19 december 2022

Om vinterns elpriser

De något lägre priserna i oktober och november, berodde på flera orsaker men främst på att temperaturen var mild under hösten, samt att exporten till utlandet minskade på grund av en avstängd exportkabel under början på november. Att många sparade el och minskade sina kWh hade också stor betydelse.

Under december månads början slog kylan till och elpriset rusade snabbt uppåt. I slutet på december blev vädret lyckligtvis mildare och blåsigare vilket leddet till att priserna trycktes ner igen. Det rörliga månadspriset för december landade till slut på 3,8 kr/kWh. För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under december hela 9,25 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under decmber för kunder med timavtal blev 19 öre, så spannet för kunder med timpris blev mycket stort även i december.

Elpriserna påverkas fortfarande av den stora oron i omvärlden, brister i elöverföring, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter och ursprungsgarantier. Just nu är vädret milt för årstiden vilket tillfälligt trycker ner elpriserna, men prognoserna talar för kallare väder längre fram och med det fortsatt höga prisnivåer. Så det är viktigt att fortsätta använda elen klokt och sparsamt!

Så dyr kan elen bli senare i vinter


Vi vet inte vilken nivå elpriset kommer hamna på i januari ocg februari. Månadspriset i december landade på 3,8 kr/kWh. Men om priset stiger i januari så kan som exempel ett elpris på 6 kr/kWh innebära att elhandeln för en enda vintermånad hamnar på dessa nivåer:

  • lägenhet (200 kWh/mån) = 1230 kr/mån
  • villa kund med enbart hushållsel och ej eluppvärmning (500kWh/mån) = 3.030 kr/mån
  • villa med eluppvärmning (4000kWh/mån) =  24.030 kr/mån

I priserna avses endast elhandelskostnad.
Observera att i kundens totala ”vinter elkostnad” tillkommer även kostnad för elnät, energiskatt och moms.

Åsa Karlssons och Helen Erikssons prognos för vintern


För att visa hur snittpriset kan påverka månadskostnaden på el i vinter (för kunder med rörligt elavtal) så har vi i tabellen ovan, beskrivit några olika räknexempel, berättar Åsa Karlsson, som är energisäljare på Värnamo Energi.

Om snittpriset hamnar på 6 kr/kWh, kan en lägenhetskund räkna med 1100 kr i ökad kostnad, medan en villakund med eluppvärmning behöver förbereda sig för en dramatisk ökning på 20-tusentals kronor. Prisexemplen berör kunder med rörligt elavtal.

Vi vill varna för att genomsnittspriset på el i södra sverige kan hamna på långt över 4 kronor/kWh i snitt under kommande vintermånader – exklusive skatter och andra kostnader, säger Helen Eriksson som är marknadschef på Värnamo Energi. Viktigt att notera är dock att utfallsutrymmet är stort och påverkansfaktorerna bakom är många, så januari och februaris elpris kan bli betydligt dyrare än så, uppåt 6 kr eller värre. 

Viktigt att tänka på för dig som har timpris!

Har man ett timprisavtal, behöver man verkligen hålla stenkoll på sitt förbrukningsmönster och styra elförbrukningen till timmar med lägre elpriser, annars kan det blir riktigt dyrt i vinter.  För kunder med timpris blev det högst noterade timpriset under december hela 9,25 kr/kWh och det lägsta noterade timpriset under decmber för kunder med timavtal blev 19 öre, så spannet var mycket stort under december.

 

Även du som har ett månadspris eller ett fast prisavtal
behöver tänka på elanvändningen!

Har man ett förmånligt, bundet fast elpris som löper på hela vintern behöver man inte fundera på höga snittpriser eller effekttoppar rent ekonomiskt, men (!) ur miljöhänsyn och i detta extrema läget med energikris i hela Europa, så är det jätteviktigt att alla kunder som kan, sparar på energin, oavsett vilket elavtal man har.
Läs mer om fastpris och skillnad mellan rörligt pris och timpris på separat sida. 
Länk: Rörligt månadspris
Länk: Rörligt timpris 
(Just nu erbjuder vi inte fasta elavtal)

 

Vad kan hushållen göra för att mildra konsekvenserna av de förväntat höga elpriserna?

– Vi rekommenderar våra kunder att börja lägga undan pengar inför vinterns elräkningar redan nu. Blir elpriserna lägre än förutspått, så blir det ju en bonus i så fall. I övrigt råder vi våra kunder att se över sin förbrukning och spara så många kilowatttimmar man kan. För många hushåll utgör varmvattnet en stor kostnad, att duscha 5 minuter istället för 10 halverar förstås kostnaden. För en villaägare med eluppvärmning kan en sänkning av inomhustemperaturen minska elkostnaden betydligt. Varje grad man sänker temperaturen motsvarar 5 procent mindre energianvändning.
Läs mer: Se energispartips

 

Tjänar Värnamo Energi massor med pengar när elpriserna är så höga?

– Som elhandelsbolag tjänar vi inte mer pengar när spotpriset på elmarknaden är högt. Vi har ett fast påslag som varken blir högre eller lägre när spotpriset går upp och ner.

Info om elpriskompensationen


Regeringen meddelade under slutet av november att utbetalningen av den utlovade elpriskompensationen kommer dröja till februari. Utbetalningen administreras av Försäkringskassan och Svenska Kraftnät. Mer detaljer om hur och när betalningen kommer ske, hänvisar vi till Svenska kraftsnäts hemsida. Länk: Info om elstödet på Svk's hemsida   

Regeringen har tillsammans med Svenska kraftnät presenterat ett förslag på kompensation till alla konsumenter och företag i elområde 3 och 4, alltså södra Sverige. Hur mycket just du beräknas få i stöd beror på stödnivån i ditt elområde och på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. I elområde SE3 beräknas stödet ligga på 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Se mer på SvKs hemsida.

Varje kilowatttimme räknas!


Vissa timmar på dygnet är efterfrågan på el mycket stor, dessa enskilda timmar bidrar till att driva upp hela månadens snittpris. Om alla elkunder hjälps åt att spara på energi, så skulle många pristoppar kunna undvikas helt - med ett lägre månadssnittpris som följd. Energimarknadsinspektionen uppmanar just nu Sveriges elanvändare att minska sin elförbrukning i en nationell kampanj.

Länk: Se mer om Energimarknadsinspektionens kampanj "Varje kilowattimme räknas"
Länk: Du hittar även bra spartips på Värnamo Energis hemsida under rubriken "Energirådgivning.

Så ser du din egen förbrukning på vår hemsida

Logga först in på hemsidan, välj sedan till Mina sidor och Förbrukning. Väljs själv om du vill se förbrukning per dag eller månad eller år. Är du kund med timprisavtal så kan du även se din förbrukning på timnivå. 

Därför är elpriserna dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget. 

 


Länk: Öppna ny sida för att se Värnamo Energis prishistorik, spotpriser, diagram mm

Länk: Teckna elvtal hos Värnamo Energi