TV-installation

TV installation – Om din bostad är ansluten till Värnamo Energis TV-nät och om du beställt ett TV-abonnemang hos oss så kan du enkelt komma igång och se på fiber-TV. På denna sida beskriver vi hur du ska gå till väga. Kontakta kundtjänst om du har frågor om din TV-tjänst – vi hjälper dig gärna!

Vill du se film istället? Gå till Videoarkiv med länkar till instruktionsfilmer & guider

Anslut en TV-apparat


 • Om du bor i lägenhet och din hyresvärd erbjuder TV-tjänst från Värnamo Energi, kan du ansluta en TV-apparat direkt i det TV-uttag som finns i väggen i din lägenhet. Använd en antennkabel. TV-apparat och antennkabel köper du själv. Se mer nedan hur du får igång TV-tjänsten.
 • Om du bor i villa kan du ansluta en TV-apparat direkt i TV-konvertern med en antennkabel. TV-apparat och antennkabel köper du själv. OBS! Om du inte har någon TV-konverter i din fastighet behöver du installera den först. TV-konverter ser ut på lite olika sätt beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes.  Se mer på sidan Din TV-konverter. Nedan beskrivs i text hur du går till väga. Vill du hellre se en film? Då kan du gå till vårt videoarkiv där det finns instruktionsfilmer. Gå till Videoarkiv.

Visa textinformation hur jag får igång TV-tjänsten på en TV-apparat >


Lägenhet (anslut en TV-apparat):


1. Sätt ena änden av en antennkanel i TV-apparaten och andra änden i TV-uttaget i din lägenhet.

2. Starta TV-apparaten.

3a. Om du INTE köpt till programkort så gör du en kanalsökning efter analoga kanaler på din TV-apparat. Se din TV-apparats instruktionsbok.

3b. Om du HAR köpt till programkort, så installerar du detta och den utrustning du valt. Se mer nedan under rubriken installera programkort och CA-modul eller installera programkort och digitalbox. Därefter gör du en kanalsökning. Se nedan under rubriken Kanalsökning.

4. När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten vara påslagen. Välj kanal 3 och vänta upp till 10 minuter utan att växla kanal. Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter. Klart!


 • Skulle du INTE få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kan du kontakta Värnamo Energi för en Felanmälan.


Villa (anslut en TV-apparat):


1. Sätt ena änden av en antennkanel i TV-apparaten och andra änden i TV-konvertern. Anslut antennkabeln med ett F-don. (TV-konverter ser ut på lite olika vis beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes, läs mer information om TV-konverter på separat sida.)

2. Starta TV-apparaten.

3a. Om du INTE köpt till programkort, så gör du en kanalsökning efter analoga kanaler på din TV-apparat. Se din TV-apparats instruktionsbok. (Se även tips under kanalsökning nedan).

3b. Om du HAR köpt till programkort, så installerar du detta och den utrustning du valt. Se mer nedan under rubriken installera programkort och CA-modul eller installera programkort och digitalbox. Därefter gör du en kanalsökning. Se mer under rubriken Kanalsökning.

4. När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten vara påslagen. Välj kanal 3 och vänta upp till 10 minuter utan att växla kanal. Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter. Klart!


 • Skulle du INTE få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kan du kontakta Värnamo Energi för en Felanmälan.

Tänk på! Du får allra bäst bild om du har programkort + mottagningsutrustning och en TV som är HD-ready, se tips längre ner på sidan under rubriken Kontrollera TV-apparaterna.

< dölj extra text

Anslut flera TV-apparater via TV-nät (antennnät)


Om du vill ansluta mer än en TV-apparat, så måste du bygga ett TV-nät inne i din fastighet. Det är inte tillåtet att föra Värnamo Energis TV-signal vidare trådlöst.


Visa hur jag får igång TV-tjänsten på flera TV-apparater >

TV-nät och TV-apparater är din egendom. Värnamo Energi ger ej personlig support vid installation av TV-nät. Nedan ger vi tips och goda råd vad du bör tänka på när du ska kontrollera ett gammalt befintligt antennnät eller om du ska bygga ett nytt antennnät. Anlita en behörig TV-installatör om du behöver ytterligare hjälp.


 • OM du tidigare haft TV via parabol eller via en antenn på taket, så kanske du redan har ett bra TV-nät i din fastighet som du kan använda. Om du har ett befintligt TV-nät bör du kontrollera att det håller tillräckligt god prestanda för fiber-TV, se nedan under rubriken Kontrollera TV-nätet.
 • OM du ska bygga ett nytt TV-nät, kan du bygga det som ett Stjärn-nät (rekommenderas), eller som ett Kaskad-nät. Du kan också göra kombination av både stjärn-nät och kaskad-nät. Se mer info om respektive nät nedan.

< dölj extra text


Stjärn-nät


I ett TV-nät som är byggt som ett stjärn-nät, ansluts TV-konvertern till en så kallad split. Splitten blir en central punkt, där flera antennkablar sprider TV-signalen vidare till flera TV-uttag. Varje TV-uttag har en egen antennkabel fram till splitten.


Visa mer info om stjärn-nät >


Har du ett gammalt stjärn-nät i fastigheten?


1. Har du tidigare tagit emot TV-signal via en TV-antenn (eller parabol)? Då har du säkert redan ett stjärn-nät i din fastighet. Splitten sitter då oftast högt upp i fastigheten. Leta reda på var splitten finns. Ta sedan bort den gamla antennkabeln som går mellan antennen (parabolen) och splitten.

2. Dra fram en ny antennkabel. Från TV-konvertern och upp till splitten. (OBS! Om du inte har någon TV-konverter i din fastighet behöver du installera den först. TV-konverter ser ut på lite olika sätt beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes. Se mer på sidan Din TV-konverter.)

3. Därefter kan du ansluta dina TV-apparater till dina befintliga TV-uttag. Precis som förut, när du tog emot TV-signal från en antenn (eller från en parabol). Prova först att ansluta en TV-apparat. (Följ instruktionen Anslut en TV-apparat ovan, enda skillnaden är att du nu ansluter TV-apparaten i ett av dina egna uttag, istället för att ansluta TV-apparaten i TV-konvertern.)

4. Kontrollera att du har bra bild. Om bilden inte är perfekt behöver du kontrollera om ditt gamla TV-nät har rätt prestanda för att ta emot Värnamo Energis fiber-TV signal, se Kontrollera TV-nätet.Ska du bygga ett nytt stjärn-nät i fastigheten?


1. Ska du bygga ett helt nytt TV-nät? Kontrollera då att all utrustning du köper har rätt prestanda, se Kontrollera TV-nätet.

2. När du bygger ett nytt stjärn-nät behöver du inte sätta splitten högst upp i fastigheten. Sätt istället splitten nära TV-konvertern, eller på en annan valfri plats i fastigheten som bedöms vara den bästa platsen. Splitten är den centrala punkten varifrån du drar fler antennkablar vidare till alla rum som du tänkt att ha TV-uttag i. Vi rekommenderar att du anlitar en behörig TV-installatör. (OBS! Om du inte har någon TV-konverter i din fastighet behöver du installera den först. TV-konverter ser ut på lite olika sätt beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes. Se mer på sidan Din TV-konverter.)

3. Prova att ansluta en TV-apparat. (Följ instruktionen Anslut en TV-apparat ovan, enda skillnaden är att du ansluter TV-apparaten i något av dina nya uttag, istället för i TV-konvertern.)

4. Kontrollera att du har bra bild. Om bilden inte är perfekt behöver du kontrollera att ditt nya TV-nät har installerats på rätt sätt och att rätt sorts antennkablar och uttag har använts, se Kontrollera TV-nätet.


< dölj extra text

 


Kaskad-nät


I ett TV-nät som är byggt som ett kaskad-nät, ansluts TV-konvertern till det TV-uttag som finns närmast. En ny antennkabel går från det första TV-uttaget till nästa TV-uttag. Och därifrån till ytterligare ett TV-uttag. Ett TV-nät som är byggt som ett kaskad-nät fungerar alltså som en seriekoppling där TV-signalen förs vidare i en kedja, från det ena TV-uttaget till det andra.


Visa mer info om kaskad-nät >


Ska du bygga ett nytt kaskad-nät i fastigheten?


1. Ska du bygga ett helt nytt TV-nät? Kontrollera då att all utrustning du köper har rätt prestanda, se Kontrollera TV-nätet.

2. När du bygger ett nytt kaskad-nät är det viktigt att TV-nätet är korrekt installerat. Anlita en behörig TV-installatör. (OBS! Om du inte har någon TV-konverter i din fastighet behöver du be TV-installatören installera den innan hen börjar bygga ditt nya kaskad-nät. TV-konverter ser ut på lite olika sätt beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes. Se mer på sidan Din TV-konverter.)

3. Prova att ansluta en TV-apparat. (Följ instruktionen Anslut en TV-apparat ovan, enda skillnaden är att du ansluter TV-apparaten i något av dina nya uttag, istället för i TV-konvertern.)

4. Kontrollera att du har bra bild. Om bilden inte är perfekt behöver du kontrollera att ditt nya TV-nät har installerats på rätt sätt och att rätt sorts antennkablar och uttag har använts, se Kontrollera TV-nätet.

Har du ett gammalt kaskad-nät i fastigheten?


1. Har du tidigare tagit emot TV-signal via en TV-antenn (eller parabol)? Då har du förmodligen ett stjärn-nät i din fastighet, se Stjärn-nät ovan.

2. Om du har ett gammalt kaskad-nät i din fastighet, drar du en ny antennkabel från TV-konvertern fram till första TV-uttaget. Anslut TV-konvertern till TV-uttaget med den nya antennkabeln. Anlita en behörig TV-installatör. (OBS! Om du inte har någon TV-konverter i din fastighet behöver du installera den först. TV-konverter ser ut på lite olika sätt beroende på NÄR din fiberanslutning gjordes. Se mer på sidan Din TV-konverter.)

3. Därefter kan du ansluta dina TV-apparater till dina befintliga TV-uttag. Precis som förut, när du tog emot TV-signal från en antenn (eller parabol). Prova först att ansluta en TV-apparat. (Följ instruktionen Anslut en TV-apparat ovan, enda skillnaden är att du nu ansluter TV-apparaten i ett av dina egna uttag, istället för att ansluta TV-apparaten i TV-konvertern.)

4. Kontrollera att du har bra bild. Om bilden inte är perfekt behöver du kontrollera om ditt gamla TV-nät har rätt prestanda för att ta emot Värnamo Energis fiber-TV signal, se Kontrollera TV-nätet.OBS! Om du väljer att sprida TV-signalen i din fastighet via ett kaskad-nät, är det extra viktigt att all utrustning har rätt prestanda. Skulle utrustningen vara dålig redan vid första uttaget, blir följaktligen TV-signalen dålig även i resterande TV-uttag.


< dölj extra text

Kontrollera TV-nätet


Det finns mycket som kan störa TV-signalen i en fastighet med eget TV-nät. För att säkerställa att din utrustning (antennkablar, TV-uttag, kontakter, splittar, etc) har rätt prestanda, så måste du kontrollera nedan angivna punkter:


Visa lista över kontrollpunkter >

TV-nätet inne i din fastighet är din egendom. Värnamo Energi ger ej personlig support vid installation av TV-nät. Nedan ger vi tips och goda råd. Anlita en behörig TV-installatör om du behöver ytterligare hjälp att kontrollera ditt TV-nät. 


1. Kontrollera antennkablarna

Kontrollera att antennkablarna har rätt prestanda och att de klarar av den bandbredd som Värnamo Energis TV-signal innehåller.

Värnamo Energis TV-signal är för närvarande på 900 MHz i frekvensbandbredd.

Har du ett gammalt antenn-nät från 80-talet i din fastighet, kan denna vara maximerad för 450 MHz. Ännu äldre antenn-nät kan till och med vara maximerade för endast 200 MHz.

Dessa äldre antenn-nät var från början avsedda för radiomottagning och fungerar INTE bra för mottagning av Värnamo Energis högfrekventa TV-signal.

Är ditt befintliga TV-nät för dåligt måste du installera ett nytt TV-nät. Anlita en behörig TV-installatör. Se mer under rubriken Stjärn-nät eller Kaskad-nät.


2. Finns det någon förstärkare?

Kontrollera om det finns det någon antennförstärkare i fastigheten. Om det finns en antennförstärkare i fastigheten måste du kontrollera om den är bredbandig och om den är korrekt justerad för att TV-signalen inte skall bli under- eller överstyrd. För detta krävs kunskap och mätinstrument. Anlita en behörig TV-installatör.


3. Är nätet tätt? Läcker det?

Kontrollera att TV-nätet är tätt så att inte signaler läcker in eller ut och orsakar störningar.

Det finns mycket i omgivningen som kan störa, tex elektriska fält, mikrovågor, DECT-telefoner, trådlösa larm, trådlösa routrar, mm.

Kontrollera därför att ditt TV-nät är HF-tätt (dvs är väl skärmat även i väggkontakterna).

Med hög bandbredd medföljer större mängder energi i antennkablarna och därmed ställs högre krav på att TV-nätet är korrekt installerat.

Antennkablarna i ett TV-nät består av en grov ledare i centrum och av en isolator med en skärmning utanpå. Denna typ av kabel kallas koaxialkabel. Koaxialkablar finns med enkel, dubbel och trippelskärmning för olika tätheter. När du ansluter dina antennkablar (koaxialkablar) bör du i så stor utsträckning som möjligt använda så kallade F-kontakter. Dessa kontakter sluter helt tätt runt ledaren och är samtidigt lätta att installera.

Har dina antennkablar och TV-uttag bra prestanda får du bra bild. Är du osäker på om ditt TV-nät är tätt eller ej, behöver du anlita en behörig TV-installatör.


5. Är eluttagen jordade?

Kontrollera att du inte har jordfel. Var noga med att all TV-utrustning är ansluten till jordade eluttag som är anslutna till fastighetens el-central.

Det räcker inte med att sätta en fördelningslist med jordade uttag, om inte fördelningslisten är ansluten till en verklig jordning i fastighetens el-central. Obs! Om du behöver göra om dina eluttag till jordade uttag måste du anlita en auktoriserad elektriker, se mer på sidan Säker elinstallation.


6. Har du kvar den gamla TV-signalen?

Kontrollera att eventuell gammal TV-signal är borttagen. Har du tidigare tagit emot TV-signal via antenn eller parabol, är det viktigt att du kopplar ifrån dessa signaler (ta bort eventuell kabel mellan antennen (parabolen), se Stjärn-nät. Om du fortsätter ta emot signal från antennen (parabolen) kan detta störa mottagningen av din nya TV-signal från Värnamo Energi.


7. Har du kontrollerat bilden?

När du kontrollerat alla punkterna ovan, kan du gå vidare och ansluta dina TV-apparater. Kontrollera att du har bra bild på varje TV-apparat. Skulle bilden vara dålig, trots att du har god prestanda i ditt TV-nät, behöver du istället kolla prestandan på dina TV-apparater. Se tips under Kontrollera TV-apparaterna.


< dölj extra text

Kontrollera TV-apparaterna


TV via fiber ger knivskarp bild och kristallklart ljud – OM ditt TV-nät har rätt prestanda, se Kontrollera TV-nätet och OM din TV-apparat har rätt tekniska förutsättningar, se nedan.


Visa info hur jag kontrollerar mina TV-apparater >

TV-apparaten är din egen egendom. Värnamo Energi ger inte personlig support vid anslutning av eller konfigurering av TV-apparater. Nedan ger vi tips och goda råd hur du kontrollerar om din TV har rätt tekniska förutsättningar. Hör med den återförsäljare som sålt din TV-apparat om du behöver ytterligare hjälp med att kontrollera och ansluta din TV-apparat.


I din TV-tjänst från Värnamo Energi ingår ett abonnemang på Bas-paketet. Bas-paketet är obligatoriskt och ger dig ett basutbud av kanaler. Bas-paketet sänds både analogt och digitalt.

 • Du kan titta på Bas-paketets analoga signal på alla sorters TV-apparater, utan programkort och utan mottagningsutrustning (CA-modul eller digitalbox).
 • Men, vill du titta på Bas-paketets digitala signal eller på HD-sändning, eller Värnamo Energis övriga kanalutbud, så behöver du kontrollera vilka tekniska förutsättningar din TV-apparat har, samt därefter köpa till programkort och rätt sorts mottagningsutrustning. Se nedan vad som gäller för den sortens TV-apparat du har. Kolla om din TV passar in i kategorin A, B eller C nedan:

A. Äldre, analog ”tjock-TV”

OM du har en äldre ”tjock-TV” och bara vill se Bas-paketets kanaler, så kan du med fördel titta på den analoga sändningen av Bas-paketet. Du behöver därmed INTE köpa till programkort och mottagningsutrustning.

OM du har en äldre ”tjock-TV” och vill se fler kanaler än de som ingår i Bas-paketet (du vill lägga till fler kanalpaket från Värnamo Energis extrakanalutbud), ja då måste du komplettera din analoga ”tjock-TV” med en digitalbox som möjliggör att du kan se digital sändning på din analoga TV-apparat. Kanalerna i tilläggsutbudet sänds nämligen enbart digitalt. Du behöver även ha ett programkort som kodar av (låser upp) HD-kanaler och tilläggskanaler (om du köpt till extra kanalpaket). Alla HD-kanaler samt kanalerna i tilläggsutbudet sänds kodat.


B. Äldre, digital ”platt-TV”

OM du har en äldre, digital ”platt-TV”, så kan du se den analoga sändningen av Bas-paketet, utan programkort och utan mottagningsutrustning. Men, eftersom den analoga signalen har sämre upplösning, kommer du förmodligen uppleva att bilden ser dålig ut på din digitala TV. Vi rekommenderar att du som har en digital ”platt-tv” tittar på den digitala sändningen. Se mer nedan.

OM du vill se digital sändning på en äldre, digital ”platt-TV”, så behöver först du kontrollera om ”platt-TVn” har inbyggt stöd för MPEG4 och CI+  (se TV-apparatens instruktionsbok). Äldre ”platt-TV-apparater” (5 år eller äldre) kan sakna inbyggt stöd för CI+ och MPEG4.

För att se den digitala sändningen på en äldre  ”platt-TV” utan stöd för MPEG4 och utan stöd för CI+, så behöver du köpa ett programkort och en digitalbox.

Men, om din äldre ”platt-TV” HAR ett inbyggt stöd för CI+ och MPEG4 – så kan du istället köpa programkort och en CA-modul, för att se den digitala sändningen.


C. Nyare, digital ”platt-TV”

OM du har en ny, digital ”platt-TV”, så kan du se den analoga sändningen av Bas-paketet, utan programkort och utan mottagningsutrustning. Men, eftersom den analoga signalen har sämre upplösning, kommer du förmodligen uppleva att bilden ser dålig ut på din digitala (och förmodligen ganska stora) TV. Vi rekommenderar att du som har en ny digital ”platt-tv” tittar på den digitala sändningen samt i HD. Se mer nedan.

OM din ”platt-TV” har stöd för MPEG4 , CI+ och HD (se TV-apparatens instruktionsbok), kommer du kunna se alla Bas-paketets kanaler digitalt och i HD-kvalitet, om du köper ett programkort och en CA-modul.

OM din digitala ”platt-tv” saknar inbyggd inspelningsfunktion, och du gärna vill spela in program, kan du välja en digitalbox istället för CA-modul. Med en digitalbox, en separat hårddisk och programkort, kan du spela in den kanal du tittar på. Med en dubbeltunerbox, en separat hårddisk och programkort, kan du titta på en kanal och spela in en annan kanal, tack vare att dubbeltunerboxen har två tunerhuvuden.


< dölj extra text

Installera Programkort i CA-modul


Med ett programkort och en CA-modul kan du se alla kanaler i Baspaketet, samt alla extra kanaler i Värnamo Energis kanalutbud (om du köpt till extra kanalpaket), under förutsättning att din TV har rätt tekniska förutsättningar, se Kontrollera TV-apparaterna.


Visa hur programkortet och CA-modulen installeras >

1. Stäng av TV-apparaten. Läs TV-apparatens manual.Viktigt! TV-apparaten skall alltid vara avstängd när programkort eller CA-modul monteras i eller ur!

2.  Montera programkortet i CA-modulen. Programkortet skall monteras enligt bilden. Vänd programkortet med chip-sidan (baksidan) uppåt. Vänd CA-modulen med framsidan uppåt (den sida som är försedd med en färgad dekal är framsida). Skjut in programkortet i CA-modulen. OBS! Var försiktig, böj inte programkortet.

3. Montera CA-modulen i TV-apparaten. OBS! CA-modulen kan bara monteras in i TV-apparaten på ett håll. Läs TV-apparatens manual för att se åt vilket håll CA-modulen skall monteras. CA-modulen är försedd med små spår. Dessa spår skall passas in spåren i TV-apparatens CA-modulingång. Se bild. Pilarna markerar spåren i TV-apparaten som skall stämma överens med spåren i CA-modulen. OBS! Utförandet på din TV kan skilja sig från den TV som är avbildad. Skjut in CA-modulen. OBS! Var försiktig, TV-apparaten och/eller CA-modulen kan ta skada om CA-modulen trycks i på fel håll!

4. Sätt på TV-apparaten och gör en kanalsökning. Läs TV-apparatens manual. OBS! Om frågan ”Sök via ”Antenn/Terrestal/DVB-T” eller ”Kabel/Cable/DVB-C” så skall du välja ”Antenn/Terrestal/DVB-T”. Klart!


OBS! Montera aldrig i och ur programkortet eller CA-modulen i onödan. Både programkort, CA-modul och din TV-apparat kan ta skada! Utsätt aldrig CA-modulen eller programkortet för någon form av vätska. Böj inte programkortet. Programkortet tillhör Värnamo Energi och skall efter avslutat abonnemang returneras till Värnamo Energi.


< dölj extra text

Installera Programkort i Digitalbox


Med ett programkort och en digital-box kan du se alla kanaler i Baspaketet, samt alla extra kanaler i Värnamo Energis kanalutbud (om du köpt till extra kanalpaket), oavsett vilken sorts TV-apparat du har.


Visa hur programkort och digitalbox installeras >

1. Stäng av TV-apparaten. Läs TV-apparatens manual.Viktigt! TV-apparaten skall alltid vara avstängd när digitalboxen ansluts!

2.  Montera programkortet i digitalboxen. Programkortet monteras på olika sätt beroende på vilken sorts digitalbox du har. OBS! Var försiktig, programkortet och/eller digitalboxen kan ta skada om programkortet trycks i på fel sätt. Se respektive digitalbox’s instruktionsbok nedan. 

3. Anslut digitalboxen till TV-apparaten. Placera digitalboxen på ett plant och stabilt underlag, på en plats med god luftväxling, där boxen inte utsätts för direkt solljus. Boxen bör inte placeras i ett slutet skåp, ej heller på eller under andra apparater.

4. Se till att TV-apparaten har ström. Se därefter till att digitalboxen har ström.

5. Starta TV-apparaten och digitalboxen. Gör därefter en kanalsökning. Kanalsökningen ska göras på digitalboxen. Se respektive digitalbox’s instruktionsbok nedan.


OBS! Instruktionen ovan är en generell beskrivning hur du ska gå till väga för att installera programkort och digitalbox. Se mer detaljer hur just din digitalbox fungerar i respektive digitalbox’s instruktionsbok nedan. 


Värnamo Energi digitalboxar:


OBS! Montera aldrig i och ur programkortet i onödan. Både programkort och digitalbox kan ta skada! Utsätt aldrig programkortet eller digitalboxen för någon form av vätska. Böj inte programkortet. Programkortet tillhör Värnamo Energi och skall efter avslutat abonnemang returneras till Värnamo Energi. 


< dölj extra text

Gör en kanalsökning


När du anslutit din TV-apparat till TV-nätet och kontrollerat din TV-apparat och antingen installerat en CA-modul eller installerat en digitalbox eller valt att titta analogt – då är det dags att göra en kanalsökning!

När du gör en kanalsökning hamnar vanligtvis de kanaler du abonnerar på, på den kanalplats som Värnamo Energi förutbestämt. Om du själv manuellt vill flytta kanaler till andra kanalplatser hittar du information om frekvenser, på sidan Kanalplatser & Frekvenser.


Visa hur jag gör en kanalsökning >

Du gör kanalsökning på olika sätt, beroende på vilken sorts TV-apparat du har och beroende på om du har köpt till mottagningsutrustning eller ej. Se A, B eller C nedan.


A. Analog kanalsökning, utan utrustning

Kanalsökning om du tittar analogt utan utrustning: Starta din TV. Gör en kanalsökning på din TV-apparat (se din TV-apparats instruktionsbok).

När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten vara påslagen. Välj kanal 3 och vänta upp till 10 minuter utan att växla kanal. Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter. Klart!


 • Skulle du inte få bild efter att du följt instruktionen ovan, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kan du kontakta Värnamo Energi för en felanmälan.

B. Digital kanalsökning, CA-modul

Kanalsökning om du tittar digitalt med programkort OCH CA-modul: Starta din TV. Kontrollera att CA-modulen är rätt installerad, se Installera programkort och CA-modul. Gör en kanalsökning på TV-apparaten (se din TV-apparats instruktionsbok). Observera att du ska välja digital mottagning. Om frågan sök via ”Antenn/Terrestial/DVB-T” eller ”Kabel/Cable/DVB-C” kommer upp, så ska du välja ”Antenn/Terrestial/DVB-T”. Hör med den återförsäljare som sålt din TV-apparat om du behöver ytterligare hjälp med kanalsökning på din TV-apparat.

När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten vara påslagen. Välj kanal 3 och vänta upp till 10 minuter utan att växla kanal. Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter. Klart!


 • Skulle du inte få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kan du kontakta Värnamo Energi för en felanmälan.

B. Digital kanalsökning, Digitalbox

Kanalsökning om du tittar digitalt med programkort OCH digitalbox: Starta din TV. Kontrollera att digitalboxen är korrekt installerad, se Installera programkort och digitalbox. Starta digitalboxen. Kontrollera vilken sorts digitalbox du har. Se instruktioner för de digitalboxar Värnamo Energi säljer nedan. Gör en kanalsökning på digitalboxen genom att följa din digitalbox’s instruktion. Kontakta Värnamo Energis support om du behöver ytterligare hjälp med kanalsökning på en digitalbox som du köpt av Värnamo Energi.

När kanalsökningen är klar, låter du TV-apparaten och digitalboxen vara påslagen. Välj kanal 3 och vänta upp till 10 minuter utan att växla kanal. Första gången din TV-tjänst aktiveras tar det några minuter, men efter en stund har alla kanaler lästs in och du kan se alla de kanaler du abonnerar på. Prova att byta kanal efter ca 10 minuter. Klart!


 • Skulle du inte få bild efter att du gjort ovan steg, och trots att du stått kvar på kanal 3 längre än 10 minuter, så kan du kontakta Värnamo Energi för en felanmälan.

 


< dölj extra text

Aktivera Play-tjänst


När playtjänst ingår i kanalpaketet, kan du även se de kanaler som ingår i kanalpaketet, i din dator, surfplatta eller mobil. Du kan registrera upp till 5 enheter och streama (strömma) till en av dessa enheter åt gången. Enheten (datorn, surfplattan, smart telefonen) måste vara ansluten till internet. Se mer på sidan Playtjänst.


Kompletterande info