Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Se våra rekommendationer <> Se generella prislistor <> Teckna elavtal online  <> Info om alla våra elavtal <> Rörligt timpris <> Rörligt månadspris <> Fast pris 1 år <> Vintersäkring

 

Vintersäkring


Med en vintersäkring hos oss, får du ett bundet elpris i 5 månader och därefter övergår avtalet automatiskt i ett rörligt månadsprisavtal.

Vintersäkring är ett bra alternativ för dig som vill binda ditt elpris under vintern. Vintersäkringspriset är bundet i 5 månader och startar 1 november och upphör 30 mars 2024. Därefter övergår avtalet automatiskt till rörligt månadspris från 1 april 2024. Det rörliga månadspriset löper på tillsvidare en månad i taget med 1 kalender månads uppsägningstid.  Det fastapriset under de vintermånaderna (nov-mar) är bundet under hela avtalsperioden.

Vintersäkring i korthet


  • 5 kalendermånader med bundet fast pris from 1 november 2023 tom 31 mars 2024 (om ditt elnätsbolag tillåter byte)
  • Därefter from 1 april 2024 övergår avtalet automatiskt till rörligt månadspris som löper på tillsvidare en månad i taget.
  • Vintersäkring passar dig som vill ha ett tryggt bundet elpris under vintermånaderna och rörligt elpris under övriga månader.
  • 100 % förnybar el ingår!

Så här redovisar och debiterar vi vintersäkring


Vintersäkring innebär bundet elpris från och med 1 november 2023 till och med 31 mars 2024, därefter rlrigt elpris från 1 april 2024 och tillsvidare
I vintersäkringspriset ingår kostnad för myndighetsavgifter som till exempel; elcertifikatavgift, ursprungsgarantier, SvK-avgifter, elområdestillägg och moms. Du som väljer vintersäkring hos Värnamo Energi, får förnybar, miljöriktig el som producerats av vattenkraft, vindkraft eller sol. Mot extra avgift kan Bra Miljövalsmärkt el väljas till, då tillkommer 10,00 öre/kWh, se mer under egen infosida om Bra Miljöval.   

Din förbrukning per månad under perioden november till mars multipliceras med vintersäkringspriset och debiteras i efterskott en gång varje månad. Efter 1 april debiteras du för den aktuella månadens förbrukning multiplicerat med var månads gällande rörliga månadspris. Du hittar kopior på dina fakturor på Mina sidor.

Fasta kostnader
Fast årsavgift tillkommer med 480 kronor/år. Vi debiterar del av årsavgiften varje månad och beroende på hur många dagar det är i den aktuella månaden varierar summan, men ligger runt ca 40 kr/månad.

Så ser du förbrukning
Om du loggar in på vår hemsida och går till Mina sidor och fliken förbrukning, ser du hur mycket el du använt per dag.
Du kan även se hur mycket el du använt pers månad på din faktura.
Länk: Se min förbrukning på Mina sidor.
Länk: Se din faktura på Mina sidor.

Relaterade länkar
Länk: Se våra elhandelspristor
Länk: Läs mer om myndighetsavgifter
Länk: Läs mer om elområdestillägg
Länk: Läs om ursprungsgaranterad förnybar el
Länk: Läs om Bra Miljövalsmärkt el 

Vilka kunder kan teckna Vintersäkring?

MÅNADS-AVLÄSNING

Kunder som har en elmätare som rapporterar mätvärden månadsvis,
kan om de vill, välja fastprisavtal och vintersäkring.
Hur din elmätare rapporterar bestäms av ditt elnätsbolag, se mer information nedan.

 

TIM-AVLÄSNING

Kunder som har en elmätare som rapporterar mätvärden timvis,
kan just nu INTE välja fastprisavtal eller vintersäkring, utan kan ebart välja timprisavtal.

Hur din elmätare rapporterar bestäms av ditt elnätsbolag. Vill du byta till månadsavläsning för att kunna välja ett fast elavtal eller månadsprisavtal, så måste du just nu kontakta ditt elnätsbolag för att be dem ändra din elmätares avläsningssätt.

 

 

SOLCELLSKUNDER

NOTERA!
Kunder som har solceller och som av Värnamo Energi får betalt per timme för sin överskottsel kan för närvarande inte ändra sin elmätare till månadsavläsning och kan därmed inte heller välja vintersäkring, fastprisavtal eller rörligtmånadspris just nu, utan kan för närvarande enbart ha timprisavtal på elen de köper. 

 

Så går det till om du vill börja eller sluta med timpris


Begär timavläst elmätare
För att du ska kunna få ett rörligt timpris så ska din elmätare vara timavläst, vilket aktiveras av ditt elnätsbolag. Om du tecknar avtal om rörligt timpris med Värnamo Energi, så hjälper vi dig med din anmälan till ditt nätbolag. Elnätsbolaget har då 3 månader på sig att byta avläsningsfrekvens på din elmätare. Bytet utförs kostnadsfritt och det brukar gå snabbare än 3 månader. Det kan hända att nätbolaget kontaktar dig för att komma åt mätaren. Medan du och vi väntar på att elmätaren ska bli redo, får du vårt rörliga månadssnittpris. Så fort timavläsning aktiverats på din elmätare, börjar ditt nätbolag skicka timvärden till oss. Det är först då du börjar debiteras timvis, och därefter kommer din elkostnad fortsättningsvis baseras på hur mycket el du använder vid specifika tider och det aktuella elpriset just då.

 

Ångrat att du begärt timavläsning?
Tänk på! Om du en gång väl har begärt att ditt elnätsbolag ska skicka "timvärden", så måste du betala rörligt timpris för all el du köper. Vill du försöka ändra detta, så måste du själv kontakta ditt elnätsbolag, som i så fall eventuellt kan gå med på att ändra tillbaka din elmätare till "månadsavläsning". Enligt ellagen är elnätsbolag bara tvingade att aktivera timavläsning på kunds begäran, men de är inte tvingade enligt lag att ändra tillbaka till månadsavläsning, därför kan det hända att ditt elnätsbolag vägrar ändra tillbaka till månadsavläsning om du en gång väl begärt att de ska administrera timavläsning.

 

Har du solceller eller säljer överskottsel till oss?
Om du har egen elproduktion med solceller, måste du just nu betala rörligt timpris, för elen du köper, dvs det är för närvarande inte valbart att ha någon annan avtalsform än rörligt timpris.

 

 

Grön el med Värnamo Energi!


Oavsett vilket elavtal du tecknar hos oss på Värnamo Energi, så får du förnybar el från Vattenkraft, vindkraft eller sol. 

Varför ska jag teckna elavtal hos Värnamo Energi?

Det finns flera anledningar till varför det är bra att teckna elavtal hos Värnamo Energi. Framförallt är det tryggt, nära och hållbart! Vi ger dig alltid snabb och personlig service. Våra erbjudanden är ärliga och vi har bra priser. Vi är ett lokalt bolag som verkar där du bor, vi återinvesterar våra vinster i Värnamo kommun samt stöttar det lokala föreningslivet i Värnamoregionen. Hos oss får du mer än bara el!