06 september 2022

Forsatt dyra elpriser

Elpriserna ligger fortsatt på mycket höga nivåer, vi rekommenderar rörligt avtal....
Diagram på rörligt elpris från 2009 fram till idag

Oron på elbörsen fortsätter och augusti månads snittpris landade på rekordhöga 4,13 kr/kWh. Vi är mitt i en energikris där efterfrågan på el drivits upp på grund av situationen i omvärlden. Vindfattig väderlek, brister i elöverföring, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter, oro över låg vattennivå i den nordiska vattenmagasinen och mindre kärnkraft än beräknat bidrar till de höga elpriserna. 

Dyr el och oroligt på elmarknaden

Kriget i Ukraina fortsätter att oroa läget på elmarknaden. Hög inflation, och skenande bränslepriser slår hårt mot elmarknaden som är extremt stökig, med mycket höga elpriser i södra Sverige. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige är tidvis mycket varierande. De stora variationerna i priserna beror till stor del på att kärnkraft har försvunnit de senaste åren, att södra Sverige har problem med överföringen av el med stora kapacitets begränsningar från norr till söder, samt att den begränsade tillgången på kol och gas har gjort att Europa har hamnat i en energikris. 

EU, Svenska regeringen, Svenska kraftnät och andra myndigheter diskuterar frågan om framtidens elförsörjning både långsiktigt och kortsiktigt. Sverige behöver mer elproduktion i södra Sverige.

Därför är elpriserna dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget. 

 


Länk: Öppna ny sida för att se Värnamo Energis prishistorik, spotpriser, diagram mm

Länk: Teckna elvtal hos Värnamo Energi