Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om våra elavtal <> Teckna avtal online<> Diagram referensår
Gå tillbaka till föregående sida: Rekommendationer & prisstatistik

 

Diagram rörligt elpris referensår


Diagrammet jämför vilken nivå vårat rörliga månadspris, legat på under några utvalda referensår i elområde 4, i öre/kWh, inklusive påslag, elcertifikatsavgift och moms, men exklusive fast årsavgift.

Från och med oktober 2023 erbjuder vi möjlighet att välja förnybar el eller fossilfri el. Pris inom parentes avser fossilfri el, övriga priser avser priser för förnybar el).

Januari 2024 inleddes med extremkyla i hela landet, vilket drev upp elrpriserna rejält. Januaris rörliga månadspris landade på 1,23 kr/kWh för vårt fossilfriaa alternativ respektive 1,30 kr/kWh för det förnybara alternativet. Vid februaris början slog vädret om till mildare, blåsigare och med nederbördsrik väderlek vilket pressat ner priserna igen, se aktuella elpriser för februari på separat sida.  

Historik elpriset under 2023: Under våren och fram till hösten 2023 gick elpriserna successivt neråt. Oktober månads rörliga pris sjönk till 65,71 öre tack vare att det under månadens början var milt och blåsigt i kombination med förväntat tillskott från kärnkraft. Under November blev det allt kallare, torrare och mer vindfattigt vilket drev upp månadsmedelpriset rejält. Dessutom inträffade ett oväntat kärnkraftsstopp i Ringhals 4 som drev upp timpriserna rejält de sista dagarna i november och en bit in i början av december. Novembers månadsmedelpris landade tillslut på 1,25 kr/kWh för vårt fossilfria alternativ respektive 1,32 kr/kWh för vårt förnybara alternativ. From 6 december fungerade kärnkraften enligt plan ända fram till 29 december, och vädret under decembers inledning var milt för att i andra halvan av december vara mycket blåsigt och med med mycket nederbörd vilket ledde till att decembers månadspris sjönk i jämförelse med november. Decembers 2023 landade det rörliga månadspriset på 1,16 kr för vårt fossilfria alternativ och 1,24 kr för det förnybara alternativet.   

Nyhet! Numera erbjuder vi även "Fossilfri el". Det fossilfria alternativet är just nu ett billigare alternativ (fossilfritt pris anges inom parantes i diagrammet ovan).     

I diagrammet syns även de elpriser som var från hösten 2021 ända fram till 2023 års början, som var mycket höga. Det blir tydligt i diagrammet ovan som visar jämförelser mellan 2022 och ett antal andra utvalda referensår. Jämför till exempel år 2010 då nivån för det rörliga elpriset ansågs högt då, men jämfört med 2022 har vi nu mycket högre nivåer. Under början av 2022 berodde de höga elpriserna på mycket höga gaspriser i Europa, kriget i Ukraina, för lite blåst och problem med överföringen av el från norra Sverige ner till Södra Sverige. Januari 2023 elpriset gick ner något, men prognosen varnar tyvärr för att elpriserna kommer ligga på fortsatt relativt höga nivåer. Läs mer om läget just nu under sidan Våra rekommendationer

2011 och åren som följde efter 2011 hade vi mycket låga elpriser under lång tid.

2015 var elpriserna "onormalt" låga tack vare att efterfrågan på el kunde tillgodoses med bland annat god tillgång i vattenmagsin. 

Sommaren 2017 varnades för låga vattennivåer vilket kulminerade sommaren 2018 som var den varmaste och torraste sommaren på åratal, vilket fick till följd att prisnivåerna åter drevs upp.

Vintern 2019 och våren 2020 var ovanligt milda med mycket nederbörd i form av regn samt mycket blåst vilket bidrog till låg efterfrågan på el i kombination med hög tillgång på vattenkraft och vindkraft vilket sänkte elpriserna till mycket låga nivåer då.

Länkar till fler prisdiagram och pristabeller

Diagram trend rörligt elpris

Diagrammet visar rörligt elpris 2013 till och med 2023.

Tabell elpriser 2010-2023

Tabellen visar elpriset under tidsperioden 2010 – 2023. Åren redovisas radvis. Längst till höger i varje rad har det genomsnittliga elpriset för respektive år räknats fram.

Om våra elhandelspriser


Elpriser varierar på olika adresser.

För att se vad som gäller på just din adress behöver du om du är befintlig kund först logga in.
Är du ny kund behöver du ange din adress. Uppsägning av avtal görs på Mina sidor.

Vill du inte logga in och inte heller ange en adress, så kan du se priser i våra generella prislistor på en separat infosida. Se länk nedan.