Gör en kanalsökning


Efter att du anslutit din TV-apparat till TV-nätet, och efter att du installerat programkort, CA-modul eller digitalbox, kan du göra en kanalsökning. Du kan göra en analog eller en digital kanalsökning. Har du inte köpt programkort gör du en analog kanalsökning. Har du köpt programkort gör du en digital kanalsökning. Hur man går till väga för att göra kanalsökning beror på vilken sorts TV-apparat du har, eller beror på om du har CA-modul eller digitalbox.

Analog kanalsökning, utan programkort

Digital kanalsökning, du har CA-modul

Digital kanalsökning, du har Digitalbox

Beställ TV-tjänster

Kontakta kundtjänst

Programkort & Utrustning