27 november 2022

Vecka 48 - planerat 5 minuter kort avbrott bredband, flera orter

Under hösten kommer vi göra underhållsarbeten som berör många bredbandskunder. Arbetet påverkar olika områden i olika etapper. Detta inebär att kunder i de uppräknade områdena nedan kommer att få ett ca 5 minuter långt avbrott en gång under den aviserade veckan. Nedan områden och tidplan är inplanerade: 


Vecka 48: Fryele, Nydala, Ohs, Råhult, Långö, Sandviksby

Vecka 49: Bredaryd, Forsheda, Lanna, Slättö, Bröttjestad, Brogården


Tillbaka till startsidan