Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor
01 december 2022

Vi bygger vidare - tryggt, nära, hållbart!

UTDRAG UR LEDAREN KUNDTIDNING NR 3 2022


Ett turbulent år för världen har passerat där energi varit på agendan i Europa mer än någonsin förut. I en orolig tid har vi och våra kunder i Värnamo tillsammans hjälpts åt att spara energi. Inom bolaget har vi fortsatt vårt hållbarhetsbygge – för att upprätthålla de samhällsviktiga funktionerna el, värme och bredband, på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Året 2022 lider mot sitt slut. Tyvärr är det ett år att summera med att ett krig pågår i Ukraina och att världen står mitt i en klimatutmaning. Förhandlingarna om hur världen ska klara 1,5-gradersmålet  har nyligen avslutats på COP27 -mötet i Egypten. Tyvärr var förhandlingarna inte så framgångsrika som världen hade hoppats på och behövt. Vi ser konsekvenser som prisökningar och inflation som påverkar alla och gör att många nu har det tufft. 

Jag väljer dock att fokusera på de 
positiva förändringar och framsteg som vi gör tillsammans. För vi kan göra skillnad! I Sverige och Värnamo har vi visat att det går att spara energi. Månaderna augusti, september, oktober och november visar på längre användning än förra året. Visst har vi haft hjälp av att hösten varit ovanligt varm, men vi ser ändå att det händer saker och att vi är mer medvetna om hur vi kan spara. ”Varje kWh räknas” har fått gehör. Det påverkar förstås din faktura, men det är också viktigt för hela energisystemet och ett viktigt bidrag i klimatfrågan. För oss på Värnamo Energi är klimatet och fokus på hållbarhet, inget nytt. Omtanke om miljö, människor och samhälle är sedan länge utgångspunkt i de beslut som fattas i styrelserummet och i vår dagliga verksamhet. Vår långsiktiga målsättning är att hållbart bidra till kommunens fortsatta tillväxt och skapa förutsättningar för invånare och näringsliv.

Under 2022 har vi avslutat två stora projekt som verkligen har bärighet på framtiden och nya möjligheter. I hela kommunen (både tätort och landsbygd) finns det nu fiber nedgrävt för snabb och stabil uppkoppling via bredband. Ett projekt som varit möjligt tack var goda lokala samarbeten. Vi har även byggt en ny mottagningsstation som tar emot och skickar ut el till våra kunder i Värnamo Elnät. Den är rustad för fortsatt tillväxt, fler solceller och fortsatt hög leveranssäkerhet.  
För att underlätta för våra kunder förbättrar vi ständigt vår hemsida. ”Mina sidor” där du som kund kan se din energiförbrukning och jämföra med tidigare år är populär. På hemsidan kan du även byta hastighet på ditt bredband, lägga till och ta bort tv 
kanaler på några minuter med ett klick. Nyligen har vi släppt vår nya tv-app som ger helt nya möjligheter för dig som tv-kund. Även om vi ligger i framkant på tekniken så håller vi öppet för dig att komma in och prata med oss. Vi är lokala och finns nära! 

Världen står inför fortsatt stora utmaningar och det bästa vi kan göra ”är vårt bästa”. Att i juletid ägna en tanke åt någon vän, granne eller okänd som behöver hjälp, stöd eller bara att få bli sedd. Det kan göra julen till något extra både för dig och för världen.  

God Jul och Gott Nytt År 
Malin Classon, vd