Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång Elhandel: Info om våra elavtal <> Avtal sälja överskottsel <> Info om solceller
Ingång Elnät: Info om elnätsabonnemang <> Elnätsansluta dina solceller <> Så skaffar du solceller 

 

Så skaffar du solceller


Värnamo Energi säljer inte solceller, men köper gärna din överskottsel. Dotterbolaget Värnamo Elnät, säljer eller installerar inte solceller men betalar ut nätnyttoersättning till kunder i Värnamos elnätsområde som har elnätsanslutna solceller, samt ser till att den solelen som matas ut på Värnamos lokala elnät mäts och redovisas. Nedan ger vi goda råd och praktisk information för dig som vill investera i en egen solcellsanläggning.

Rekordstort intresse för solceller!

Har du planer på att ansluta en solcellsanläggning bör din elinstallatör kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt, helst INNAN du skriver avtal och inhandlar din solcellsanläggning.

Europas höga elpriser och ett samtidigt ökat behov av mer el på grund av samhällets pågående elektrifiering, har lett till ett rekordstort intresse för solceller. Att allt fler vill investera i förnybar elprduktion är positivt, men för med sig att det stora antalet anslutningsförfrågningar innebär att utbyggnaden av elnätet i dagsläget inte kan följa samma takt.

Nedan beskriver vi hur det normalt går till att skaffa och ansluta solceller - hur lång tid det kan ta och hur processen kan se ut, men notera att varje anslutningsärende är unikt och att det kan se olika ut.

Innan du köper solceller bör du göra några förberedelser


Börja med att läsa på och kontrollera förutsättningar!

Till att börja med bör du läsa på om solceller i allmänhet. På Energimyndighetens sida Solelportalen finns bra oberoende vägledning som ger dig utförlig information om sol-el. Det finns även bra tips på Konsumenternas energimarknadsbyrås sida om Köpa solceller och sälja el. På Värnamo kommuns hemsida finns en lokal solkarta där du kan se om din fastighet har rätt förutsättningar för att installera solpaneler.

Begär in offerter, välj teknik, skriv avtal med behörig installatör

I nästa steg kontaktar du leverantörer av solcellsanläggningar. Begär flera offerter på solcellsanläggningar och jämför utifrån pris, kvalitet och prestanda. Solcellsanläggningen du planerat köpa måste uppfylla Värnamo Elnäts tillämpningsbestämmelser.
Kontrollera även att solcellsanläggningen uppfyller de krav på drift och underhåll som Elsäkerhetsverket ställer. Antingen tillhandahåller leverantören en behörig elektriker (auktoriserad elinstallatör) som installerar solcellsanläggningen åt dig, eller så behöver du själv anlita en behörig elektriker och begära in offerter på arbetet att installera din solcellsanläggning. Oavsett om du anlitar elinstallatören själv eller köper en helhetslösning där elinstallationen ingår behöver du vara säker på att företaget du anlitar har rätt kompetens. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Kontrollera tillståndskrav. Du kan behöva bygglov för solceller. Kontakta Värnamo Kommun för besked om din planerade solcellsanläggning kräver bygglov. Läs även på om skattereduktion för Grön teknik, som är ett stöd till privatpersoner som investerar i solceller, se Energimyndighetens hemsida. 

Innan du köper in en solsellsanläggning, bör din elinstallatören göra en föranmälan!

För att säkerställa tidplan och möjlighet att ansluta din solcellsanläggning till elnätet bör din elinstallatör skicka in en föranmälan, INNAN du köper in solcellsanläggningen. Se mer info om föranmälan längre ner.

 

Relaterade länkar

Installera & ansluta solceller till elnätet

Din elinstallatör / solcellsleverantör tar vid


Föranmälan
När du bestämt vem du ska köpa dina solceller av, är det dags för din (eller solcellsleverantörens) elinstallatör att ta vid. Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Installatören börjar med att göra en så kallad föranmälan. När föranmälan handläggs av Värnamo Elnät gör vi en rad analyser.

Finns kapacitet att ansluta socellsanläggning i befintligt nät?
Värnamo Elnät kontrollerar först om det finns kapacitet i elnätet på platsen. Om förstärkningar av elnätet behöver göras innebär det oftast längre väntetid. Det kan till exempel handla om att det tar tid att få tillstånd för att bygga nya kraftledningar eller transformatorstationer. Just nu är det även längre leveranstider på material och komponenter på världsmarknaden, vilket påverkar byggprocessen. Beroende på förutsättningarna och omfattningen av utbyggnaden kan det i värsta fall ta mellan ett och sju år från projektering till anslutning. Nuvarande lagstiftning har tyvärr begränsningar när det gäller att bygga ut elnätet proaktivt, då lagstiftaren bland annat anser att detta skulle leda till en generellt högre kostnad för befintliga elnätskunder än nödvändigt. 

Är kundens nuvarande elanslutning tillräcklig?
Värnamo Enät kontrollerar även om din egen befintliga elnätsanslutning är tillräcklig. Om den inte är det, skickar Värnamo Elnät en offert på eventuella förstärkningsåtgärder till din elinstallatör som vidarebefodrar det till dig.

Om det både finns kapacitet i elnätet i ditt område OCH om din egen nuvarande elanslutning är tillräcklig
Då handläggs din föranmälan relativt snabbt och vi skickar ett medgivande till din elinstallatör inom några veckor. Därefter kan din elinstallatör påbörja arbetet med att montera din solcellsanläggning. Har du ännu inte köpt in din solcellsanläggning kan du göra det nu, när alla förutsättningar är utredda.

Färdiganmälan
När din elinstallatör är klar med att montera din solcellsanläggning skickar hen in en färdiganmälan till Värnamo Elnät.

Ny elmätare
Efter att Värnamo Elnät tagit emot och handlagt färdiganmälan åker Värnamo elnäts montörer ut och byter din elmätare kostnadsfritt. Din nya elmätare kommer både mäta när du matar in sol-el på elnätet OCH när du förbrukar el från det lokala elnätet. Vi kommer kontakta dig i samband med mätarbytet.

Nytt elnätsabonnemang
Efter att din nya elmätare är installerad kommer du ha två elnätsabonnemang – ett uttagsabonnemang och ett inmatningsabonnemang. Vi skickar bekräftelse till dig när allt är klart. Se pris och villkor på separat sida.

När ovan är färdigt kan din solcellsanläggning börja producera grön el
Fortsättningsvis kommer du få nätnyttoersättning från elnätsbolaget för all el som matas ut på elnätet.
Om du vill, kan du sälja överskottselen som du inte använder själv, till ett elhandelsbolag. Se mer på separat sida.