Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
11 augusti 2023

Arkiverat - Aktuella elpriser juli & augusti

Diagram på rörligt elpris från 2010 fram till idag

Elpriserna har gått neråt rejält och närmar sig mer historiskt sett "normala" priser. Vi fortsätter att rekommenderar Rörligt Månadspris, men för de kunder som vill binda sitt elpris erbjuder vi nu även Fast elpris 1 år samt Vintersäkring 5 månader. Du kan läsa mer om dessa avtalsalternativ längre ner på denna sida.

Sommaren startade torr och varm i Norden men till skillnad från andra delar av Europa, som har kämpat med värmebölja under juli, har vi haft en blötare och kyligare väderutveckling på vår del av kontinenten. Detta har medfört en snabb förbättring i hydrobalansen efter en lång period med underskott.

Den förbättrade hydrobalansen (tillgången på vatten i vattenkraftverkens vattenmagasin) och den periodvis mycket goda tillgången på vindkraftsel, har drivit ner elpriserna och till och med lett till minuspriser vid ett flertal timmar under juni och juli. Det har medört att det rörliga medelspotpriset i juli sjönk till 71,06 öre/kWh jämfört med juni då det låg på 1,48 kr/kWh.

Förutom vatten, vind och sol påverkar tillgången på kärnkraftsel elpriset. Aktuell tillgång på kärnkraftsel ser ut som följande: Ringhals 3 ett stopp från 1/8 till 4/8 och går då på halv effekt. Forsmark 2 går också på halv effekt sedan 25/7 fram till den 22/8 på grund av problemsökning efter en turbin som trippat. Oskarshamn 3 kör på begränsad effekt t om 15/9 på grund av pumpfel. Ringhals 4 är helt stoppad för årligt underhåll fram till 8/9. I Finland körs alla kärnkraftsblock för tillfället. Detta ger i skrivande stund en total kärnkraftstillgänglighet på 76 procent för Norden. 

Priserna just nu kryper neråt och närmar sig de "normala" priser som vi sett historiskt, men är fortfarande ändå relativt höga. Se jämförelsediagrammet ovan som visar elpriserna från 2010 och fram till och med juli 2023. Vi fortsätter rekommendera rörligt pris, men för den som vill binda sitt elpris kan det vara läge att börja kolla över sitt elavtal nu innan sommaren är slut - ett tips om man vill ha ett tryggt fast elpris till vintern. Vi erbjuder just nu både en kort "vintersäkring" med 5 månaders bindningstid samt även ett 1 årigt fastprisavtal för den som vill binda på längre sikt.

Nyhet! From 1 november 2023 erbjuder vi Vintersäkring

Med en vintersäkring hos oss, får du ett bundet elpris i 5 månader och därefter övergår avtalet automatiskt i ett rörligt månadsprisavtal.

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under juli 2,59 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under maj för kunder med timavtal blev -67 öre/kWh, så spannet var mycket stort under juli.

Rörligt månadspris

Med ett rörligt månadspris hos oss, har du samma elpris per kilowattimme (kWh) en månad i taget. Varje månads unika månadspris bestäms i efterskott och redovisas på vår hemsida senast 5 dagar efter varje nytt månadsskifte. Läs mer om fördelar och skillnader mellan rörligt månadspris och rörligt timpris på separat sida. 

Nyhet! Nu erbjuder vi fastprisavtal igen!

Med fast pris 1 år, har du samma elpris per kilowattimme under 12 månader. De fasta elavtalen ligger fortfarande på relativt höga nivåer, men för dig som ändå vill binda ditt elpris, är Fast pris 1 år ett alternativ. 

Våra rekomendationer just nu

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden och även små förändringar i kärnkraftstillgång, temperaturer och blåst påverkar elpriserna väldigt mycket, därför är läget fortsatt svårbedömt. I och med det i nuläget inte går att förutspå kommande elprisnivå, fortsätter vi att rekommendera rörligt månadspris, men för dig som vill binda ditt elpris erbjuder vi även Fastpris 1 år eller Vintersäkring 5 månader. 

Varje kilowatttimme räknas!


Vissa timmar på dygnet är efterfrågan på el mycket stor, dessa enskilda timmar bidrar till att driva upp hela månadens snittpris. Om alla elkunder hjälps åt att spara på energi, så skulle många pristoppar kunna undvikas helt - med ett lägre månadssnittpris som följd. Energimarknadsinspektionen uppmanar just nu Sveriges elanvändare att minska sin elförbrukning i en nationell kampanj.

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Väljs själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå. 

Därför blir elpriserna tidvis dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget. 

 


Länk: Gå tillbaka till startsidan

Länk: Öppna ny sida för att se Värnamo Energis prishistorik, spotpriser, diagram mm

Länk: Teckna elavtal hos Värnamo Energi