18 augusti 2022

Regeringen föreslår nytt högkostnadsskydd på el

17 augusti lade regeringen ett förslag på att kompensera hushåll och företag för de rekordhöga elpriserna som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget handlar om att använda 60 miljarder av Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter för att till exempel återföra pengar direkt till kunderna, till mothandel eller för att sänka elnätsavgifterna. Svenska kraftnät har i uppdrag att utforma åtgärderna i detalj och förslaget ska vara klart senast 15/11-2022.