Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
06 november 2023

Aktuellt elläge 11 November 2023

I början av oktober var det både varmt, regnigt och blåsigt vilket inledningsvis pressade ner elpriserna. Under oktobers gång blev det dock allt kallare, torrare och vindfattigare, vilket gjorde att månadsmedelspriset för oktober till slut landade på 58,21 öre/kWh för vårt fossilfria alternativ och 65,71 öre/kWh för vår förnybara el.

Vi har nu kommit en bit in i november och hösten har gjort entré. Det förväntas bli allt kallare framåt, vilket brukar pressa priserna uppåt. Positivt och prissänkande faktorer är dock att kärnkraftsproduktionen i Norden just nu vid novembers början går nästan för fullt och detta i kombination med att vattenmagasinen är fortsatt välfyllda - verkar prisstabiliserande vilket gör att läget inför vintern för närvarande ser relativt bra ut.  


OBS! Vi vill påpeka att elpriserna är fortsatt extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. Just nu står vi med välfyllda vattenmagasin vilket är positivt inför kommande vinter, men blir det en kall vinter med mindre blåst och oplanerade bortfall i kärnkraften, så kan det ändras snabbt med följd att elpriserna plötsligt blir dyrare.

Förutom vädret så är kärnkraftstillgången en viktig faktor som är med och påverkar elpriset. Tillgängligheten i Nordisk kärnkraft ligger för närvarande på 94 procent av installerad effekt. Forsmark 2 är tillbaka efter sitt årliga underhåll.

Vindkraftsproduktionen blev cirka 90 procent av normal nivå för oktobermånaden i Sverige, med ett överskott under första halvan och ett underskott under den andra av månaden.

Även energisituationen i Europa på verkar våra svenska elpriser. De europeiska gaslagren är för närvarnde välfyllda och om inga oväntade påfyllnadsstopp uppstår framåt, kan vinterns elpriser även i Europa bli betydligt lägre än förra året – vilket även medför en positiv prissänkande effekt på de svenska elpriserna.

Elpriserna ligger just nu närmare det som historiskt sett ansetts vara "normala" elpriser. Se jämförelsediagram som visar elpriser för olika referensår längre upp på denna sida. Pris inom parantes avser fossilfri el, övriga priser i diagrammet ovan avser förnybar el.

Vi fortsätter rekommendera rörligt pris, men för den som vill binda sitt elpris kan det vara läge att börja kolla över sitt elavtal nu, innan hösten blir allt kallare och vi går in i vinterperiod. För den som vill binda sitt elpris i vinter så erbjuder vi just nu ett 1 årigt fastprisavtal. Har du ett pågående rörligt elavtal hos oss, har du möjlighet att själv välja om elen ska vara förnybar eller fossilfri - båda är hållbara alternativ som är bra för klimatet. Läs mer info om vår elmix samt hur det går till att byta elmix på en separat sida. Länk: Skillnad på fossilfri och förnybar el 

*Ovan angivna elhandelspriser är inklusive alla rörliga avgifter samt moms. 

Välj Fossilfritt eller Förnybart

Nyhet! Nu kan du välja mellan fossilfri eller förnybar el hos oss – båda är klimatsmarta alternativ.

  • Fossilfri el produceras med vind-, vatten-, sol-, biokraft och/eller kärnkraft.
  • Förnybar el produceras med vind-, vatten-, sol- och/eller biokraft.

Hur du byter mellan förnybar och fossilfri el, varierar beroende på vilket elavtal du har eller vill ha. Se info för respektive avtalsform (timpris, månadspris, fastpris) längre ner på denna sida.

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter. För kunder med timpris och tillval "fossilfri el" blev det högst noterade timpriset under oktober 3,31 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under oktober för kunder med timavtal blev - 5,61 öre/kWh. För kunder med "Förnybar el låg spannet mellan högst och lägst timpris i oktober på 3,39 kr/kWh och 1,89 öre/kWh. 
Nyhet! From oktober kan du själv välja om elen ska vara fossilfri eller förnybar. Just nu är det fossilfria alternativet något billigare. 

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. 

Nyhet! Nu kan du som har röligt månadspris själv välja om du vill ha förnybar el eller fossilfri el. För oktober låg det rörliga månadspriset på 58,21 öre/kWh för fossilfri el och 65,71 öre/kWh för förnybar el.  

Nyhet! Nu erbjuder vi fastprisavtal igen!

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Nyhet! När du nytecknar fastprisavtal kan du själv välja om elen ska vara fossilfri eller förnybar. (Har du ett pågående fastprisavtal behöver du vänta tills det löpt ut, innan du kan välja elmix).

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget fortsatt svårbedömt. I och med att det i nuläget inte går att förutspå kommande elprisnivå, fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris. Men för dig som ändå vill binda ditt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år. 

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan Mina sidor och menyn Förbrukning. Välj själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå.