Vi använder kakor (Cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder Värnamo Energi nödvändiga kakor. Se vår kakpolicy för mer information avseende vår användning av kakor
Läs mer om kakor

Du är här: Info om fjärrvärmeabonnemang <> Prislistor fjärrvärme <> Abonnemangsavgifter alla <> Fjärrvärmepriser Rydaholm

 

Fjärrvärmepriser - Rydaholm


Priser avser abonnemang privatkunder fjärrvärme i Rydaholm

Effekt (P) 8 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
5.271,25 kr/år
(4.217,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
5.271,25 kr/år
(4.217,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 9 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
5.856,25 kr/år
(4.685,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
5.856,25 kr/år
(4.685,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 10 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
6442,50 kr/år
(5.154,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
6442,50 kr/år
(5.154,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 11 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
7.027,50 kr/år
(5.622,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
7.027,50 kr/år
(5.622,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 12 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
7.613,75 kr/år
(6.091,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
7.613,75 kr/år
(6.091,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 13 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
8.198,75 kr/år
(6.559,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
8.198,75 kr/år
(6.559,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Effekt (P) 14 kW

Årsavgift - Effektavgift fast del
Energiavgift/MWh
8.785,00 kr/år
(7.028,00 kr/år)
[PF x B] / PFbas
Årsavgift - Effektavgift fast del
8.785,00 kr/år
(7.028,00 kr/år)
Energiavgift/MWh
[PF x B] / PFbas

Notera att pris inom parentes är exklusive moms.

P = Byggnadens maximala effektbehov för uppvärmning och varmvattenberedning vid lägsta utetemperatur enligt Svensk Byggnorm. Vid beräkningen av den abonnerade effekten P används den av Svenska Värmeverksföreningen anvisade kategoritalsmetod. Kategorital för bostadsfastigheter är 2200 och för övriga fastigheter 1700. För andra speciella abonnemang kan annat kategorital tillämpas eller sättas på andra grunder. Den abonnerade effekten revideras första gången efter ett år och därefter vartannat år. Lägsta abonnerade effekt är 8 kW.

För effektabonnemang P = 8-14 kW består årsavgiften av en fast avgift per abonnemang.

Energiavgiften regleras per kvartal beroende på gällande medelpris på skogsflis (PF) till värmeverk som beräknas och rapporteras av Energimyndigheten. Medelpriset för senast kända kvartal före leveranskvartalet skall användas. 
PF = Gällande pris skogflis     
B = 325 kr/ MWh
PFbas = 112 kr/MWh

Om skatter eller avgifter, direkt eller indirekt, förändras så att Värnamo Energis kostnader för värmeleveransen påverkas äger Värnamo Energi rätt att ändra avgifterna i motsvarande mån.  Om principerna för beräkning av konsumentprisindex, eller principerna för beräkning av nettopriset på Skogsflis till värmeverk skulle ändras eller inte längre utges, skall annat likvärdigt index respektive nettopris användas.

Länk utskrivbar prislista i pdf-format: Prislista Fjärrvärme Rydaholm

Mina sidor


Logga in på Mina sidor för att se dina aktuella fjärrvärmekostnader, din förbrukning samt fjärrvärmefakturor. Länk: Instruktion så loggar du in på Mina sidor