Tisdag 26 november ändrar Teracom utsändningssätt vilket kan medföra dålig bild på SVT1, SVT2 och TV4.


Varför hackar bilden på SVT1, SVT2 och TV4?

Statliga Teracom som ansvarar för utsändning av SVT1, SVT2 och TV4 ändrar sändningsteknik from 2019-11-26, vilket medför att vissa digitalboxar och vissa TV-apparater måste uppdateras för att visa TV-bilden korrekt.


Vilka påverkas av bildförsämring?

Kunder som ser TV-tjänsten via en digitalbox av modell Dilog 270, Dilog 280 eller Dilog 235 samt TV-kunder vars egna TV-apparat saknar stöd för det nya sändningssättet, kan uppleva att bilden hackar på SVT1, SVT2 och TV4. Har du andra modeller av digitalbox, eller en TV-apparat som är förberedd för det nya sändningssättet påverkas du inte.


Hur åtgärdas problem med att bilden fryser på SVT1, SVT2 och TV4 ?

Har du en digitalbox av modell Dilog 280 eller Dilog 270 så kan du starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt under ca 2 minuter och bildstörningen upphör.

OBS! Om din Dilog 270 box efter uppdateringen visar svart bild och endast spelar upp ljud, så kan du behöva dra ur strömkontakten och vänta en timme och därefter starta om boxen och TVn igen. 

OBS! Om din Dilog 280 box INTE uppdaterar sig själv efter att du har startat om den, så kan det hända att den har fel frekvens inställd. Du måste då först ändra till rätt frekvens, gör så här: 

Guide för ändring av frekvens på Dilog-280 digitalbox

1. Tryck ”Menu” på din fjärrkontroll
2. Välj ”System” följt av ”OTA”
3. Under ”Transponder” ska det stå 8 [198.5 Mhz]. Om inte tryck ”OK” och välj detta. Backa sedan tillbaka till OTA sidan genom att trycka på ”Menu”.
4. Tryck röd knapp märkt ”Audio” på fjärrkontrollen. Då startar nedladdning och installation av ny mjukvara. Tryck ej på någon knapp under installationen. Boxen startar om automatiskt.

Har du en en Dilog 235 så behöver du starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt under ca 2 minuter. OBS! Efter uppgradering av Dilog 235 måste du även göra en kanalsökning. För att göra kanalsökning trycker du på Menu-knappen. Välj Installation. Välj Automatisk Sökning Marknätet samt tryck OK. Tryck OK för att starta kanalsökning. När sökning är klar tryck OK för att spara. Tryck slutligen Exit för att återgå till TV-bilden. Bildstörningen ska nu ha upphört.

Tittar du utan digitalbox och upplever att TV-bilden blivit dålig på SVT1, SVT2 och TV4, så behöver du istället uppdatera mjukvaran i din egen TV-apparat. Kontakta den återförsäljare du köpt din TV-apparat av för support. Om det INTE går att uppdatera din TV-apparat kan problemet avhjälpas genom att du börjar titta via en digitalbox. Kontakta Värnamo Energis kundtjänst om du vill köpa en digitalbox med tillhörande programkort (kostnad från 1090 kr, månadskostnad för programkort tillkommer med 29 kr/mån/kort)