Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om våra elavtal <> Teckna avtal online <> Diagram rörligt pris
Gå tillbaka till föregående sida: Rekommendationer & prisstatistik

 

Diagram rörligt elpris 2014-2024


Diagrammet visar rörligt månadspris under tidsperioden 2014 – 2024 i elområde 4, i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift. 

I diagrammet ovan, syns hur mycket det rörliga månadssnittpriset svängt med höga toppar och djupa dalar. Sommaren 2015 hade rekordlågt rörligt elpris tack vare låg efterfrågan på el samtidigt som Norden hade god fyllnadsgrad i vattenmagasinen och god tillgång på vindkraftsel. Hösten 2018 steg elpriset igen på grund av en rekord varm och torr sommar med minskad vattentillgång som följd. Elpriset gick därefter uppåt fram till och med våren 2019 då priset sjönk fram till slutet av 2020 då priset började stiga igen.

Ända sedan hösten 2021 har elpriserna varit extremt höga. Under början av 2022 berodde de höga elpriserna på kriget i Ukraina, mycket höga gaspriser i Europa, för lite blåst och problem med överföringen av el från norra Sverige ner till Södra Sverige. Just nu beror de höga elpriserna främst på att det är brist på el från kärnkraft just nu på grund av reparationer, revision eller andra driftstopp, samt att vattenkraften inte går för fullt just nu på grund av att man väntar på att isen ska lägga sig i vattenmagasinen. Novembers elpris gick ner någor, men rusade markant uppåt igen under december.

Under våren och fram till hösten 2023 har elpriserna successivt gått neråt. Oktober månads rörliga pris sjönk till 65,71 öre tack vare att det under månadens början var milt och blåsigt i kombination med förväntat tillskott från kärnkraft. Under November blev det allt kallare, torrare och mer vindfattigt vilket drev upp månadsmedelpriset rejält. Dessutom inträffade ett oväntat kärnkraftsstopp i Ringhals 4 som drev upp timpriserna rejält de sista dagarna i november och en bit in i början av december.

Januari 2024 inleddes med extrem kyla vilket drev upp det rörliga månadspriset till 1,23 kr för vårt fossilfria alternativ och 1,30 kr för det förnybara alternativet. Under februari blev det kraftigt väderomslag till mycket mildare väder med minskad elkonsumtion som följd, detta i kombination med god tillgång på kärnkraftsel och mycket blåst medförde att elpriset i februari sjönk rejält. Februaris månadspris landande på 81,16 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 88,66 öre/kWh för det förnybara alternativet. Detta kan jämföras mot januaripriset som var nära dubbelt så högt. 

Under februari gjorde den meteorologiska våren sitt intåg i hela Götaland, längre fram under mars förekom mycket omväxlande väder. Efter påskhelgen sjönk temperaturerna kraftigt i hela landet, vilket i kombination med mindre vindkraft medförde att mars-priset steg något jämfört med prisraset i februari. Mars månadspris landande på 90,41 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 92,91 öre/kWh för det förnybara alternativet. 

Månadspriset för april 2024 blev endast lite förändrat och landade på 90,63 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 93,13 öre/kWh för det förnybara alternativet.    

Under juni 2024 gick det rörliga priset svagt upp och är mer än dubbelt så högt i SE4 än SE3. Timpriserna på el fortsätter att svänga kraftigt och har under juni varierat mellan som lägst -42 öre/kWh och som högst 3,31 kr/kWh. Junis månadspris landande på 87,03 öre/kWh i SE4 för vårt fossilfria alternativ vilket kan jämföras med SE3 priset 43,15 öre/kWh. 

Nyhet! Numera erbjuder vi även "Fossilfri el". Det fossilfria alternativet är just nu ett billigare alternativ (fossilfritt pris anges inom parantes i diagrammet ovan).     

Länk: Läs mer om elmarknadsläget just nu under sidan Våra rekommendationer
Länk: Läs om skillnaden mellan förnybar el och fossilfri el.

Länkar till fler prisdiagram och pristabeller

Diagram jämförelse referensår

Diagrammet jämför vilken nivå det rörliga elpriset legat på under några utvalda referensår med valet förnybar el.

Tabell elpriser 2014-2024

Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2014 – 2024. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.

Om våra elhandelspriser


Elpriser varierar på olika adresser.

För att se vad som gäller på just din adress behöver du om du är befintlig kund först logga in.
Är du ny kund behöver du ange din adress. Uppsägning av avtal görs på Mina sidor.

Vill du inte logga in och inte heller ange en adress, så kan du se priser i våra generella prislistor på en separat infosida. Se länk nedan.