Åtgärdat Störning, TV, 2019-12-11, gällande TV4-HD


Senast uppdaterad 2019-12-15 KL 10:00

Utsändningen av TV4HD är åter i drift. Avtalskonflikten är löst.


Senast uppdaterad 2019-12-11 KL 10:00

För närvarande har vi inte möjlighet att sända ut TV4 HD på grund av en pågående avtalskonflikt. Tills vidare sänder vi ut TV4 i standardutförande (digitalt, men ej i HD).

Dagens industri beskriver den pågående konflikten på DI:s hemsida. Vi lämnar mer information så snart vi har mer att delge. Preliminär prognos när TV4 HD åter kan sändas ut kan inte ges för närvarande.