Värnamo Energi investerar 68 miljoner - Framtidssäkrar elnätet

Värnamo Energi har i dagarna skrivit avtal angående leverans av en ny toppmodern 50 kV mottagningsstation. Projektet beräknas vara färdigställt i december 2022.


– Vi investerar 68 miljoner i en ny 50 kV mottagningsstation, en satsning som görs för att framtidssäkra elnätet, säger Gunnar Crona, styrelseordförande i Värnamo Energi. Affären är en totalentreprenad i samverkan med Hitachi ABB Power Grids som levererar mottagningsstationen och transformatorerna köps från Helmerverken.

– Utvecklingen går snabbt framåt på elnätsområdet. Förnybar el från vind och solceller, en växande laddinfrastruktur och nya smarta eltjänster skapar nya utmaningar. För att bibehålla ett stabilt elnät som varje dag, året om, klarar uppgiften att erbjuda en 100%-ig leveranssäkerhet krävs kontinuerliga investeringar, säger Gunnar Crona.

– Vi har idag tre stycken 50 KV mottagningsstationer som tar emot spänning från regionnätet. Stationerna transformerar ned spänningen till 10 kV innan strömmen distribueras vidare till våra elnätskunder i Värnamo, berättar Stefan Nilsson som är elnätstekniker på Värnamo Energi och projektledare i samband med investeringen.

– Den nya transformatorstationen kommer byggas i nordöstra Värnamo, i direkt anslutning till en äldre station som driftsattes redan i slutet av 70-talet. Den gamla stationen som hittills gjort ett gott jobb, kommer tas bort så snart den nya anläggningen är på plats och driftsatt, säger Stefan Nilsson.

– Vi har ett tydligt fokus på hållbar tillväxt. Vi investerar i vårt lokala elnät för att vara väl rustade att tillgodose såväl dagens, som framtidens krav på stabil eldistribution, säger Värnamo Energis vd Malin Classon. I Värnamo distribueras i nuläget 235 GWh el årligen till 10 600 elnätskunder. Inom kommunen finns en uttalad vision att befolkningsmängden ska öka. Tack vare de satsningar vi gör, känner vi oss trygga i att elnätet kommer ha tillräcklig kapacitet även för Värnamos framtida behov, säger Malin Classon.

– Vi har satsat på att bygga den nya stationen inomhus och transformatorerna kommer innehålla nedbrytbar olja. Detta ger ökad säkerhet och är bättre för miljön, vilket rimmar med vår ambition att göra hållbara investeringar, säger Malin Classon.

  • Stefan Nilson , som är elnätstekniker på Värnamo Energi och projektledare i samband med investeringen, visar upp den gamla utomhusstationen i nordöstra Värnamo.
  • Gunnar Crona, Värnamo Energis styrelseordförande står vid platsen som markberetts inför kommande nybyggnationen av en helt ny inomhus 50 KV mottagningsstation.
  • Malin Classon, vd Värnamo Energi, framför Värnamo Nordöstra 50 kV mottagningsstation som är en av Värnamo 3 högspänningsmottagningsstationer, som tar emot spänning från regionnätet.
  • Ritning på hur den nya stationen i Värnamo Nordöstra.
  • Stefan Nilsson, Malin Classon och Gunnar Crona på plats vid Värnamo Energis befintliga 50 kV mottagningsstation i Nordöstra Värnamo.
  • Foto på den befintliga mottagningsstationen i Värnamo Nordöstra som togs i bruk i slutet på 70-talet.
  • Värnamo Energi har 3 tre stycken mottagningsstationer som tar emot 50 kV högspänning från regionnätet och sedan vidaredistribuerar elen till 10600 kunder i Värnamo

För mer information om investeringen kontakta: Malin Classon, vd Värnamo Energi.

För tillgång till högupplösta bilder kontakta: Madeleine Ståhl, marknadskommunikatör Värnamo Energi, 076 148 41 20, E-post: madeleine.stahl@varnamoenergi.se

Fakta om Värnamos Elnät

Värnamo Elnät AB ansvarar för elöverföringen (eldistributionen) inom Värnamo elnätsområde. Värnamo Elnäts eldistributionsområde omfattar Värnamo tätort samt angränsande ytterområden såsom Hörle, Fryele och Åminne.

Värnamo Elnät AB ingår i Värnamo Energi koncernen, som i sin tur ägs av Värnamo Stadshus AB som ägs av Värnamo Kommun.

Läs mer om Värnamo Energi koncernen