Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Värnamo elnätsområde <> Info om elnätsabonnemang <> Nyanslutning

 

Begära nyanslutning


Informationen på denna sida gäller dig som vill elansluta en fastighet som inte haft el förut.
Till exempel elansluta ett nybyggt hus, en sommarstuga eller förrådsbyggnad som tidigare inte haft någon ström via det lokala elnätet.

 

Ville du egentligen läsa om hur det går till att ansluta solceller?
Gå till: Elnät - installera soceller

Så går det till att begära nyanslutning


Tänk på att var ute i mycket god tid!
OBS! Se till att du är ute i riktigt god tid för att undvika försening. Tänk på! Om det finns elledning fram till tomtgränsen (så att schaktning enbart behövs på din egen mark) kan en anslutning ta upp till tre månader från beställning. Men, om din nya anslutning kräver frambyggnad till tomtgränsen och förstärkning av elnätet, så behöver vi söka de tillstånd som krävs, ibland kan det även behöva byggas en ny nätstation, då kan anslutningen av din fastighet ta ytterligare månader att färdigställa. Om tiden inte räcker till, dvs du får inte anslutning till önskat datum, så rekommenderar vi att du beställer en tillfällig elanslutning tills den permanenta anslutningen är klar. Se separat infosida om tillfällig anslutning.

Begär offert från elinstallatör
När du vill beställa en nyanslutning till elnätet måste du själv anlita en behörig elinstallatör. Kontrollera att elinstallatören finns registrerad på Elsäkerhetsverkets webbplats "Kollaelföretaget.se". Begär offert från elinstallatören du valt, så du vet vad du ska betala för arbete och material.

Föranmälan
Elinstallatören håller i alla kontakter gentemot Värnamo Elnät. Elinstallatören gör en beställning av elanslutning å dina vägar, genom att skicka in en så kallad föranmälan. OBS! Se till att din elinstallatör skickar in föranmälan i riktigt god tid för att undvika förseningar. 

Anslutningsavgift
Anslutningsavgift är en engångskostnad som ska täcka Värnamo Elnäts kostnader för att ansluta din fastighet till elnätet. Anslutningsavgiften baseras på hur långt avståndet är till närmsta befintliga nätstation / anslutningspunkt samt vilken huvudsäkring / vilket elnätsabonnemang du behöver. Om fastigheten du vill ansluta finns på ett avstånd 0-199 meter från närmsta anslutningspunkt (fågelvägen) gäller fastställda belopp för elanslutning. Se prislista Anslutningsavgifter Värnamo Elnät. Vid längre avstånd mellan fastigheten du önskar ansluta och närmsta nätstation/anslutningspunkt gör vi en offert. 

Installationsmedgivande
När vi handlagt och godkänt elinstallatörens föranmälan och offert på anslutningsavgift är godkänd, lämnar vi ett installationsmedgivande till din elinstallatör. Vi bifogar då även anvisningar om servisledningens sträckning, förläggningsdjup samt övriga villkor för anslutningen. Du får samtidigt en faktura som avser anslutningsavgiften som du ska betala till Värnamo Elnät.

Färdiganmälan
När föranmälan godkänts kan elinstallatören göra klart sitt arbete. När din elinstallatör gjort klart förberedelserna för den nya elanslutningen enligt våra anvisningar, samt när du eller din gräventreprenör gjort klart schakt och förlagt tomrör, skall din elinstallatör skicka in en färdiganmälan

Elmätare
Efter att färdiganmälan handlagts åker Värnamo Elnäts montörer ut och monterar en elmätare och ansluter elserviskabeln som förbinder din fastighet med elnätet.

Elnätsabonnemang
Ett elnätsabonnemang startas baserat på de uppgifter din elinstallatör angivit i färdiganmälan. Du kommer därefter månadsvis få en ”elnätsfaktura” från Värnamo elnät som avser dina månatliga kostnader för elnätsabonnemang och för överföringen av el till din fastighet.

Elhandelsvtal
För att få el via din nya elnätsanlutning, behöver du även teckna ett elhandelsavtal hos ett elhandelsbolag som köper in och säljer själva elen till dig. Om du inte på egen hand tecknar ett elhandelsavtal med ett valfritt elhandelsbolag, kommer elen säljas av Värnamo Energi som är Värnamo Elnäts anvisningsleverantör. Du kommer månadsvis få en ”elhandelsfaktura” från Värnamo Energi, som avser dina månatliga kostnader för själva elen du förbrukat.

Elförbrukning på Mina sidor
Efter att du fått din första faktura från oss, avseende elförbrukning, så kan du logga in på vår hemsidan och se din elförbrukning på Mina sidor.