Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
07 september 2023

Aktuella elpriser september

Det finns många faktorer som påverkar ditt elpris, allt från vädret till råvarupriser och valutor. Den blöta sommaren har fyllt på vattenmagasinen och mycket blåst och sol framför allt i juli, gav låga elpriser under sommaren. Det gör att läget inför vintern ser bra ut, men då elpriserna är extremt väderberoende, kan det svänga snabbt.


 

Elpriset just nu: Augusti såg ut att bli rekordlågt, men kärnkraft gick slutet av månaden på sparlåga och påverkade elpriset uppåt och månadsmedelpriset för augusti landade till slut på 81,25 öre/kWh.

Det blir allt tydligare att elpriserna är extremt väderberoende och därmed oberäkneliga. När det händer något oförutsett så påverkas elpriset omedelbart. Just nu står vi med välfyllda vattenmagasin vilket är positivt inför kommande vinter, men blir det en kall vinter med mindre blåst och oplanerade bortfall i kärnkraften, så kan det ändras snabbt bli dyrare elpriser.

Förutom vädret så påverkar även kärnkraftstillgången elpriset. Under sommaren har kärnkraften levererat mellan 50 och 70 procent av total möjlig leverans. I början av september inleddes den sista revisonen av kärnkraftverken vid Forsmark 2 i Sverige och Finland. De planerade avställningarna för bränslebyte, service och underhåll kommer att fortsätta till och med den 14 oktober.

Även energisituationen i Europa på verkar våra svenska elpriser. De europeiska gaslagren är för närvarnde välfyllda och om inga oväntade påfyllnadsstopp uppstår framåt, kan vinterns elpriser även i Europa bli betydligt lägre än förra året – vilket även medför en positiv prissänkande effekt på de svenska elpriserna.

Priserna ligger närmare det som historiskt sett ansetts vara "normala" elpriser. Se jämförelsediagram som visar elpriser för olika refererns år längre ner på sidan. Vi fortsätter rekommendera rörligt pris, men för den som vill binda sitt elpris kan det vara läge att börja kolla över sitt elavtal nu, innan hösten blir kallare och vi går in i vinterperiod. För den som vill binda sitt elpris i vinter så erbjuder vi just nu både en kort "vintersäkring" med 5 månaders bindningstid samt även ett 1 årigt fastprisavtal för den som vill binda på längre sikt.

Nyhet! From 1 november 2023 erbjuder vi Vintersäkring

Med en vintersäkring hos oss, får du ett bundet elpris i 5 månader och därefter övergår avtalet automatiskt i ett rörligt månadsprisavtal.

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under juli 2,59 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under maj för kunder med timavtal blev -67 öre/kWh, så spannet var mycket stort under juli.

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. 

Nyhet! Nu erbjuder vi fastprisavtal igen!

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget fortsatt svårbedömt. I och med att det i nuläget inte går att förutspå kommande elprisnivå, fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris. Men för dig som vill binda ditt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år eller Vintersäkring 5 månader. 

Varje kilowatttimme räknas!


Vissa timmar på dygnet är efterfrågan på el mycket stor, dessa enskilda timmar bidrar till att driva upp hela månadens snittpris. Om alla elkunder hjälps åt att spara på energi, så skulle många pristoppar kunna undvikas helt - med ett lägre månadssnittpris som följd. Energimarknadsinspektionen uppmanar just nu Sveriges elanvändare att minska sin elförbrukning i en nationell kampanj.

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Välj själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå.