Värnamo Energi - status pågående Corona-utbrott

Det pågående utbrottet av Corona sätter hela vårt samhälle på prov. För att vår hemregion ska fortsätta fungera har Värnamo Energi en avgörande roll, och vi tar vår uppgift på största allvar.


För närvarande har vi läget under kontroll. Leverans av el, fjärrvärme, internettjänster och tv-utbud fungerar väl. Vi följer regeringens och myndigheters riktlinjer. Vi har tät kontakt med kommunen och uppdaterar dagligen det aktuella läget. Vi för även dialog och har samarbeten med andra bolag inom såväl energibranschen som IT-branschen – allt för att upprätthålla en trygg försörjning av våra tjänster. Utan el, värme och IT-kommunikation stannar samhället upp!

Aktuell status El-försörjning

Vi har ett väl fungerande lokalt elnät och distributionen av el upprätthålls. För att minska smittspridning och inte utsätta vår elnätspersonal för smittorisk, minskar vi i möjligaste mån kabelvisningar hos privatpersoner och andra el-servicearbeten som inte är akuta. Övrigt arbete inom elnät och elhandel (elavtal) pågår som planerat. Under normala omständigheter tar vi gärna emot besök, men under rådande corona-utbrott så ber vi att du undviker att besöka vårt kontor för att undvika att vår personal utsätts för smittorisk. Tack för visad hänsyn!


Aktuell status Fjärrvärme

Vår fjärrvärmeverksamhet i såväl Värnamo, Rydaholm, Bor, Forsheda, Bredaryd och Lanna, fungerar väl. Transport av biobränsle till våra anläggningar fungerar i nuläget, liksom leverans av komponenter och annat materiel. Vi följer utveckling noga tillsammans med vår branschorganisation Energiföretagen Sverige och dess medlemmar, som liksom vi, är aktörer inom värmebranschen. För att minska smittspridning och inte utsätta vår fjärrvärmepersonal för smittorisk, minskar vi i möjligaste mån servicearbeten hos privatpersoner som inte är akuta. Övrigt värmearbete pågår för närvarande som planerat.


Aktuell status Bredband & TV

Vår bredbandsverksamhet, fungerar väl. Vi har under de senaste veckorna haft en markant ökad tillströmning av nya bredbands- och TV-kunder. Vi har även ett rejält ökat tryck från befintliga kunder som beställer höjd hastighet. Detta eftersom allt fler människor arbetar hemifrån, samt att elever får hemundervisning, vilket kräver en stabil, snabb och pålitlig internetuppkoppling. Vi hanterar i nuläget den ökade efterfrågan. För att minska smittspridning och inte utsätta vår IT-personal eller kundtjänst för smittorisk, ombeds privatpersoner att undvika att besöka vårt kontor vid supportärenden. Vi hänvisar under det pågående corona-utbrottet istället till kontakt via vårt kontaktformulär på hemsidan eller kontakt via telefon. För övrigt pågår vår bredbandsverksamhet i stort sett enligt plan.

Tillsammans klarar vi Corona-krisen!

Corona-virusets framfart sätter spår överallt och hela samhället sätts på prov. Vi har en tung och prövande tid framför oss, men vi kommer att ta oss igenom det tillsammans, som ett enat samhälle. Var och en bidrar på sitt sätt. Värnamo Energi bidrar genom att upprätthålla en trygg och stabil leverans av el, värme och IT-tjänster. Tack för att du är kund hos oss!