Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
05 oktober 2023

Aktuella elpriser september

September månad kan summeras som extremt varm för årstiden med ovanligt höga temperaturer, mycket blåst och välfyllda vattenmagasin. Under september har det varit minuspriser på Nordpool (den skandinaviska elbörsen) under totalt 46 timmar vilket är ovanligt, det har även varit minuspriser både under natt och dagtid vilket har gjort att det rörliga månadsmedelpriset för september landade på 83,43 öre/kWh*. Detta är i och för sig en svag uppgång jämfört med augustipriset som låg på 81 öre/kWh*, men sammantaget ser läget just nu relativt bra ut. 


Vi vill påpeka att elpriserna är fortsatt extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. Just nu står vi med välfyllda vattenmagasin vilket är positivt inför kommande vinter, men blir det en kall vinter med mindre blåst och oplanerade bortfall i kärnkraften, så kan det ändras snabbt bli dyrare elpriser.

Förutom vädret så är kärnkraftstillgången en viktig faktor som är med och påverkar elpriset. Tillgängligheten i Nordisk kärnkraft ligger för närvarande på 75 procent (svenska Forsmark 2 och finska Loviisa 1 är i årlig revision och bidrar därmed inte just nu).

Även energisituationen i Europa på verkar våra svenska elpriser. De europeiska gaslagren är för närvarnde välfyllda och om inga oväntade påfyllnadsstopp uppstår framåt, kan vinterns elpriser även i Europa bli betydligt lägre än förra året – vilket även medför en positiv prissänkande effekt på de svenska elpriserna.

Elpriserna ligger just nu närmare det som historiskt sett ansetts vara "normala" elpriser. Se jämförelsediagram som visar elpriser för olika refererns år längre ner på sidan. Vi fortsätter rekommendera rörligt pris, men för den som vill binda sitt elpris kan det vara läge att börja kolla över sitt elavtal nu, innan hösten blir kallare och vi går in i vinterperiod. För den som vill binda sitt elpris i vinter så erbjuder vi just nu både en kort "vintersäkring" med 5 månaders bindningstid samt även ett 1 årigt fastprisavtal för den som vill binda på längre sikt. Notera att för dig som önskar Vintersäkring så måste denna tecknas senast slutet av denna månaden, kontakta vår kundservice för personlig hjälp eller teckna själv online direkt på vår hemsida! 

*Ovan angivna elhandelspriser är inklusive alla rörliga avgifter samt moms. 

Nyhet! Teckna Vintersäkring 5 månader

Med en vintersäkring hos oss, får du ett bundet elpris i 5 månader och därefter övergår avtalet automatiskt i ett rörligt månadsprisavtal. Notera att om du vill byta till detta avtal måste du välja det före sista oktober!

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under september 4,28 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under september för kunder med timavtal blev 11 öre/kWh, så spannet var mycket stort under september.

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. 

Nyhet! Nu erbjuder vi fastprisavtal igen!

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget fortsatt svårbedömt. I och med att det i nuläget inte går att förutspå kommande elprisnivå, fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris. Men för dig som vill binda ditt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år eller Vintersäkring 5 månader. 

Varje kilowatttimme räknas!


Vissa timmar på dygnet är efterfrågan på el mycket stor, dessa enskilda timmar bidrar till att driva upp hela månadens snittpris. Om alla elkunder hjälps åt att spara på energi, så skulle många pristoppar kunna undvikas helt - med ett lägre månadssnittpris som följd. Energimarknadsinspektionen uppmanar just nu Sveriges elanvändare att minska sin elförbrukning i en nationell kampanj.

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Välj själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå.