06 maj 2022

Viss nedgång, men fortfarande relativt höga elpriser

Elpriserna ligger fortsatt på relativt höga nivåer, vi rekommenderar rörligt avtal....
Diagram på rörligt elpris från 2009 fram till idag

Under senare halvan av 2021 och även under 2022 års början, har elpriserna varit rekordhöga, särskilt höga har de varit i södra Sverige. Vi är mitt i en energikris där efterfrågan på el drivits upp på grund av oron i omvärlden, kall och vindfattig väderlek, brister i elöverföring, höga priser på kol, gas och utsläppsrätter, och de senaste årens nedstängning av kärnkraft i Sverige, Tyskland och Frankrike ha bidragit till de höga elpriserna. 

Diagram som jämför rörligt och fast elpris under perioden januari 2021 till mars 2022

Våra rekommendationer just nu

Vi ser tyvärr inte att elpriserna kommer stabilisera sig i närtid, de kommer förmodligen fortsätta ligga på höga nivåer. Eftersom prisläget inte är gynnsamt, rekommenderar vi rörligt elavtal tills de fasta priserna börjar visa trend att gå neråt. Våra aktuella elpriser och avtalsalternativ ser du under sidorna om elavtal. Länk: Teckna elavtal

Diagrammet visar vid vilka nivåer man kunnat binda sitt elpris under olika tillfällen, samt jämför hur det rörliga priset ändrats under samma tidsperiod. Medelvärdet (rörligt pris) visar att det för flertalet kunder varit mer fördelaktigt att ha rörligt pris än att att binda elpriset under diagrammets tidsperiod januari 2021 tom mars 2022.

Dyr el och oroligt på elmarknaden

Kriget i Ukraina fortsätter att överskugga allt annat för tillfället. Bränslepriserna har skenat, vilket slår hårt mot elmarknaden som just nu är extremt stökig, med mycket höga elpriser i södra Sverige. Prisskillnaden mellan södra och norra Sverige är tidvis mycket varierande. De stora variationerna i priserna beror till stor del på att kärnkraft har försvunnit de senaste åren, att södra Sverige har problem med överföringen av el med stora kapacitets begränsningar från norr till söder, samt att den begränsade tillgången på kol och gas har gjort att Europa har hamnat i en energikris. 

EU, Svenska regeringen, Svenska kraftnät och andra myndigheter håller just nu på att diskutera frågan om framtidens elförsörjning både långsiktigt och kortsiktigt. Sverige behöver mer elproduktion i södra Sverige.

Elfakturan fortsatt hög

Det rörliga elpriset under vintern 2021/2022 var mer än dubbelt så dyrt, jämfört med föregående vintrar. Så för alla kunder med rörligt elavtal eller anvisningspris har elfakturan varit betydligt högre än tidigare. Elpriset har fortsatt ligga på relativt höga nivåer med toppnotering i december 2021 då det rörliga priset så högt som 252,90 öre/kWh. Rörligt pris för april månad hamnade på 147,40 öre/kWh. 

Därför är elpriserna dyra

Det finns en mängd olika faktorer som styr tillgången och efterfrågan på el och därmed hur priset på el ser ut. Ännu mer detaljerad information, spotpriser, oberoende prisinformation, prisstatistik och kompletterande info finns på vår sida om elmarknadsläget. 

 


Länk: Öppna ny sida för att se mer om läget på elmarknaden just nu, se prishistorik, spotpriser, diagram mm

Länk: Se Värnamo Energis elpriser, teckna elvtal 

Länk: Läs mer om Regeringens elpriskompensation