Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Ingång: Teckna elavtal online <> Info om våra elavtal <> Se mer om elprisets delar
Ingång: Beställ elnätsabonnemang <> Elnätsavgift

 

Elnätsavgifter


Elnätsavgift utgör ca 10% av din totala elkostnad. Elnätsavgiften är den kostnad du har för att elen transporteras hem till dig. Elnätsavgiften betalar du till det elnätsbolag som har ensamrätt på att transportera el (sköta eldistributionen / överföra el) på din hemort.

Elen som transporteras hem till dig kommer till dig via det nationella stamnätet, vidare via regionala nät och slutligen via lokala elnät. Det nationella stamnätet driftas av det statliga affärsverket SvK (Svenska Kraftnät). Medan de regionala och de lokala elnäten driftas av 170 elnätsbolag som har tilldelats monopol på var sitt elnätsområde.
Eftersom elnätsverksamhet i Sverige bedrivs som monopol kan du inte välja elnätsbolag själv. Att elnätsbolagens avgifter är skäliga kontrolleras av Energimarknadsinspektionen, EI.

Hur din elnätsavgift prissätts beror på vilket elnätsabonnemang du valt. Hos Värnamo Elnät finns olika elnätsabonnemang för privatkunder – från det minsta på 16 Amperes säkring i en lägenhet – till det största på upp till 63 Amperes säkring i en riktigt stor fastighet. För företagskunder finns ytterligare fler elnätsabonnemang.

Elnätsavgiften som du betalar till ditt lokala elnätsbolag, går dels till regionnätsavgifter och stamnätsavgifter som det lokala elnätsbolaget måste betala till överliggande elnätsansvariga (till det elnätsbolag som ansvarar för det överliggande regionnätet samt till SVK som ansvarar för det statliga stamnätet). I dina elnätskostnader ingår även avgifter som ditt lokala elnätsbolag tar ut för att transportera elen från överliggande regionnät och ända hem till ditt hus – via det lokala elnätet. Det lokala elnätsbolaget tar även ut avgift för att bygga, drifta och underhålla det lokala elnätet, för mätaravläsning och för kundtjänst.

På vår hemsida kan du läsa mer om elnätsbolaget  Värnamo Elnät AB och på Svenska Kraftnäts hemsida www.natomraden.se finns oberoende information om alla Sveriges elnätsbolag.