Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Information om övervakningsplan och dess syfte


Värnamo Elnät AB har monopol (ensamrätt) på att distribuera el (överföra, transportera el) inom Värnamo Elnätsområde. Enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd EIFS 2013:5 och ellagen 3 kap 17§ ellagen (1997:857) är Värnamo Elnät AB, skyldigt att upprätta en övervakningsplan. Syftet med en övervakningsplan är att säkerställa att elnätsbolag inte gynnar en särskild aktör på marknaden, till exempel ett elhandelsbolag inom samma koncern.

 

Årlig rapport


Elnätsbolag är dessutom skyldiga att upprätta en årlig rapport över åtgärder enligt övervakningsplanen. Rapport avläggs till EI (Energimarknadsinspektionen) samt offentliggörs på lämplig sätt. Värnamo Elnät har valt att publicera sin rapport på denna webbplats.