Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om fjärrvärmeabonnemang <> Prislistor Fjärrvärme

 

Prislistor Fjärrvärme


Välkommen som fjärrvärmekund hos Värnamo Energi. Vi distribuerar klimatsmart och lokalproducerad fjärrvärme i Värnamo tätort, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna. Med ett fjärrvärmeabonnemang hos oss får du en trygg och driftsäker uppvärmningsmetod som är prisvärd och som dessutom är ett bra miljöalternativ. Nedan hittar du länkar till våra aktuella prislistor.

 

 Angående fjärrvärmepriser 2024

Under många år har Värnamo Energis fjärrvärmeverksamhet haft en mycket stabil och låg kostnadsnivå, med endast små eller inga prisjusteringar. På grund av markant ökade biobränslepriser i kombination med det rådande omvärlds- och konjunkturläget, kommer vi till årsskiftet behöva göra en högre höjning av fjärrvärmepriserna än vanligt. 

Som prisexempel innebär justeringen en ökad kostnad med i genomsnitt ca 300 kr/mån  
för en villakund med en årsförbrukning på 20 000 kWh. Du hittar prislistor som gäller from 2024-01-01 längre ner på denna sida. På denna sida finns även länkar till jämförpriser som visar kostnaden för olika typkunder.

Länk: Här kan du läsa om varför biobränslepriserna ökat

 

Fjärrvärmepriser - Abonnemang

Gäller dig som har ett befintligt fjärrvärmeabonnemang, eller dig som ska flytta in och överta ett befintligt fjärrvärmeabonnemang. 

Anslutningsavgift - nyanslutning

Gäller dig som vill fjärrvärmeansluta en fastighet som inte haft fjärrvärme förut.

Serviceavtal - årsavgift

Mot en årlig serviceavgift erbjuder vi underhåll av din värmeväxlare och dygnet runt jour samt felsökning

Jämförpriser - fjärrvärme

Jämförpriser visar exempel på total årskostnad för småhus anslutna till Värnamo tätorts fjärrvärmenät.