Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se alla elavtalsalternativ <> Om vår klimatsmarta elmix <> Se våra aktuella rekommendationer <> Teckna avtal online <> Se prislistor <> Vintersäkring <> 1 års avtal <> Rörligt timpris <> Rörligt månadspris

 

Rörligt månadspris


Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. För varje månad får du en faktura där du betalar för de kilowattimmar du använt just den månaden. Du ser din månadsförbrukning på fakturan, eller om du loggar in på hemsidan och sedan går till Mina sidor. Avtal om rörligt månadspris förlängs automatiskt om du inte säger upp det. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad. 

Du kan välja om elen ska vara fossilfri eller förnybar - båda är klimatsmarta alternativ.

Notera! Har du timpris idag, behöver du kontakta ditt elnätsbolag innan du kan byta till fast elpris.
Länk: Så byter du från timpris till månadsrörligt eller fastpris

Rörligt månadspris i korthet


Vad är det för skillnad på rörligt månadspris och timpris?

Månadsprisavtal

Med ett rörligt månadspris får du ett "utslätat" kollektivt snittpris som både beror på hur du själv använder el, men som till största delen beror på hur alla andra kunder med månadspris använder sin el. Om kollektivet använder elen klokt blir månadspriset på el billigare för alla i kollektivet. Och tvärtom - om alla kunder med månadspris använder merparten av sin el på dyra timmar, så blir månadspriset dyrare för alla som har månadspris. Tänk på! Alla kunder har inte möjlighet att styra sin förbrukning, så för merparten av elanvändarna är ett ett utslätat månadspris det bästa alternativet. 

Timprisavtal

Med ett rörligt timpris, är det mycket upp till dig själv hur höga eller hur låga dina elkostnader kan bli. För att ett timpris ska bli förmånligt är det viktigt att du undviker att använda el på de dyraste timmarna och istället bara användrt el på de billigaste timmarna på dygnet. Tänk på! Har du solceller, elbil, eller stor förbrukning som går att styra för att undvika att använda elen på dyra timmar - så är timpris ett bra alternativ.  

Använd elen klokt - oavsett avtal!
OBS! Tänk på att oavsett vilket elavtal du har, så är det alltid mycket vettigt att tänka på att spara på energi och förbruka el så klokt som möjligt. Just nu befinner vi oss i en ansträngd energisituation i hela Europa. Om alla ser över sin förbrukning, kan effekttoppar undvikas, vilket är bra både för plånboken och för klimatet!

Så här fastställer vi vårt rörliga månadssnittpris


Vägt rörligt månadspris
Vårt rörliga månadspris är ett "utslätat" kollektivt snittpris, så kallat "vägt" månadspris. Det vägda månadspriset beror på hur du själv, och hur alla andra använt el under en månad.

Alla månadspriskunders gemensamma förbrukning per timme mäts och multipliceras med varje timmes aktuella elpris på den nordiska elbörsen Nord Pool, under en hel månads tid. Därefter lägger vi ihop hela kollektivets timkostnader under den aktuella månaden, och delar sedan med kollektivets totala, gemensamma förbrukning den månaden. Då får vi fram ett så kallat "vägt" månadssnittpris.

Om Värnamo Energis månadspriskunder använt merparten av elen på billiga timmar, så kan vårt vägda månadspris bli lägre än Nord Pools månadssnittpris. Och tvärtom, om Värnamo Energis månadspriskunder använt merparten av elen på dyra timmar, så blir vårt månadssnittpris högre än Nord Pools månadsnittpris.

Det spelar alltså stor roll hur varje enskild kund använder sin el. Ju fler månadssnittpriskunder som använder elen på "billiga" timmar, ju fler lägre kommer det vägda snittpriset bli för hela kollektivet som har månadsprisavtal. Om alla kunder hjälps åt genom att använda så mycket el vi kan på lågpristimmar, det vill säga nattetid, sänker vi priset tillsammans!   

Rörliga påslag som tillkommer
Ovanpå det vägda snittpriset, adderas myndighetsavgifter, som kan variera månad för månad beroende på att priset på detta sätts i Euro, medan du som kund betalar i svenska kronor. Vanligtvis ligger myndighetsavgifterna på runt 2,60 öre/kWh.  Elcertifikatsavgift tillkommer också med för närvarande 0,25 öre/kWh.
Du som har ett månadsprisavtal hos Värnamo Energi, kan välja fossilfri eller förnybar el. För att verifiera vilken elmix du har, köper vi in så kallade ursprungsgarantier. Kostnaden för ursprungsgarantier varierar mycket, då det är en handel som styr detta pris.
Ursprungsgarantierna för Fossilfri el kostar för närvarande 2,50 öre/kWh inkl moms.
Ursprungsgarantierna för Förnybar el kostar för närvarande 10 öre/kWh inkl moms.
Alla rörliga påslagen läggs ovanpå det vägda månadspriset.
Vårt påslag på för närvarande 3,38 öre/kWh inkl moms tilkommer. 

Fasta kostnader
Fast årsavgift tillkommer med 480 kronor/år. Vi debiterar del av årsavgiften varje månad och beroende på hur många dagar det är i den aktuella månaden varierar summan, men ligger runt ca 40 kr/månad.

 

Alltid klimatsmart el med Värnamo Energi!


När du tecknar elavtal hos oss kan du välja fossilfri eller förnybar el – båda är klimatsmarta alternativ.

Nyhet! Välj Förnybart eller Fossilfritt

Förnybar el – produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.
Fossilfri el – produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.

Så går det till om du vill byta elmix

Nyhet! Hos Värnamo Energi kan du välja elmix - Fossilfri el eller Förnybar el - båda är klimatsmarta alternativ.
Läs mer om vår elmix och skillnade mellan förnybart och fossilfritt på en separat infosida. Länk: Vår klimatsmarta el

 • Kul att du vill bli elkund hos oss!

  När man nytecknar ett elavtal hos oss via hemsidan - så kan man enkelt välja Fossilfri eller Förnybar el med en knapptryckning.

  Gå först till vår teckna elavtalssida, där väljer du vilken sorts elavtal du är intresserad av.

  I steg 2 i beställningsflödet kan du sedan välja önskad elmix - fossilfri eller förnybar el.


  Länk: Här tecknar du elavtal online

  Länk: Infosida läs mer info om våra olika elavtal

  Länk: Läs mer om vår klimatsmarta elmix

 • Har du ett pågående fastprisavtal hos oss som är tecknat före oktober 2023, så har du förnybar el i din elmix. Du behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta elavtal löper ut får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelande kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal och i samband med det välja om din elmix fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar. 

  Vill du redan nu veta när ditt fasta elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal. På Mina sidor ser du även om du har förnybar eller fossilfri el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om fastprisavtal

 • Om du tecknat Vintersäkring före oktober 2023, så har du Förnybar el i din elmix. Du kan inte ändra elmix under de fem inledande vintermånaderna med fastprisavtal. Om du har Förnybar el i den fasta delen av Vintersäkringen kommer även det rörliga elavtalet som börjar gälla efter 1 april 2024 betså av förnybar el.

  Har du tecknat Vintersäkring efter 24 oktober 2023, har du kunnat välja om elen skulle vara Fossilfri eller Förnybar. 

  Den elmix som är vald för den fasta delen kommer per automatik även gälla för den rörliga delen som träder i kraft 1 april. 

  Vill du ändra elmix mellan förnybart eller fossilfritt på det rörliga månadsprisavtalet som kommer gälla från 1 april, så kan du ändra detta själv på Mina sidor så snart det fasta femmånadersavtalet har löpt ut.

  På MIna sidor under fliken Avtal ser du om du har fossilfri eller förnybar el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om Vintersäkring

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett fast kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det fasta kompletteringselavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående fastprisavtal hos oss, behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el på den el du köper till för att komplettera din vind-el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta kompletterings-elavtal löper ut, får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelandet, kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal - och i samband med det välja om din elmix i kompletterings-elavtalet fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar.

  Vill du redan nu veta när ditt fasta kompletterings-elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal samt ser även info om ditt vindandelsavtal. På Mina sidor ser du även om din kompletteringsel är förnybar eller fossilfri.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett månadsrörligt kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det rörliga kompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående månadsrörligt kompletterings-elavtal kan du själv byta elmix på kompletteringselen på MIna sidor under fliken Avtal. På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett timpriskompletterings-elavtal, kan du välja om elen i timpriskompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående timpriskompletterings-elavtal, och vill byta mellan förnybar eller fossilfri el, så kontaktar du vår kundservice per mejl, så hjälper vi dig att ändra till den sorts el du föredrar avseende din kompletteringsel.

  På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: kund@varnamoenergi.se

  Länk: Läs mer allmän info om rörligt timpris

  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + timprisavtal