12 januari 2022

Senast nytt! Regeringen föreslår elprisstöd

Regeringen föreslår elprisstöd till privathushåll med förbrukning över 2000 kWh/månad, i nuläget finns inga färdiga rutiner från regeringen hur detta ska hanteras...

Regeringen föreslår elprisstöd till eluppvärmda småhus som har förbrukning på över 2000 kwh / månad


Vid presskonferens på onsdagsmorgonen föreslår regeringen att privathushåll med stor elförbrukning (minst 2000 kWh/månad) ska få ett tillfällig elprisstöd på grund av den pågående energikrisen med skenande elpriser. Det är i nuläget inte klargjort hur och när denna utbetalning ska ske, mer än att det föreslås att det ska hanteras av elnätsbolagen. 


 

Regeringen föreslår prisstöd för privathushåll med stor förbrukning

Finansminister Mikael Damberg (S) och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S) har under en presskonferens lagt fram ett förslag på att vissa privathushåll ska kompenseras för höga elpriser under december, januari och februari. Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor. Prisstödet gäller kunder som haft en förbrukning på över 2000 kWh per månad.

 

Ovanlig och komplicerad åtgärd

Finansminister Mikael Damberg meddelar att detta är mycket ovanlig åtgärd att staten ska kompensera hushåll för prisfluktuationer på marknader. Det är en exceptionell åtgärd i en exceptionell situation. Enligt Damberg omfattar elpriskompensationen 1,8 miljoner hushåll.

 
Ännu ingen uppgift om hur och när prisstödet ska betalas ut

Exakt hur elprisstödet ska komma hushållen till godo är ännu inte klart. Mer än att det föreslagits att det är elnätsbolagen som ska hantera detta. Värnamo Elnät inväntar just nu mer information om hur en eventuell kompensation ska hanteras.

 

Vi ber våra kunder som kan komma i fråga för eventuellt prisstöd att invänta mer information från oss. Värnamo Energi / Värnamo Elnät, kommer återkomma med mer information på hemsidan så fort vi i vår tur har fått mer information från regeringen om hur och när det ska hanteras.

 


Länk: Tillbaka till startsida 

Länk: Till Regeringens Youtube sida som visar presskonferensen