Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här:  Beställ tv-tjänster <> Läs allt om vår tv-tjänst <> Kom-igång-med tv <> Läs om programkort <> TV support startsida <> Montera programkort och CA-modul i din tv

 

Montera Programkort i CA-modul


1. Programkortet i CA-modulen. 
Programkortet skall vara monterat enligt bilden. Vid flera programkort i hushållet får dessa ej skiftas mellan olika CA-moduler. Dvs endast ett specifikt programkort fungerar i en specifik CA-modul.

2. Montera CA-modulen i din tv. 
OBS! CA-modulen kan bara monteras in i tv:n på ett håll. Läs din tv:s manual för att se åt vilket håll CA-modulen skall monteras på. CA-modulen är försedd med små spår, dessa spår skall passas in spåren i din tv:s CA-modulingång. Se bild. Pilarna markerar spåren i ingången som skall stämma överens med spåren i CA-modulen.
OBS! Utförandet på er tv kan skilja sig från den tv som är avbildad. Skjut in CA-modulen.
OBS! Iakttag stor försiktighet. Tv och/eller CA-modulen kan ta skada om CA-modulen monteras på fel håll! 

 

3. Starta din tv och gör en kanalsökning.
Läs din tv:s manual för korrekt tillvägagångssätt. Om frågan ”Sök via ”Antenn/Terrestial/DVB-T” eller ”Kabel/Cable/DVB-C” dyker upp skall du välja ”Antenn/Terrestial/DVB-T”. 

 

OBS! Montera aldrig ur din CA-modul i onödan! CA-modulen eller din TV kan ta skada! Utsätt aldrig CA-modulen eller programkortet för någon form av vätska.

Programkortet tillhör Värnamo Energi och skall efter avslutat abonnemang returneras till Värnamo Energi, Kapellgatan. 331 02 Värnamo

 


Länk: Gör Kanalsökning 

Med ett programkort och en CA-modul kan du se alla kanaler i Bas-paketet i HD, samt kan köpa till och se alla kanaler i vårt extrautbud, under förutsättning att din TV-apparat har rätt tekniska förutsättningar (se din TV-apparats instruktionsbok).