Du är här: info om våra elavtal <> Teckna avtal online <> Se prislistor elavtal <> Se våra rekommendationer <> Se Nord Pools spotpriser

 

Nord Pools spotpriser


På Nord Pools hemsida publiceras kl 13:00 varje dag, nästa dags spotpriser på den nordiska elbörsen, se länkar nedan.

Så stort var spannet mellan vårt högsta och vårt lägsta timpris föregående månad


Att debiteras efter timpris innebär att man har möjlighet att få lägre elkostnader genom att använda el på timmar när elen tidvis är mycket billig. Men det innebär även en stor risk att timdebiteras, om man inte har möjlighet att styra sin förbrukning och om man ofta behöver använda el på de timmar på dygnet då elen är dyrare. Förra månaden var spannet mellan det lägsta och de högsta timpriset mycket stort:

Vårt rörliga timpris SE4/SE3 Dec* högsta värdet  lägsta värdet
inkl moms 925,71 öre/kWh = över 9 kr!

19,00 öre/kWh

(exkl moms) (740,57 öre/kWh) (15,20 öre/kWh)

 

Så beräknar vi rörligt timpris


*Med ett rörligt timprisavtal hos oss, betalar du det elhandelspris per timme som gäller för just den timmen på den Skandinaviska elbörsen Nord Pool. Se länkar till Nord Pools prislistor ovan. Dessutom tillkommer avgifter för till exempel elcertifikat, ursprungsgarantier, påslag med mera. Se mer detaljerad information om hur vårt rörliga timpris beräknas samt hur vi redovisar det, på en separat sida.

Länk: Läs mer om rörligt timpris