Din TV-konverter och ditt TV-uttag

Din TV-konverter tar emot optiska ljussignaler från fiberanslutningens glastråd (opto-tråd, fibertråd)
och omvandlar dem till TV-signal som din anslutna TV-apparat kan skapa en bild av.

TV-uttag i lägenhet


Om du bor i en lägenhet, i en TV-ansluten fastighet, så sitter en gemensam TV-konverter i fastighetens källare och i din lägenhet finns ett TV-uttag där du kan ansluta din TV-apparat. TV-uttaget är din dörr till Värnamo Energis stora TV-utbud.


Mer info om TV-tjänst i lägenhet >

Om hyresfastigheten/bostadsrätten du bor i är ansluten till Värnamo Energis TV-nät så kan du via ditt TV-uttag se Bas-paketets kanaler OCH om du beställt programkort och fler kanaler från vårt tilläggsutbud så kan du även se dessa extra kanaler. Se sidan TV-installation där det finns tips och goda råd hur du kommer igång med att se vår TV-tjänst.

Skulle du efter att du följt råden på sidan TV-installation inte vara nöjd med din TV-bild kan du kontakta Värnamo Energis kundtjänst för att diskutera om du behöver köpa till kompletterande mottagningsutrustning.


< dölj extra text

TV-konverter / TV-uttag i villa


Om du bor i villa är TV-konvertern din dörr till Värnamo Energis stora TV-utbud. Om du behöver installera TV-konvertern själv eller ej, beror på NÄR din fastighet anslöts till fibernätet, se A, B eller C nedan.


Mer info om TV-tjänst i villa >

A. OM du beställer en ny fiberanslutning idag, eller om din fastighet anslöts till fibernätet för mindre än två år sedan, så får du en / eller har redan fått en TV-konverter installerad i din fastighet.


B. OM det var länge sedan du anslöt din fastighet till fibernätet (mer än 2 år sedan) och du nu vill se fiber-TV, så monterar du TV-konvertern själv. OBS! Skruva fast TV-konvertern på väggen precis jämte fiberuttaget. Se rubriken Anslut TV till fiberanslutningen på sidan Bredband Installation.


C. OM det var väldigt många år sedan du installerade fiber i din fastighet (mer än 10 år sedan), så kan du behöva montera en ny fiberkonverter också. På sidan din fiberkonverter ser du hur din fiberkonverter ska se ut för att funka med TV-tjänst.


< dölj extra text

Så funkar TV-konvertern


Din TV-konverter tar emot optiska signaler från Värnamo Energis fibernät och omvandlar dem till TV-signaler. Med hjälp av TV-konverterns lysdioder kan du se att fiberanslutningen och TV-konvertern fungerar.


Visa detaljerad info om TV-konverterns funktion >

1. När diod (1) ”PWR” lyser, har TV-konvertern ström.
Om dioden INTE lyser har TV-konvertern inte ström. Kolla att strömkabel är isatt. Strömkabeln skruvas fast vid ”PWR in”. Är strömkabeln isatt och dioden ändå inte lyser, så är det antingen fel på strömförsörjningen i huset, eller så är TV-konvertern eller dess strömtransformator (6) trasig.


2. När diod (2) ”OPT” lyser, har TV-konvertern kontakt med Värnamo Energis fibernät. Om dioden INTE lyser, har TV-konvertern inte kontakt med fibernätet. Antingen är det ett tillfälligt avbrott i utsändningen av TV-signal eller en störning i fibernätet, se sidan avbrott/driftstörningar. Eller så är det ett lokalt fel på din TV-anslutning. Kolla att ena änden av fiberkabeln är isatt ordentligt vid ”OPT IN” samt att andra änden av fiberkabeln är isatt i fiberuttaget vid ”TV”. Se även sidan TV-installation. Om dioden ändå inte lyser, fast du anslutit allt korrekt och fast det inte finns något stort TV-fel rapporterat under sidan avbrott/driftstörningar, så kan du göra en felanmälan.


3. OPT IN (3) Här ansluts fiberkabeln.


4. PWR IN (4) Här skruvas strömkabeln fast.


5. RF OUT (5) Här ansluts antennkabeln (koaxialkabeln). Om din antennkabel inte skulle passa i ”RF OUT”-uttaget, finns en adapter medskickad som du kan skruva på och därefter ansluta antennkabeln. Antennkabel köper du själv.


6. När TV-konvertern är på plats kan du använda din TV-tjänst, se mer om hur du kommer igång under sidan TV-installation.


< dölj extra text