Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång: Teckna elavtal online <> Info om våra elavtal <> Elprisets delar <> Elhandelsavgift
Ingång: Beställ elnätsabonnemang <> Elnätsavgift <> Statliga avgifter

 

Statliga avgifter


Statliga avgifter utgör ca 30% av din totala elkostnad. Det finns ett flertal statliga avgifter som du behöver betala för att få el till din bostad, tex energiskatt, moms, elcertifikatsavgift, elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift, elberedskapsavgift samt elområdestillägg. Alla dessa avgifter är inbakade i din totala elkostnad och är inkluderade i totalsumman på din elfaktura.

Exempel på statliga avgifter som ingår i ditt elpris


En tredjedel av ditt totala elpris utgörs av statliga avgifter. Dessa statliga avgifter bakas in i totalsumman på din elfaktura. Nedan nämner vi sju statliga avgifter och beskriver vad de syftar till.


Energiskatt


Energiskatten är from 2024-01-01 53,5 öre/kWh och tillkommer på din elnätsfaktura. Energiskatt är en statlig punktskatt som utgör en viktig intäktspost i statsbudgeten och samtidigt syftar till att styra energianvändningen i Sverige.


Moms


Momsen på el är för närvarande 25 %. Moms tillkommer på totalsumman både på  din elhandelsfaktura och på din elnätsfaktura. Moms är en statlig mervärdesskatt som betalas vid inköp av varor och tjänster.

Elcertifikatsavgift


Värnamo Energis elcertifikatsavgift är för närvarande 0,25 öre/kWh inklusive moms (0,2 öre/kWh exkl moms). 

Elcertifikatsavgiften är inbakad i elhandelsavgifterna.  Elcertifikatsavgift är en statlig avgift som alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för att subventionera utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor i Sverige. Priset på elcertifikat styrs av kvotplikt, samt av tillgång och efterfrågan på elcertifikat. Elcertifikatavgiften kan därmed variera.

Läs mer: Om elcertifikatsystemet, Energimyndighetens hemsida 

Elområdestillägg


Elområdestillägg är ett statligt pristillägg som kan tillkomma och bakas i så fall in i dina elhandelskostnader. Sverige är indelat i fyra olika elområden från SE1 längst upp i norr till SE4 i södra Sverige.

Läs mer: Detaljerad info om hur och varför Sverige är indelat i elområden

Elberedskapsavgift


Elberedskapsavgiften är för närvarande 49,00 kr/år inklusive moms per elnätsabonnemang för kunder med Säkringstariff. Elberedskapsavgift är en statlig avgift som finansierar delar av det arbete som det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, SvK utför.

Länk: Läs mer om Svenska Kraftnäts arbete


Elsäkerhetsavgift


Elsäkerhetsavgiften är för närvarande 12,75 kr/år inklusive moms per elnätsabonnemang och är inbakad i din elnätsavgift. Elsäkerhetsavgift är en statlig avgift som finansierar arbetet som den statliga myndigheten Elsäkerhetsverket utför.

Länk: Läs om Elsäkerhetsverkets arbete

 

Nätövervakningsavgift


Nätövervakningsavgiften är för närvarande 5,44 kr/år inklusive moms per elnätsabonnemang. Nätövervakningsavgift är en statlig avgift som finansierar delar av det arbete som den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen, EI utför.

Länk: Läs mer om Energimarknadsinspektionen arbete