Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna avtal online <> Rekommendationer & Prisstatistik <> Info om våra elavtal <> Vår elmix  

 

Vår elmix 100% klimatsmart!


Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid, därför erbjuder vi bara el som är klimatsmart. Hos Värnamo Energi kan du själv kan välja om din el ska vara förnybar eller fossilfri – båda alternativen är hållbara alternativ som är bra för klimatet.

Nyhet! Välj Förnybart eller Fossilfritt

From oktober kan du välja om du vill ha Fossilfri eller Förnybar el.

Förnybar el – produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.
Fossilfri el – produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.

Se mer om hur det går till att välja elmix längre ner på denna sida.

Så produceras Värnamo Energis el

Vattenkraft

72,4% av elen vi säljer kommer från vattenkraft. Se mer om el från lokala vattenkraftverk.

Vindkraft

27,2% av elen vi säljer kommer från vindkraft. Se mer om el från lokala vindkraftverk.

Solkraft

Vi producerar även egen förnybar el i egna solceller och köper överskottsel från andras solcellsanläggningar.

Biokraft

Vi producerar förnybar el i vårt egna biokraftvärmeverk. Se mer om lokal biokraft (kraftvärme).

Kärnkraft

0,4% av elen vi säljer kommer från kärnkraft.

Nyhet! Om du väljer fossilfri el när du tecknar ett nytt elavtal hos oss kan kärnkraft komma att ingå i din elmix. OBS! Reglerna för att byta elmix om du redan har ett pågående elavtal hos oss varierar beroende av vilken sorts elavtal du har idag. Läs mer om byte av elmix längre ner på denna sida.

Bra miljöval

Vi säljer även licensierad el som är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Välj Fossilfritt eller Förnybart

Nyhet! Nu kan du välja mellan fossilfri eller förnybar el hos oss – båda är klimatsmarta alternativ.

 • Fossilfri el produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.
 • Förnybar el produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.

Hur du byter mellan förnybar och fossilfri el, varierar beroende på vilket elavtal du har eller vill ha. Läs mer om byte av elmix längre ner på denna sida.

Så går det till om du vill byta elmix

Nyhet! Hos Värnamo Energi kan du välja elmix - Fossilfri el eller Förnybar el - båda är klimatsmarta alternativ.
Läs mer om vår elmix och skillnaden mellan förnybart och fossilfritt på en separat infosida. Länk: Vår klimatsmarta el

 • Kul att du vill bli elkund hos oss!

  När man nytecknar ett elavtal hos oss via hemsidan - så kan man enkelt välja Fossilfri eller Förnybar el med en knapptryckning.

  Gå först till vår teckna elavtalssida, där väljer du vilken sorts elavtal du är intresserad av.

  I steg 2 i beställningsflödet kan du sedan välja önskad elmix - fossilfri eller förnybar el.


  Länk: Här tecknar du elavtal online

  Länk: Infosida läs mer info om våra olika elavtal

  Länk: Läs mer om vår klimatsmarta elmix

 • Har du ett pågående fastprisavtal hos oss som är tecknat före oktober 2023, så har du förnybar el i din elmix. Du behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta elavtal löper ut får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelande kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal och i samband med det välja om din elmix fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar. 

  Vill du redan nu veta när ditt fasta elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal. På Mina sidor ser du även om du har förnybar eller fossilfri el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om fastprisavtal

 • Om du tecknat Vintersäkring före oktober 2023, så har du Förnybar el i din elmix. Du kan inte ändra elmix under de fem inledande vintermånaderna med fastprisavtal. Om du har Förnybar el i den fasta delen av Vintersäkringen kommer även det rörliga elavtalet som börjar gälla efter 1 april 2024 betså av förnybar el.

  Har du tecknat Vintersäkring efter 24 oktober 2023, har du kunnat välja om elen skulle vara Fossilfri eller Förnybar. 

  Den elmix som är vald för den fasta delen kommer per automatik även gälla för den rörliga delen som träder i kraft 1 april. 

  Vill du ändra elmix mellan förnybart eller fossilfritt på det rörliga månadsprisavtalet som kommer gälla från 1 april, så kan du ändra detta själv på Mina sidor så snart det fasta femmånadersavtalet har löpt ut.

  På MIna sidor under fliken Avtal ser du om du har fossilfri eller förnybar el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om Vintersäkring

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett fast kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det fasta kompletteringselavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående fastprisavtal hos oss, behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el på den el du köper till för att komplettera din vind-el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta kompletterings-elavtal löper ut, får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelandet, kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal - och i samband med det välja om din elmix i kompletterings-elavtalet fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar.

  Vill du redan nu veta när ditt fasta kompletterings-elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal samt ser även info om ditt vindandelsavtal. På Mina sidor ser du även om din kompletteringsel är förnybar eller fossilfri.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett månadsrörligt kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det rörliga kompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående månadsrörligt kompletterings-elavtal kan du själv byta elmix på kompletteringselen på MIna sidor under fliken Avtal. På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett timpriskompletterings-elavtal, kan du välja om elen i timpriskompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående timpriskompletterings-elavtal, och vill byta mellan förnybar eller fossilfri el, så kontaktar du vår kundservice per mejl, så hjälper vi dig att ändra till den sorts el du föredrar avseende din kompletteringsel.

  På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: kund@varnamoenergi.se

  Länk: Läs mer allmän info om rörligt timpris

  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + timprisavtal

Redovisning av Värnamo Energis Elmix 2023


Värnamo Energis elmix föregående år 2022 bestod av:

 • 72,4% vattenkraft
 • 27,2% vindkraft
 • 0,4% kärnkraft

Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid och har därför beslutat att all el vi säljer och all el vi producerar, uteslutande ska komma från klimatsmarta energikällor som vattenkraft, vindkraft, biokraft, solkraft och/eller kärnkraft.

Du som tecknar elavtal hos oss får alltid klimatsmart el. Före oktober 2023 har alla våra kunder fått förnybar el. Efter oktober 2023 har du som är elkund hos  möjlighet att själv välja om din el ska vara "Fossilfri" eller "Förnybar" - båda är bra alternativ för klimatet. Elkunder som är andelsägare i den ekonomiska föreningen Vallerstad Vind får el från lokal vindkraft som Värnamo Energi är andelsägare i. Värnamo Energi producerar även förnybar el för eget bruk i vårt biokraftvärmeverk samt att vi producerar lokal solel i våra egna solcellsanläggningar på Kapellgatan i Värnamo.

 

Energimarknadsinspektionens redovisningskrav


Alla elbolag måste enligt ellagen redovisa vilka energikällor elen de sålde föregående år kommer ifrån. Redovisningen ska finnas på elbolagets hemsida och på din elfaktura. Du hittar vår redovisning avssende 2023 ovan. Vi tycker att detta lagkrav är bra, eftersom det då blir lättare för alla svenska elkunder att välja elbolag utifrån klimatpåverkan.

På Mina sidor och under fliken Avtal kan du se mer info om vilken elmix som ingår i just ditt elavtal.

 

Få ett eget miljöintyg / miljöcertifikat


För varje kilowattimme el som Värnamo Energi säljer finns ursprungsgarantier (UG) som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. Vill du ha ett eget intyg som visar att du köper klimatsmart el, så kan du kontakta vår kundtjänst så skickar vi gärna ett elektroniskt miljö-intyg till dig.

 

Ursprungsmärkt el


Det är lätt att göra rätt val för miljön, tex genom attt teckna elavtal hos Värnamo Energi. Att elen du köper genom oss verkligen är klimatsmart kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier. Länk: Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.  När du köper ursprungsgaranterad klimatsmart el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid. Hos Värnamo Energi kan du välja mellan ursprungsmärkt Förnybar el eller ursprungsmärkt Fossilfri el - båda är klimatsmarta alternativ. 

 

El märkt med Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval


Vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi, i samarbetet med Svenska Naturskyddsföreningen, el märkt "Bra Miljöval".

För detta betalar du ett tillägg på  13,70 öre per kWh inkl moms. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs, går pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i miljöteknik i Svenska Naturskyddsföreningens regi. Länk: Läs mer om el märkt med Bra Miljöval.

 

Har du koll på vilken sorts el du köper?


OBS! Hos andra elbolag kan du få så kallad nordisk residualmix. Om du valt att teckna elavtal med ett annat elbolag, som inte uttryckligen tillhandahåller el - enbart från ursprungsmärkta klimatsmarta energikällor - så kan det hända att du får en ur miljösynpunkt sämre sammansättning på din elmix, nämligen så kallad nordisk residualmix. Så kontrollera alltid på baksidan av din faktura att elen du köper är förnybar el!

Nordisk residualmix enligt Energimarknadsinspektionens senast publicerade uppdatering (2022) var enligt nedan:

 • 63,94 % Fossilt (Olja-, Gasol- & Kolkraftsproducerad el)
 • 22,39 % Kärnkraft (Kärnkraftsproducerad el)
 • 13,67 % Förnybart (Vind-, Vatten-, biokraft och solcellsproducerad el)

KÄLLA: Energimarknadsinspektionen
(OBS! OBS! Du får inte nordisk residualmix hos Värnamo Energi.
Hos Värnamo Energi väljer du själv 100% fossilfri eller 100% Förnybar el - båda är klimatsmarta alternativ).

Frågor om Värnamo Energis elmix?

Oavsett vilket elhandelsavtal du tecknar hos oss - så gör du ett klimatsmart val. På den här sidan hittar du detaljerad information om hur och var vår el produceras. Vill du lära dig ännu mer om skillnaden mellan Fossilfritt och Förnybar el är du välkommen att ringa vår kundservice. Vi hjälper dig och svarar gärna på dina frågor elpriser och hålbara elavtal som är bra för klimatet.