TV Felsökning

TV-avbrott? Dålig TV-signal?

Innan du gör en felanmälan finns det några punkter du bör kolla upp!

1. Beror TV-störningen / den dåliga TV-signalen på fel i din egen fastighet?


  • Bor du i villa – kolla först att det finns ström och TV-signal fram till din TV-konverter.
  • För dig som bor i lägenhet eller villa – kontrollera om TV-signalen är dålig på mer än en TV-apparat i lägenheten / huset. Om TV-signalen enbart är dålig på en viss TV-apparat, men fungerar på en annan, så kan den dåliga TV-signalen / störningen bero på fel på din egen TV-apparat, på din mottagningsutrustning eller på ditt interna TV-nät i din egen fastighet. Prova att starta om TV-apparaten och även starta om eventuell digitalbox om du använder en sådan. Se även tips och goda råd, hur du får optimal TV-signal på alla TV-apparater i din fastighet, på sidan TV-installation.

2. Är det Värnamo Energi du ska kontakta?


  • Bor du i lägenhet och TV-störningen verkar bero på ett internt fel i hyresfastigheten är det din hyresvärd som har ansvaret, kontakta din hyresvärd.
  • Är du TV-kund hos Värnamo Energi och TV-störningen verkar bero på fel i utsändningen av TV-signalen, så är det Värnamo Energi som har ansvaret.

3. Kolla Avbrott Driftstörningar!


Gå vidare och kolla om TV-störningen redan är registrerad på vår hemsida under sidan Avbrott Driftstörningar.

Om det finns information om TV-störningen på hemsidan betyder det att vi redan jobbar för fullt för att åtgärda felet. Fortsätt i så fall att bevaka hemsidan som uppdateras med mer info så snart våra tekniker vet mer om felet.

4. Gör felanmälan!

Om din TV-störning INTE finns registrerat på vår hemsida och om du har undersökt och uteslutit att felet inte beror på fel i din egen fastighet – då, kan du gå vidare och göra en Felanmälan.