen åt dig.

OBS! Om ditt hus är anslutet till fjärrvärmenätet, kan det hända att din fastighet redan är förberedd för fiberinstallation. Tomrör, märktråd och märkband för fiber, kan ha lagts ned i samband med fjärrvärmeinstallationen. Om ditt hus är anslutet till fjärrvärmenätet bör du kontakta kundtjänst för att ta reda på om du verkligen behöver gräva en kabelränna. Om din fastighet redan är förberedd med tomrör, behöver du bara lokalisera var tomröret finns och sedan gräva en liten grop vid huskroppen där tomröret slutar.

Hämta material

När kabelrännan är färdiggrävd mäter du hur lång din kabelränna är. Därefter kan du åka och hämta tomrör, söktråd och märkband, som du sedan ska lägga ner i kabelrännan. OBS! lägg på minst 4-5 meter extra. Detta material ingår i fiberanslutningsavgiften, men du hämtar materialet själv. Materialavhämtningsplatsen kan variera.

OM din fastighet finns i ett större projektområde på landsbygden, där många fastigheter ska anslutas samtidigt, så kommer det finnas en materialplats i närheten. I sådant fall får du information om var denna materialplats är, i informationsbrevet du får från Värnamo Energi.

OM din fastighet finns i ett redan utbyggt fiberområde, så är materialplatsen på Holmro eller så informerar fiberinstallatören dig var du kan hämta ditt material.

Lägg ner tomrör och söktråd

Lägg tomröret och söktråden jämte varandra i botten på kabelrännan. OBS! Säkerställ att tomrör och söktråd sticker upp minst 1,5 m i båda ändar av kabelrännan.

Fyll sedan kabelrännan med ca 30 cm jord. 

Lägg ner märkband

Lägg därefter ner märkbandet. Skotta på lite jord så att det stannar på rätt plats. OBS! Säkerställ att märkbandet sticker upp en bra bit i varje ände av kabelrännan.

Återfyll kabelrännan

När tomrör, söktråd och märkband är nedlagda i kabelrännan kan du återfylla kabelrännan.

OBS! Lämna en öppen grop vid huskroppen

OBS! Du ska lämna en öppen grop precis vid huskroppen, detta för att underlätta vid kommande fiberblåsning. Se till att både tomrör, söktråd och märkband är väl tilltaget (minst 1,5 meter) samt att de sticker upp och är väl synliga vid huskroppen. 

Låt söktråd, märkband och tomrör sticka upp 1,5 m

OBS! Även vid avlämningspunkten måste både tomrör, söktråd och märkband vara väl tilltagna (minst 1,5 meter) och vara väl synliga.

Invänta fiberblåsning

Nu är det bara att vänta på att fiberinstallatören ska kontakta dig och komma överens med dig om ett datum när han ska komma och blåsa i fiber i tomrören samt installera fiberuttaget inne i ditt hus.

Om du inte gräver din kabelränna i tid, startas ditt bredband ändå!

OBS! Tänk på! Din kabelränna måste vara klar och förberedd med tomrör, söktråd och märkband senast den dag du och fiberinstallatören kommit överens om att fiberblåsningen och fiberinstallation ska ske.

Om du beställt en fiberanslutning, men av någon anledning inte färdigställer din kabelränna som avtalat, då kommer debitering av fiberanslutningsavgiften samt månadskostnad för bredband att startas, senast ett år efter beställningsdatumet, oavsett om fiberblåsningen / fiberinstallationen kunnat färdigställas eller ej. (Gäller endast om det är kunden som är orsak till att fiberinstallationen ej kunnat färdigställas).   

Dags för utvändig installation!

När fiberinstallatören kommer, blåser han i fiber i ditt tomrör.

Yttre kabelsträckningar läggs igen

När fibern är i blåst återställer gräventreprenören grävning som är gjord utanför avlämningspunkten. (Du själv återställer grävningen av din egen kabelränna och Värnamo Energis entreprenör återställer de yttre kabelsträckningarna).

 

Installatören gör hål i väggen

Installatören gör ett hål i din husvägg och drar in fibern in i din fastighet. Utvändigt monterar han ett galvaniserat kabelskydd som skyddar fasaden. Allt utvändigt material ingår i anslutningsavgiften.

Invändig installation!

På insidan, inne i din fastighet, monterar fiberinstallatören ett fiberuttag och en kombinerad fiberkonverter-/TV-konverter. Denna invändiga utrustning ingår i anslutningsavgiften.

När den invändiga installationen är klar kan du ansluta en (1 st) dator med en nätverkssladd samt en (1 st) TV med en koaxialkabel. Dator, nätverkssladd, TV eller koaxialkabel ingår ej i anslutningsavgiften. 

Fiberinstallationen är nu klar!

Nu är din fiberinstallation klar.  Du kan börja använda ditt bredbandsabonnemang på det startdatum som angivits i informationsbrevet. Har du valt till TV-tjänst kan du börja använda din TV-tjänst den dag som angivits som startdag i informationsbrevet. 

Kom-igång med att använda ditt Bredband!

För att skydda din internetuppkoppling bör du skaffa en router. Router ingår ej i anslutningsavgiften. Men vi ger goda råd på vad du bör tänka på innan du köper router, samt hur du kommeri gång med ditt nya bredband på en separat sida.

Kom-igång med att använda TV-tjänst!

Nu har du har fått en kombinerad Data-/TV-konverter installerad i ditt hus. Det är därmed enkelt att lägga till TV-tjänst. Vi ger goda råd hur du kommer igång med TV-tjänst på en separat sida.