Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här:  Beställ tv-tjänster <> Läs allt om vår tv-tjänst <> Kom-igång-med tv <> Läs om programkort <> TV support startsida <> Kanalsökning Startsida <> Kanalsökning med digitalboxar <> Gör kanalsökning med Digitalbox Dilog 270, 280 


Kanalsökning Digitalbox 270, 280


1. Tryck på ”MENU” på fjärrkontrollen.
2. Gå till ”Installation” genom att trycka på pilen som pekar neråt på fjärrkontrollen.
3. Gå till ”Automatisk sökning marknätet” genom att trycka på pilen som pekar åt höger, och sedan ”OK” knappen på fjärrkontrollen.
4. Starta kanalsökningen genom att trycka på den röda ”AUDIO” knappen på fjärrkontrollen.
5. Tryck ”OK” på fjärrkontrollen för att spara.
6. När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten och digitalboxen vara påslagen.
7. Välj kanal 3 och VÄNTA upp till 10 minuter utan att växla kanal.
8. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter.
9. Klart! 


Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Skulle du inte få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kontaktar du Värnamo Energis support.

TILLÄGSINFORMATION FÖR
DILOG 280 BOX MED FEL FREKVENS


På vissa boxar av modell Dilog 280 måste frekvensen ändras för att
boxen ska kunna ta emot uppgraderingar. Gör så här:


Guide för ändring av frekvens på Dilog-280 digitalbox

1. Tryck ”Menu” på din fjärrkontroll
2. Välj ”System” följt av ”OTA”
3. Under ”Transponder” ska det stå 8 [198.5 Mhz]. Om inte tryck ”OK” och välj detta. Backa sedan tillbaka till OTA sidan genom att trycka på ”Menu”.
4. Tryck röd knapp märkt ”Audio” på fjärrkontrollen. Då startar nedladdning och installation av ny mjukvara. Tryck ej på någon knapp under installationen. Boxen startar om automatiskt.