03 januari 2022

Rekordhöga elpriser

Ingen nedgång i sikte, flera faktorer ligger bakom de höga elpriserna...

Extremt höga elpriser i Södra Sverige

Senaste tiden har vi haft mycket höga elpriser särskilt för oss här i södra Sverige. Priset har nu tyvärr slagit nytt rekord. Vi är mitt i en energikris där efterfrågan på el drivs upp på grund av kall väderlek och samtidig låg tillgång på el på grund av brister i elöverföring, låga nivåer i de nordiska vattenmagasinen, lite vind, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter, och nedstängning av kärnkraft i Sverige, Tyskland och Frankrike. 


 

Dyr el senaste tiden

Under senaste tiden har elpriserna varit mycket höga i södra Sverige. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige var i december över 1,20 SEK/kWh. Detta är ovanligt högt, i normala fall brukar skillnaden mellan norra och södra Sverige ligga någonstans runt 5 öre/kWh. De stora variationerna i priserna beror till stor del på att kärnkraft har försvunnit de senaste åren, att södra Sverige har problem med överföringen av el med stora kapacitets begränsningar från norr till söder och att Europa under hösten har hamnat i en energikris med begränsad tillgång till gas och nedstängning av kärnkraft mm.

EU, Svenska regeringen, Svenska kraftnät och andra myndigheter håller just nu på att diskutera frågan om framtidens elförsörjning både långsiktigt och kortsiktigt. Sverige behöver mer elproduktion i södra Sverige!

 

Elfakturan kommer bli hög!

Det rörliga elpriset för december 2021 har mer än fördubblats jämfört med december 2020. Så för alla kunder med rörligt elavtal eller anvisningspris kommer elfakturan tyvärr bli hög. I diagrammet ovan syns hur det rörliga elpriset 2020 i december låg på 56,13 öre/kWh men i december 2021 blev det rörliga priset så högt som 252,90 öre/kWh!

Elfakturan kommer förmodligen bli kännbar även för kunder med fast elavtal i de fall då de bor i eluppvärmda villor. För även om kunder låst sitt elpris på lägre nivåer, så har det kalla decembervädret gjort att elförbrukningen blivit högre än normalt.   

 

Våra rekommendationer just nu

Vi ser tyvärr inte att elpriserna kommer stabilisera sig i närtid. Förmodligen kommer elpriset fortsätta ligga på höga nivåer. Men eftersom prisläget inte är gynnsamt just nu, rekommenderar vi alla våra kunder att välja rörligt elpris just nu och invänta att teckna fasta elavtal tills priserna sjunker. Våra aktuella elpriser och avtalsalternativ ser du under sidorna om Elavtal.

 

Därför är elpriserna dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget.

 


Länk: Se mer om läget på elmarknaden just nu, prishistorik, spotpriser, mm

Länk: Se elpriser, teckna elvtal