30 januari 2023

Utbetalning av Elstöd

Info från Försäkringskassan

Försäkringskassan har nu informerat om rutiner för utbetalningen av högkostnadskompensation till konsumenter i SE3 och SE4. Värnamo Energi hänvisar till Försäkringskassans hemsidan för info om vad du behöver göra för att få del av elstödet. Länk: Gå till Försäkringskassans info

Info från SvK

På SvKs hemsida finns mer information om vilka som kan få elstöd. Länk: SvKs hemsida: Frågor & Svar om högkostnadsskydd 

Om ytterligare stöd längre fram

Regeringen har begärt att ytterligare ett elstöd, som ska kompensera för höga elkostnader under november och december 2022, ska betalas ut till privatkonsumenter. SvK har den 30 januari lämnat ett förslag till EI som beskriver ramar för detta ytterligare elstöd. Det är i nuläget inte klarlagt när detta "nya" elstöd ska betalas ut.
Länk: Se Svk's pressmeddelande om mer elstöd längre fram i vår