• 1-5-4_2018-10-04_01
    Malin Classon vd på Värnamo Energi samt Mats Adler vd på ProCranes AB skakar hand. I bakgrunden skymtar en av traverskranarna som snart får gå i välförtjänt pension.
  • Malin Classon, vd på Värnamo Energi och Mats Adler vd på ProCranes skriver kontrakt om leverans av nytt traverssystem till värmeverksamheten i Värnamo
  • Kraftvärmeverket på Energivägen i Värnamo där förnybar el och fjärrvärme produceras av lokala biobränslen

Värnamo Energi investerar 15 miljoner
trotjänare får gå i pension

Sedan 1992 har de helautomatiserade traverskranarna på Värnamo Energis stora värmeanläggning outtröttligt kämpat på i ur och skur för att mata biopannorna som dygnet runt förser Värnamoborna med klimatsmart värme.

”Fjärrvärmen i Värnamo tätort är väl utbyggd och för att säkerställa fortsatt hög leveranssäkerhet till de värmekunder vi har inne i Värnamo, investerar vi nu 15 miljoner kronor i ett nytt traverskransystem, berättar Malin Classon vd på Värnamo Energi.”

De gamla traverskranarna som hittills gjort ett gott jobb, får nu gå i pension och lämna plats för ett nytt modernt traverskransystem som levereras av Kungsbacka baserade ProCranes AB.

”Vi är glada att vi fått uppdraget att leverera en kundanpassad lösning till Värnamo, där höga krav på drift‐ och personsäkerhet, flexibilitet, pålitlig styrning och avancerad övervakning har varit viktiga aspekter, berättar Mats Adler, vd för ProCranes AB.”

”Traverskranarna går per automatik dygnet runt och får inte stanna. På kvällar, nätter och helger är anläggningarna oftast obemannade. Att vi kan övervaka och vid behov styra kranarnas arbete på distans, är en förutsättning för en driftsäker och ekonomiskt hållbar drift, säger Leif Söderlind teknisk chef på Värnamo Energi.”

Värmen i Värnamo produceras till 98 % genom förbränning av förnybara biobränslen, där majoriteten utgörs av flis, bark och rester från lokal skogsavverkning.

”Traverskranarna i Värnamo matar biopannorna med nära 100 ton biobränslen varje dygn, vilket motsvarar över 36 000 ton biobränslen per år. Traverskranarna lyfter ungefär 3 ton bränsle vid varje lyft och har därmed outtröttligt kört fram och tillbaka för att hämta och lämna bränsle över 300 000 gånger under de 26 år de varit i tjänst. De är därmed väl förtjänta av att få gå i pension och lämna plats för ny teknik, säger Bengt Andersson, värmetekniker på Värnamo Energi.”

För mer information om nyheten i pressmeddelandet kontakta: Madeleine Ståhl, Marknadskommunikatör Värnamo Energi.

Fakta om Värnamo Energi

Värnamo Energi koncernen, som består av Värnamo Energi AB samt dotterbolagen Värnamo Elnät AB och Värnamo Energi Produktion AB, ägs av Värnamo Kommun. Koncernen som har 48 anställda och omsätter 350 MSEK bedriver verksamhet inom affärsområdena värme, IT‐kommunikation, elnät, elhandel, produktion och tjänster, varav värmeverksamheten står för 130 MSEK av den totala omsättningen.

Inom värmeverksamheten distribueras 160 GWh värme årligen till kunder i Värnamo, Rydaholm, Lanna, Bredaryd, Bor och Forsheda.

Värmen produceras till 98% genom förbränning av förnybara biobränslen, i form av flis, bark och spån och pellets. Totalt driftar Värnamo Energi ett 30‐tal pannanläggningar som producerar värme till privata hushåll, företagslokaler, kommunala hyresfastigheter och offentliga byggnader som skolor, vårdhem, mm i kommunen.

Värmeproduktionen i Värnamo sker till största delen vid anläggningen utmed riksväg 27, där den nyaste produktionsenheten som driftsattes 2015, producerar både elektricitet och värme.

Läs mer om Värnamo Energi koncernen

Fakta om ProCranes AB

ProCranes AB är ett företag i JJ Gruppen ‐ en företagsgrupp vars bolag har stor samlad erfarenhet av att dimensionera, leverera och underhålla kostnadseffektiva och säkra lyftlösningar för avfallshantering, hamnar, kraftverk, kraftvärmeverk, stålindustri och förbränningsanläggningar. ProCranes AB är baserat i Kungsbacka och ansvarar för JJ Gruppens specialprojekt, såsom konstruktion av kranlösningar och elutrustning i egen regi, medan ståltillverkningen köps in från underleverantörer.

Läs mer om Procranes AB