Din TV-konverter och ditt TV-uttag

Din TV-konverter tar emot optiska ljussignaler från fiberanslutningens glastråd (opto-tråd, fibertråd)
och omvandlar dem till TV-signal som din anslutna TV-apparat kan skapa en bild av.

TV-uttag i lägenhet


Om du bor i en lägenhet, i en TV-ansluten fastighet, så sitter en gemensam TV-konverter i fastighetens källare och i din lägenhet finns ett TV-uttag där du kan ansluta din TV-apparat. TV-uttaget är din dörr till Värnamo Energis stora TV-utbud.


Mer info om TV-tjänst i lägenhet >

Om hyresfastigheten/bostadsrätten du bor i är ansluten till Värnamo Energis TV-nät så kan du via ditt TV-uttag se Bas-paketets kanaler OCH om du beställt programkort och fler kanaler från vårt tilläggsutbud så kan du även se dessa extra kanaler. Se sidan TV-installation där det finns tips och goda råd hur du kommer igång med att se vår TV-tjänst.

Skulle du efter att du följt råden på sidan TV-installation inte vara nöjd med din TV-bild kan du kontakta Värnamo Energis kundtjänst för att diskutera om du behöver köpa till kompletterande mottagningsutrustning.


< dölj extra text

TV-konverter / TV-uttag i villa EFTER hösten 2019


Om du bor i villa och fiber installerades i ditt hus EFTER hösten 2019, så har du fått en kombinerad Fiberkonverter/TV-konverter (en så kallad CPE) installerad i din fastighet, se bild. Du kan ansluta en TV-apparat med en koaxialkabel (antennkabel) direkt i den kombinerade utrustningens uttag för TV. Vill du ansluta fler än en TV-apparat behöver du bygga ett antenn-nät i ditt hus. Se mer om antenn-nät på sidan om TV-installation. Se fler bilder på kombinerad fiberkonverter/TV-konverter på separat sida.

TV-konverter / TV-uttag i villa FRAM TILL hösten 2019


Om du bor i villa och fiber installerades i ditt hus FÖRE hösten 2019, så behövs en separat TV-konverter för att se vår TV-tjänst. TV-konvertern kan finnas på plats i ditt hus redan, om den inte gör det kan du behöva montera den själv, se mer info under A, B eller C nedan.


Mer info om TV-tjänst i villa, A, B eller C. >

A. OM du beställer en ny fiberanslutning idag, eller om din fastighet anslöts till fibernätet för mindre än 6 månader sedan, så har du fått en kombinerad Fiberkonverter/TV-konverter installerad i din fastighet, se mer ovan under rubriken TV-konverter / TV-uttag i villa EFTER hösten 2019.


B. OM det var längre än 6 månader sedan du anslöts till fibernätet och det inte finns någon TV-konverter och du nu vill se fiber-TV, så monterar du enkelt TV-konvertern själv. OBS! Skruva fast TV-konvertern på väggen precis jämte fiberuttaget. Se rubriken  på sidan Bredband Installation.


C. OM det var väldigt många år sedan du installerade fiber i din fastighet (mer än 10 år sedan), så kan du behöva montera en ny fiberkonverter också. På sidan din fiberkonverter ser du hur din fiberkonverter ska se ut för att funka med TV-tjänst.


< dölj extra text


Så funkar TV-konvertern


Det finns två olika modeller av TV-konverter. Den vanligast förekommande är märkt RAYCORE. OBS! Villor som fått fiberinstallation EFTER 2019 har en ny modell med kombinerad fiberkonverter/TV-konverter. Nedan beskriver vi hur de två olika modellerna fungerar. Oavsett vilken sorts TV-konverter du har, så är TV-konverterns uppgift att ta emot optiska signaler från Värnamo Energis fibernät och omvandla dem till TV-signaler. Med hjälp av TV-konverterns lysdioder kan du se att fiberanslutningen och TV-konvertern fungerar.


Visa detaljerad info om TV-konverterns funktion >

1. När diod (1) ”PWR in” eller ”PWR” lyser, har TV-konvertern ström.
Om dioden INTE lyser har TV-konvertern inte ström. Kolla att strömkabel är i satt. Strömkabeln ansluts vid (4). Är strömkabeln i satt och dioden ändå inte lyser, så är det antingen fel på strömförsörjningen i huset, eller så är TV-konvertern eller dess strömtransformator (6) trasig.


2. När diod (2) ”OPT” eller ”WAN” lyser, har TV-konvertern kontakt med Värnamo Energis fibernät. Om dioden INTE lyser, har TV-konvertern inte kontakt med fibernätet. Antingen är det ett tillfälligt avbrott i utsändningen av TV-signal eller en störning i fibernätet, se sidan avbrott/driftstörningar. Eller så är det ett lokalt fel på din TV-anslutning. Kolla att ena änden av fiberkabeln är i satt ordentligt vid (3) samt att andra änden av fiberkabeln är i satt i fiberuttaget vid (7). Se även sidan TV-installation. Om dioden ändå inte lyser, fast du anslutit allt korrekt och fast det inte finns något stort TV-fel rapporterat under sidan avbrott/driftstörningar, så kan du göra en felanmälan.


3. Uttag (3) Här ansluts fiberkabeln för inkommande TV-signal.


4. Uttag (4) Här ansluts strömkabeln.


5. Uttag (5) Här ansluts antennkabeln (koaxialkabeln) som för TV-signalen vidare till din TV-apparat eller till ditt TV-antenn-nät. Om din antennkabel inte skulle passa i uttaget, finns en adapter som du kan skruva på och därefter ansluta antennkabeln. Antennkabel, TV-apparater och eventuella delar till TV-nät köper du själv. Rådfråga en professionell TV-installatör om du är osäker på hur du ska ansluta din egen utrustning.


6. När alla kablar är i satta och TV-konvertern sitter ordentligt uppskruvad på väggen kan du använda din TV-tjänst, se mer om hur du kommer igång under sidan TV-installation.


< dölj extra text