Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om elnätsabonnemang <> Prislistor elnät <> Anslutningsavgifter

 

Elnät - Anslutningsavgifter, nyanslutning


Prislistan avser nyanslutning av fastigheter som tidigare ej varit anslutna till Värnamos elnät, Lågspänning 0,4 kV.
Priserna gäller from 2024-01-01

Maxsäkring 25 A

Avstånd 0-199 m*
Avstånd 200-599m*
Avstånd 600m<*
Kabelarea
50 000 kr
(40 000 kr)
50 000 kr + 275 kr/m för sträcka över 200m
(40 000 kr + 220 kr/m för sträckan över 200 m)
Offereras
5x25
Avstånd 0-199 m*
50 000 kr
(40 000 kr)
Avstånd 200-599m*
50 000 kr + 275 kr/m för sträcka över 200m
(40 000 kr + 220 kr/m för sträckan över 200 m)
Avstånd 600m<*
Offereras
Kabelarea
5x25

Maxsäkring 80 A

Avstånd 0-199 m*
Avstånd 200-599m*
Avstånd 600m*<
Kabelarea
Offereras
Offereras
Offereras
5x50
Avstånd 0-199 m*
Offereras
Avstånd 200-599m*
Offereras
Avstånd 600m*<
Offereras
Kabelarea
5x50

Notera att pris inom parentes är exklusive moms. 

*Avståndet gäller från närmaste anslutningspunkt (fågelvägen). För sammanhållen bebyggelse i stadsplanerat område används schablonen för 0-199 meter för anslutningar oavsett avstånd till anslutningspunkt (gäller anslutningar 16-25 A). 

Undantag för max servissäkring kan finnas på befintliga anläggningar. 

Se även Tillämpningsbestämmelser Elnät Anslutningsavgifter. 

Vid tillfällig elanslutning (byggström), samt vid ändring av befintligt abonnemang debiteras Engångsavgift, se separat prislista.

Efter att anläggningen anslutits till elnätet debiteras abonnemangsavgift, se separat prislista. Se även Särskilda Tillämpningsbestämmelser Elnät Uttagsabonnemang för Säkringskunder 16-63 A och Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012K (Konsument) respektive NÄT 2012 N (Näringsidkare). 

Värnamo Energi AB med orgnr SE556052687201 fakturerar nätkostnader på uppdrag av Värnamo Elnät AB SE556528056601