Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång: Info om våra elavtal <> Avtal sälja överskottsel <> Info om solceller <> Kostnader i samband med solceller
Ingång: Info om elnätsabonnemang <> Elnätsansluta dina solceller 

 

Kostnader i samband med solceller


Värnamo Energi säljer inte solceller, men köper gärna din överskottsel. Dotterbolaget Värnamo Elnät, säljer eller installerar inte solceller men betalar ut nätnyttoersättning till kunder i Värnamos elnätsområde som har elnätsanslutna solceller, samt ser till att den solelen som matas ut på Värnamos lokala elnät mäts och redovisas. Nedan ger vi goda råd och praktisk information för dig som vill investera i en egen solcellsanläggning.

Vad kostar det att skaffa och ha solceller?


Kostnad för solcellsanläggningen och montering av den
Du måste själv bekosta solcellsanläggningen samt monteringen av den. Detta betalar du till den solcellsleverantör och elinstallatör du själv avtalat.
(Värnamo Energi säljer och monterar inte solceller).

 

Bygglov?
I vissa fall behövs bygglov hos kommunen, vilket i så fall söks och bekostas av dig. 

 

Elanslutningsavgifter
Om du redan har tillräcklig anslutning till elnätet, behöver du inte betala något i nätanslutningsavgift till Värnamo Elnät. Men, om du skulle behöva en ny elnätsanslutning eller om den anslutning du har behöver förstärkas, tillkommer en extra avgift. Hur stor den kostnaden blir kan vi svara på först efter att din elinstallatör skickat in föranmälan till oss med uppgifter om din solcellsanläggning. Bytet av din elmätare behöver du inte betala, detta bekostas av Värnamo Elnät.

 

Abonnemangsavgifter
Du måste ha två elnätsabonnemang, ett uttagsabonnemang och ett inmatningsabonnemang. Elnätsabonnemang tecknas med det elnätsbolag som verkar på den ort där du tänkt ha solecellerna. Uttagsabonnemanget - ger dig rätt att ta ut el från Värnamos elnät. Pris och villkor för uttagsabonnemang är samma oavsett om du har solceller eller ej. Inmatningsabonnemanget - ger dig rätt att mata in el på Värnamos lokala elnät samt att få nätnyttoersättning för den inmatade elen. I abonnemangen ingår även mätning och redovisning av den sol-el du matar ut samt den el du förbrukar från det lokala elnätet.