Pågående Störning TV, Hackande dålig bild på SVT1, SVT2 & TV4


Varför hackar bilden på SVT1, SVT2 och TV4?

Statliga Teracom som ansvarar för utsändning av SVT1, SVT2 och TV4 ändrade sändningsteknik 2019-11-26, vilket medfört att vissa digitalboxar och vissa TV-apparater måste uppdateras för att visa TV-bilden korrekt.


Så åtgärdar du problem med att bilden hackar på SVT1, SVT2 och TV4:


Gör så här om du tittar med digitalbox 280 eller 270:


1. Starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig.
2. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt under ca 2 minuter och bildstörningen upphör.


OBS! Om din Dilog 270 box efter uppdateringen skulle visa svart bild:
Då behöver du dra ur strömkontakten och vänta en timme och därefter starta om boxen och TVn igen. Får du fortfarande svart bild fast du väntat en timme efter omstart kan du prova med att trycka på en knapp på fjärrkontrollen som är märkt ”Option”. Är det fortfarande svart bild ändå kan du göra en Felanmälan.


OBS! Om din Dilog 270 eller Dilog 280 box INTE uppdaterar sig själv:
Då kan det hända att din box är inställd på fel frekvens. Du måste då först ändra till rätt frekvens, gör så här:

Tryck ”Menu” på din fjärrkontroll. Välj sedan ”System” följt av ”OTA”. Under ”Transponder” ska det stå 8 [198.5 Mhz]. Om det inte står så, måste du trycka ”OK” och ända tills det står 8 [198.5 Mhz]. Backa sedan tillbaka till OTA sidan genom att trycka på ”Menu”. Tryck därefter på röd knapp märkt ”Audio” på fjärrkontrollen. Nedladdning och installation av ny mjukvara ska nu påbörjas. Tryck ej på någon knapp under installationen. När nedladdningen är klar startar Boxen om automatiskt.Gör så här om du tittar med digitalbox 235:


1. Starta om digitalboxen. Du får då ett meddelande att ny mjukvara finns tillgänglig.

2. Tryck OK på fjärrkontrollen. Boxen uppdateras då automatiskt under ca 2 minuter.

3. Gör en kanalsökning. För att göra kanalsökning trycker du på Menu-knappen. Välj Installation. Välj Automatisk Sökning Marknätet samt tryck OK. Tryck OK för att starta kanalsökning. När sökning är klar tryck OK för att spara. Tryck slutligen Exit för att återgå till TV-bilden. Bildstörningen ska nu ha upphört.Gör så här om du tittar UTAN digitalbox:


Tycker du att TV-bilden blivit dålig på SVT1, SVT2 och TV4, och tittar UTAN digitalbox, så behöver du uppdatera mjukvaran i din egen TV-apparat. Kontakta den återförsäljare du köpt din TV-apparat av för support. Om det INTE går att uppdatera din TV-apparat kan problemet avhjälpas genom att du börjar titta via en digitalbox. Kontakta Värnamo Energis kundtjänst om du vill köpa en digitalbox med tillhörande programkort.