Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se våra rekommendationer <> Se generella prislistor <> Teckna elavtal online  <> Info om alla våra elavtal <> Rörligt timpris <> Rörligt månadspris <> Vintersäkring <> Fast elpris 1år

 

Fast elpris 1 år


Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. Just nu är är de fasta elavtalen relativt höga, men för dig som ändå vill binda ditt elpris är Fast elpris 1 år ett alternativ. Du vet om ditt elpris under en lång tid och i god tid innan ettårsavtalet löper ut, skickar vi en påminnelse till dig så du vet om när det är dags att teckna om. Tryggt och bekvämt!

Vid nyteckning av fastprisavtal kan du välja om elen ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

Notera! Har du timpris idag, behöver du kontakta ditt elnätsbolag innan du kan byta till fast elpris.
Länk: Så byter du från timpris till månadsrörligt eller fastpris

Fast elpris 1 år i korthet 


 • 12 kalendermånaders bindningstid, 1 kalendermånads uppsägningstid (om ditt elnätsbolag tillåter byte)
 • För dig som vill känna dig trygg genom att binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett bra alternativ. Du slipper då de risker som är förknippade med rörligt pris. 
 • Du får en påminnelse i god tid innan det fasta priset upphör så du vet när det är dags att teckna ett nytt avtal.
 • Du kan välja fossilfri eller förnybar el – båda är klimatsmarta alternativ. 

Så här redovisar och debiterar vi fast elpris 1 år


Fast pris 1 år, innebär ett bundet elpris i 12 kalendermånader

I Fast pris 1 år ingår kostnad för myndighetsavgifter som till exempel; elcertifikatavgift, SvK-avgifter, elområdestillägg och moms. Du som har ett fastprisavtal hos Värnamo Energi, har antingen fossilfri el eller förnybar el, för att verifiera var din el producerats köper vi in så kallade ursprungsgarantier. Priset för ursprungsgarantier varierar beroende på vilken elmix du har i ditt fasta elavtal, men kostnaden för ursprungsgarantier är alltid inräknat i ditt fasta avtalspris under hela avtalsperioden. 

Din förbrukning per månad under avtalsperioden multipliceras med ettårspriset och debiteras i efterskott en gång varje månad. Du hittar kopior på dina fakturor på Mina sidor.

Fasta kostnader
Fast årsavgift tillkommer med 480 kronor/år. Vi debiterar del av årsavgiften varje månad och beroende på hur många dagar det är i den aktuella månaden varierar summan, men ligger runt ca 40 kr/månad.

Så ser du förbrukning
Om du loggar in på vår hemsida och går till Mina sidor och fliken förbrukning, ser du hur mycket el du använt per dag.
Du kan även se hur mycket el du använt per månad på din faktura.
Länk: Se min förbrukning på Mina sidor.
Länk: Se din faktura på Mina sidor.

Relaterade länkar
Länk: Se våra elhandelspristor
Länk: Läs mer om myndighetsavgifter
Länk: Läs mer om elområdestillägg
Länk: Läs om ursprungsgaranterad klimatsmart el
Länk: Läs om Bra Miljövalsmärkt el 

 

Alltid klimatsmart el med Värnamo Energi!


När du tecknar elavtal hos oss kan du välja fossilfri eller förnybar el – båda är klimatsmarta alternativ.

Nyhet! Välj Förnybart eller Fossilfritt

From oktober kan du välja om du vill ha Fossilfri eller Förnybar el.

Förnybar el – produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.
Fossilfri el – produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.

Så går det till om du vill byta elmix

Nyhet! Hos Värnamo Energi kan du välja elmix - Fossilfri el eller Förnybar el - båda är klimatsmarta alternativ.
Läs mer om vår elmix och skillnaden mellan förnybart och fossilfritt på en separat infosida. Länk: Vår klimatsmarta el

 • Kul att du vill bli elkund hos oss!

  När man nytecknar ett elavtal hos oss via hemsidan - så kan man enkelt välja Fossilfri eller Förnybar el med en knapptryckning.

  Gå först till vår teckna elavtalssida, där väljer du vilken sorts elavtal du är intresserad av.

  I steg 2 i beställningsflödet kan du sedan välja önskad elmix - fossilfri eller förnybar el.


  Länk: Här tecknar du elavtal online

  Länk: Infosida läs mer info om våra olika elavtal

  Länk: Läs mer om vår klimatsmarta elmix

 • Har du ett pågående fastprisavtal hos oss som är tecknat före oktober 2023, så har du förnybar el i din elmix. Du behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta elavtal löper ut får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelande kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal och i samband med det välja om din elmix fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar. 

  Vill du redan nu veta när ditt fasta elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal. På Mina sidor ser du även om du har förnybar eller fossilfri el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om fastprisavtal

 • Om du tecknat Vintersäkring före oktober 2023, så har du Förnybar el i din elmix. Du kan inte ändra elmix under de fem inledande vintermånaderna med fastprisavtal. Om du har Förnybar el i den fasta delen av Vintersäkringen kommer även det rörliga elavtalet som börjar gälla efter 1 april 2024 betså av förnybar el.

  Har du tecknat Vintersäkring efter 24 oktober 2023, har du kunnat välja om elen skulle vara Fossilfri eller Förnybar. 

  Den elmix som är vald för den fasta delen kommer per automatik även gälla för den rörliga delen som träder i kraft 1 april. 

  Vill du ändra elmix mellan förnybart eller fossilfritt på det rörliga månadsprisavtalet som kommer gälla från 1 april, så kan du ändra detta själv på Mina sidor så snart det fasta femmånadersavtalet har löpt ut.

  På MIna sidor under fliken Avtal ser du om du har fossilfri eller förnybar el i ditt elavtal.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer allmän info om Vintersäkring

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett fast kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det fasta kompletteringselavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående fastprisavtal hos oss, behöver du vänta tills det fasta avtalet löper ut innan du kan byta mellan förnybar eller fossilfri el på den el du köper till för att komplettera din vind-el.

  I god tid innan ditt befintliga fasta kompletterings-elavtal löper ut, får du ett meddelande från oss att det är dags att teckna nytt avtal. Efter att du fått det meddelandet, kan du gå in på MIna sidor och välja ett nytt avtal - och i samband med det välja om din elmix i kompletterings-elavtalet fortsättningsvis ska vara fossilfri eller förnybar.

  Vill du redan nu veta när ditt fasta kompletterings-elavtal upphör, kan du gå in på MIna sidor under fliken Avtal. Där ser du all info om ditt pågånde fastprisavtal samt ser även info om ditt vindandelsavtal. På Mina sidor ser du även om din kompletteringsel är förnybar eller fossilfri.


  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett månadsrörligt kompletterings-elavtal, kan du välja om elen i det rörliga kompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående månadsrörligt kompletterings-elavtal kan du själv byta elmix på kompletteringselen på MIna sidor under fliken Avtal. På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


   

  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + fastprisavtal

 • Om du har vindandelar i Vallerstad Vind och nytecknar ett timpriskompletterings-elavtal, kan du välja om elen i timpriskompletterings-elavtalet ska vara förnybar eller fossilfri – båda är klimatsmarta alternativ!

  Har du Vindandelar och ett pågående timpriskompletterings-elavtal, och vill byta mellan förnybar eller fossilfri el, så kontaktar du vår kundservice per mejl, så hjälper vi dig att ändra till den sorts el du föredrar avseende din kompletteringsel.

  På Mina sidor ser du om du har förnybar eller fossilfri el i ditt kompletterings-elavtal.


  Länk: kund@varnamoenergi.se

  Länk: Läs mer allmän info om rörligt timpris

  Länk: Logga in på Mina sidor

  Länk: Läs mer om vindandelar + timprisavtal

Varför ska jag teckna elavtal hos Värnamo Energi?

Det finns flera anledningar till varför det är bra att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Framförallt är det tryggt, nära och hållbart!

Vi ger dig alltid snabb och personlig service. Våra erbjudanden är ärliga och vi har bra priser. Vi är ett lokalt bolag som verkar där du bor, vi återinvesterar våra vinster i Värnamo kommun samt stöttar det lokala föreningslivet i Värnamoregionen.

Hos oss får du mer än bara el!