Digital kanalsökning, du har CA-modul


1. Kontrollera att CA-modulen och programkortet är korrekt installerat.
2. Anslut TV-apparaten till TV-nätet.
2. Starta din TV.
3. Gör en kanalsökning på din TV-apparat (se din TV-apparats instruktionsbok). Observera att du ska välja digital mottagning! Om frågan sök via ”Antenn/Terrestial/DVB-T” eller ”Kabel/Cable/DVB-C” kommer upp, så ska du välja ”Antenn/Terrestial/DVB-T”. Hör med den återförsäljare som sålt din TV-apparat om du behöver ytterligare hjälp med kanalsökning på din TV-apparat.
4. När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten och digitalboxen vara påslagen.
5. Välj kanal 3 och VÄNTA upp till 10 minuter utan att växla kanal.
6. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter.
7. Klart! 


Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Skulle du inte få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kontaktar du Värnamo Energis support.

Beställ TV-tjänster

Kontakta kundtjänst

Programkort & Utrustning