TV-anslutning - så får du fiber-TV i din bostad

Fiber TV – Välkommen till Värnamos Energis TV-tjänst. Nedan kan du läsa hur det går till rent praktiskt att ansluta din fastighet till Värnamo Energis TV-nät. Från att du beställt TV-anslutning till att du kan komma igång och använda din nya TV-tjänst. För priser se separat sida TV Anslutningsavgifter. Har du frågor om TV-anslutning så kan kontakta vår kundtjänst – vi hjälper dig gärna.

1. Gör en beställning


Du beställer fiber-TV på olika vis beroende på om din fastighet är ansluten eller ej.


Visa hur jag beställer TV >

1A. OM din lägenhet/fastighet redan är ansluten till TV-nätet (om det finns en TV-konverter från Värnamo Energi i din fastighet), så behöver du bara programkort, mottagningsutrustning och ett TV-abonnemang. Enklast beställer du detta under sidan TV Kanaler.


1B. OM din lägenhet är INTE är ansluten till TV-nätet, så behöver du kontakta din hyresvärd för att se om det finns intresse av att ansluta hela hyresfastigheten till TV-nätet.


1C. OM din egen fastighet är ansluten till Värnamo Energis fibernät men INTE till TV-nätet, så behöver du installera en TV-konverter, se nedan. Samt beställa programkort, mottagningsutrustning och ett TV-abonnemang. Enklast beställer du detta under sidan TV Kanaler.


1D. OM din egen fastighet INTE är ansluten till fibernätet, måste fastigheten först fiberanslutas för att du ska kunna beställa fiber-TV, gå till sidan Fiberanslutning.


< dölj extra text

2. Invänta informationsbrev och utrustning


Efter att du gjort din beställning handlägger Värnamo Energi ditt ärende. Ett informationsbrev och den utrustningen du valt skickas till ditt närmsta postombud.


När får jag min utrustning / När startar min TV-tjänst? >

Det kan ta allt i från 1 arbetsdag upp till 10 arbetsdagar innan du får informationsbrevet och eventuell utrustning. Detta beror på att det tar olika lång tid att handlägga din TV-beställning beroende på var din fastighet finns, samt beroende på vilken veckodag du gjort din beställning.

(Nya TV-kunder som har en befintlig fiberanslutning kan anslutas tidigast nästkommande onsdag. Om du är ny TV-kund men det finns en TV-konverter i din fastighet sedan tidigare, så kan TV-tjänsten startas redan nästa arbetsdag).


< dölj extra text


3. Installera TV-konvertern


  • LÄGENHET: Om din hyresvärd beställt TV-tjänst från Värnamo Energi har du redan ett TV-uttag i din lägenhet. Du behöver INTE installera någon TV-konverter. Sätt bara i en antennsladd mellan din TV-apparat och ditt TV-uttag. Se mer under sidan TV Installation.
  • VILLA: För att se fiber-TV i villafastighet behöver du ha en TV-konverter i din fastighet. Om du behöver installera TV-konvertern själv eller inte, varierar. Se 3A/3B/3C nedan.

Visa mer info om TV-konverter i Villa >

3A. OM du beställde fiberanslutning för mindre än två år sedan så har du redan fått en TV-konverter installerad i din fastighet. TV-konvertern kan ha olika utseende beroende på när fiberinstallationen gjordes i din fastighet. Du behöver INTE göra något själv om du bara vill ansluta en TV-apparat direkt i TV-konvertern, MEN om du vill se TV-tjänsten på mer än 1 st TV-apparat så behöver du installera tillval, se punkt 5 nedan.


3B. OM du beställer BÅDE fiberanslutning och TV-anslutning samtidigt idag, så kommer fiberinstallatören att montera ett fiberuttag och en kombinerad fiberkonverter/TV-konverter inne i din fastighet. Vid samtidig beställning av bredband och TV så ingår denna invändiga utrustning samt montering av densamma i fiberanslutningsavgiften. Du behöver INTE göra något själv om du bara vill ansluta en TV-apparat direkt i TV-konvertern, MEN om du vill se TV-tjänsten på mer än 1 st TV-apparat så behöver du installera tillval, se punkt 5 nedan.


3C. OM du beställer TV-anslutning i efterskott, så kan du behöva montera en TV-konverter själv beroende på hur länge sedan det är fiberinstallationen gjordes i din fastighet. Om du behöver montera en TV-konverter blir du debiterad en engångskostnad för denna TV-konverter på 875 kr.  Om det var väldigt många år sedan du installerade fiber i din fastighet, så kan du behöva montera en ny fiberkonverter också. På sidan din fiberkonverter ser du hur din fiberkonverter ska se ut för att funka med TV-tjänst. Efter att du har en TV-konverter på plats kan du ansluta en TV-apparat direkt i TV-konvertern, MEN om du vill se TV-tjänsten på mer än 1 st TV-apparat så behöver du installera tillval, se punkt 5 nedan.


< dölj extra text

4. TV-anslutningen är klar!


När TV-konverter eller TV-uttag finns på plats kan du börja använda din TV-tjänst. TV-signal finns tillgänglig hela tiden i lägenhet och i villa finns TV-signal tillgänglig from den dag som angivits som startdatum på beställningsbekräftelsen. När din TV-tjänst startat, kan du även lägga till och dra ifrån extra-kanaler, om du loggar in på sidan TV Kanaler.


5. Installera eventuella tillval


När din TV-anslutning är klar kan du ansluta en (1 st) TV-apparat direkt i TV-konvertern (Villa) eller en (1 st) TV-apparat i TV-uttaget (Lägenhet). Du kan se Bas-paketets analoga sändning.

MEN om du vill ansluta mer än en TV-apparat, så behöver du bygga ett TV-nät inne i din fastighet / i din lägenhet. Installation av TV-nät till flera rum, ombesörjer och bekostar du själv, detta ingår INTE i TV-anslutningsavgiften.

Vill du se på Bas-paketets HD-sändning eller om du vill lägga till fler extrakanaler, så behöver du även installera tillval som exempelvis programkort och mottagningsutrustning. På sidan TV Installation finns praktisk information om hur du kommer igång med din TV-tjänst, hur du använder programkort, hur du gör kanalsökning, och hur du bygger TV-nät inne i din fastighet.