Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Teckna avtal online <> Rekommendationer & Prisstatistik <> Info om våra elavtal <> Vår elmix  

 

Vår elmix 100% fossilfritt!


Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid och har därför beslutat att all el vi säljer och all el vi producerar, uteslutande ska komma från fossilfria energikällor som exempelvis vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft. 

Så produceras Värnamo Energis el

Vattenkraft

78% av elen vi säljer kommer från vattenkraft. Se mer om el från lokala vattenkraftverk.

Vindkraft

22% av elen vi säljer kommer från vindkraft. Se mer om el från lokala vindkraftverk.

Solkraft

Vi producerar även egen förnybar el i egna solceller och köper överskottsel från andras solcellsanläggningar.

Biokraft

Vi producerar förnybar el i vårt egna biokraftvärmeverk. Se mer om lokal biokraft (kraftvärme).

Bra miljöval

Vi säljer även licensierad el som är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Ursprungsgaranterad el


Att elen du köper genom oss verkligen är förnybar kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. När du köper ursprungsgaranterad förnybar el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid.

Värnamo Energis el har extremt låg miljöpåverkan och ger upphov till: 

  • 0 (noll) gram CO2-utsläpp per kWh
  • 0 (noll) gram kärnbränsleavfall per kWh

Elmix 2022


Värnamo Energis elmix föregående år 2022 bestod av:

  • 78% vattenkraft
  • 22% vindkraft

Vi tycker att det är viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid och har därför beslutat att all el vi säljer och all el vi producerar, uteslutande ska komma från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft, biokraft och solkraft.

Du som tecknar elavtal hos oss får alltid förnybar el, utan att du behöver göra ett aktivt val. Elkunder som är andelsägare i den ekonomiska föreningen Vallerstad Vind får el från vindkraft. Vi producerar även förnybar el för eget bruk i vårt kraftvärmeverk samt att vi producerar lokal solel i vår egna solcellsanläggning på Kapellgatan.

 

Energimarknadsinspektionens redovisningskrav


Alla elbolag måste enligt ellagen redovisa vilka energikällor elen de sålde föregående år kommer ifrån. Redovisningen ska finnas på elbolagets hemsida och på din elfaktura. Du hittar vår redovisning ovan. Vi tycker att detta lagkrav är bra, eftersom det då blir lättare för alla svenska elkunder att välja elbolag utifrån klimatpåverkan.

 

Värnamo Energis miljöpåverkan

Värnamo Energis el har extremt låg miljöpåverkan. Elen vi säljer ger upphov till:

  • 0 (noll) gram CO2-utsläpp per kWh
  • 0 (noll) gram kärnbränsleavfall per kWh

För dig som vill läsa mer om våra miljömål, finns mer information på sidorna om vårt miljö och hållbarhetsarbete.

 

 

Få ett eget miljöintyg / miljöcertifikat


För varje kilowattimme förnybar el som Värnamo Energi säljer finns ursprungsgarantier (UG) som redovisar var, när och hur varenda såld kilowattimme har producerats. Vill du ha ett eget intyg som visar att du köper grön el, så kan du kontakta vår kundtjänst så skickar vi gärna ett elektroniskt miljö-intyg till dig.

 

Ursprungsmärkt el


Det är lätt att göra rätt val för miljön, tex genom attt teckna elavtal hos Värnamo Energi. Att elen du köper genom oss verkligen är förnybar kan vi intyga genom att visa upp ursprungsgarantier. Länk: Läs mer om ursprungsgarantier på Energimyndighetens hemsida.  När du köper ursprungsgaranterad förnybar el gör du en insats för miljön och bidrar till en hållbar framtid.

 

El märkt Bra Miljöval


Vill du markera ditt gröna ställningstagande ytterligare, så erbjuder vi, i samarbetet med Svenska Naturskyddsföreningen, el märkt Bra Miljöval.

För detta betalar du ett tillägg på  5.63 öre per kWh inkl moms. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs, går pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i miljöteknik i Svenska Naturskyddsföreningens regi. Länk: Läs mer om el märkt med Bra Miljöval.

 

 

Har du koll på vilken sorts el du köper?


OBS! Hos andra elbolag kan du få så kallad nordisk residualmix. Om du valt att teckna elavtal med ett annat elbolag, som inte uttryckligen tillhandahåller el enbart från ursprungsmärkta förnybara energikällor, så kan det hända att du får en ur miljösynpunkt sämre sammansättning på din elmix, nämligen så kallad nordisk residualmix. Så kontrollera alltid på baksidan av din faktura att elen du köper är förnybar el!

Nordisk residualmix enligt Energimarknadsinspektionens senast publicerade uppdatering (2021) var enligt nedan:

  • 32,06 % Kärnkraft (Kärnkraftsproducerad el)
  • 55,11 % Fossilt (Olja-, Gasol- & Kolkraftsproducerad el)
  • 12,83 % Förnybart (Vind- & Vattenkraftsproducerad el)

KÄLLA: Energimarknadsinspektionen
(OBS! OBS! Du får inte nordisk residualmix hos Värnamo Energi. Hos Värnamo Energi får du 100 % fossilfri)

 

 

Frågor om Värnamo Energis elmix?


Kontakta kundservice om du vill veta mer om grön el, och om du vill ha personlig hjälp med att jämföra elpriser. Vi hjälper dig gärna!